Kan vara en bild av 1 person, står och text

2023-01-06
ALERT – känner ni till detta? Citerar:
”Den här gången har läkemedelsverket sagt ja till att läkare ska få genomföra läkemedelsstudier på akut sjuka medvetslösa personer. Först i efterhand skall försökspersonerna frågas om de ger sitt samtycke till den redan genomförda experimentella behandlingen.”
Läs noga en gång till… Låt det sjunka in.
Tidigare krävdes att både anhöriga och en förvaltare eller god man ska ge samtycke om inte patienten själv har kunnat ge det. Men nu avskaffas det, övervåra huvuden… Styr ”läkemedelsindustrin” allt?
Läs hela här nedan för kännedom!
Kopierad text:
Efter att läkemedelsverket stoppade en större studie som skulle konstatera säkerhet och effektivitet på cov’dsp,rutor och inkludera 1,7 miljoner svenskar, så kommer nu ännu ett uppseendeväckande myndighetsbeslut. Den här gången har läkemedelsverket sagt ja till att läkare ska få genomföra läkemedelsstudier på akut sjuka medvetslösa personer. Först i efterhand skall försökspersonerna frågas om de ger sitt samtycke till den redan genomförda experimentella behandlingen.
Det rapporterar Dagens Medicin. Bakgrunden till agerandet är en ändring i en EU-förordning som började gälla i februari och som innebär en lättnad i bestämmelserna om krav om samtycke från medvetslösa personer i nödsituationer.
Forskarna ser fram emot att kunna dra igång studien i mindre skala om några veckor med start i Norrtälje sjukhus, Södersjukhuset i Stockholm samt på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Informerat samtycke för forskningspersoner har länge varit en central del i forskningen och på Stockholms Universitets hemsida står att kravet om informerat samtycke är en grundläggande forskningsetisk princip där det främsta syftet är att respektera forskningspersonernas rätt till självbestämmande.
Min kommentar: En utmaning att förbli frisk i en allt sjuk omgivning (samhälle)…