Till professionen är jag läkarsekreterare men numera pensionerad. Jag har alltid varit intresserad av hälsa ur ett annat perspektiv än skolmedicinen.

Under årens lopp har jag samlat på mig en hel del som gäller hälsa och välbefinnande och önskar nu dela med mig av det.

Jag hoppas att du ska här finna något som kan tillföra dig kunskap.

Ska föra över en hel del gammalt material från tidigare hemsidor. Det kan betyda
att de gamla länkarna inte fungerar, varför källanvisningar saknas. Men jag anser att budskapet är viktigare och bör därför förmedlas.

Vill du kontakta mig kan du göra det på yrsa.haggstrom@yahoo.com eller
0726-992808 (kl 12 – 21)

Annons