I detta avsnitt av Swebbtv Vetenskap samtalar Mikael Willgert med Lars Bern, om cancer. Vad är cancer och vad kan vi göra för att undvika att drabbas?

Människor kan idag leva allt längre med en cancersjukdom, det har gjorts medicinska framsteg som gör att man inte dör i förtid och den s k 10-årsöverlevnaden har ökat till närmare 70 procent. Allt fler människor drabbas dock av cancer, det varierar i olika delar av världen, i vissa länder får varannan människa sjukdomen någon gång under livet. Man kan, enligt Bern, tala om en cancerepedemi. Sedan 1990 har totala dödligheten i cancer ökat kraftigt även om överlevnadstiden är längre numera.

Cancerbehandling är big business för läkemedelsföretagen genom de preparat som, utan att bota sjukdomen, håller människor vid liv längre. Därmed finns ett motstånd mot de forskare som försöker hitta botemedel – de har svårt att få anslag. De medicinska myndigheterna går, enligt Bern, helt i den genomkorrumperade läkemedelsindustrins ledband – de är enbart ute efter att tjäna pengar, vilket inte minst Corona-pandemin visat där läkemedel som botade Covid 19 (Ivermectin, Hydroxichlorochine m fl) inte tilläts att användas. Preparat som kunde ha räddat tusentals människors liv.

För övrigt verkar MRNA-preparaten (de s k Corona-vaccinerna) sänka immunförsvaret och därmed ökar risken för att utveckla cancer.

Det är inte enbart skadlig kost som bidrar till ökningen av cancer utan även miljögifter, och elektromagnetisk strålning (el- och mobiltelefoni-nät, WiFi etc.) har påverkan.

Men det finns sätt att minska risken att drabbas och det handlar i stor utsträckning om kosthållning, den mat vi äter. Det handlar då framför allt om den processade mat som konsumeras i västvärlden där det finns ett tydligt samband med cancerfrekvens. I andra delar av världen äts naturlig och oprocessad mat i mycket större utsträckning.

Exempel på produkter man bör undvika är bland annat fröoljor som orsakar inflammationer som kan leda till cancer. Även margarin, socker, alkohol och cigaretter samt övervikt och brist på motion ökar risken för sjukdom.

Man bör köpa lokalodlade produkter från aktörer som inte använder växtgifter o dyl. Det är också viktigt att hålla nere blodsockernivån.

Bern berättar också i detalj om hur fröoljor och födoämnen baserade på snabba kolhydrater skapar inflammationer i blodkärl som kan leda till cancer. Felaktig kost kan också leda till stroke och hjärt-kärlsjukdomar.

Får man en cancerdiagnos bör man gå över till en s k ketogen kost, en fettrik kost utan kolhydrater med syfte att ”svälta ut” cancercellerna. Inom skolmedicinen används denna metod tyvärr enbart för diagnosticering och inte behandling.

Stärker man sitt immunförsvar, med C- och D-vitaminer, minskar man risken för att utveckla cancer.

Vidare berättar Bern om sin personliga erfarenhet av cancer och hur det så småningom ledde till ett engagemang inom Cancerfonden samt hur han genom åren satt sig in i forskningsläget via tusentals skrifter och rapporter.

Bern är övertygad om att det finns (natur)preparat och metoder som kan bota cancer. Det finns bland annat en forskare (nyligen bortgången) vid namn Erik Enby som med sina metoder har lyckats bota cancer. På Swebbtv har tidigare Sven Erik Nordin medverkat – en cancerpatient som med kostförändringar och kostpreparat lyckades bli av med sin sjukdom.

Om man fått en cancerdiagnos kan även biopsier (mekanisk provtagning) riskera att sprida sjukdomen så att metastaser utvecklas. Detsamma gäller om man kirurgiskt avlägsnar en tumör. Dock har det visat sig att vanlig Aspirin (som innehåller acetylsalicylsyra) kan motverka spridningen då syran upplöser/förtunnar de röda blodkropparna som bäddar in cancerceller.

I samtalet diskuteras också de olika traditionella metoderna för att behandla cancer – cellgifter, kirurgi och strålning – och hur de påverkar kroppen.

En intressant detalj, som Stefan Torssell tidigare har berättat om, är att förvånansvärt många anhöriga till omkomna vid Estonia-katastrofen utvecklade cancer i samband med händelsen vilket enligt Bern kan bero på att traumatiska händelser sänker immunförsvaret varvid tillväxt av cancerceller lättare sker. Vi har alltid cancerceller i kroppen men i normala fall kan vårt immunförsvar neutralisera dessa.

Avslutningsvis efterlyser Bern mer forskning på hur man BOTAR sjukdomar såsom cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Lars Bern har skrivit boken ”Coronan och den metabola pandemin” som innehåller ett långt stycke om cancersjukdomar. Boken kan köpas i vår webbshop: https://butik.swebbtv.se/product/bok-coronan-och-den-metabola-pandemin-ny-bok-av-lars-bern/

Lördagsintervju 73 med Sven Erik Nordin om cancern som försvann. Kommentar av Bern:

https://swebbtv.se/w/52HkCasLZwynfNgFGJPGi4

Annons