30 sept. 2022

Intervju med en f.d. chef på vattenverket i Trollhättan, med ansvar för 48.000 dricksvattenkonsumenter Bli aldrig en visselblåsare Att rena kommunalt vatten med giftigt flockningsmedel Analys av flockningsmedel Tungmetaller sprider sig långsamt i dricksvattennätet i hela Sverige ALS och demens av att dricka kommunalt dricksvatten?

Skador av PFAS Kronisk trötthet ME/CFS Tätningsmedel Akrylamid Rocha- Gil Hallandsåsen Rödslam Fiskar byter kön utanför kommunala avloppsvatten

Denna intervju med ingenjören Tage Tuvheden gjordes den 30 september 2022 Producent, programledare och intervjuare: Thomas Gjutarenäfve

Annons