2021-10-08
Vi-tillsammans.nu  är en plattform där föräldrar kan få mer allsidig information om Corona-viruset, pandemin och MRNa vaccin och vilka risker de kan innebära för barn och unga. Hemsidan erbjuder dessutom föräldrar en chans att komma i kontakt med andra föräldrar på barnens skola genom telegramgrupper.
Nu har Vi-tillsammans.nu publicerat en mall för ett brev som intresserade föräldrar kan maila eller skicka till sina barns skola. Förhoppningen är bland annat att skolpersonalen ska förhålla sig opartiska och inte bidra till grupptryck om att barnen ska vaccinera sig, respektera föräldrarnas beslut men också göra mottagarna mer medvetna om att dessa covid vaccin inte alls är självklart bra för barn och unga.
Nyligen köpte för övrigt Folkhälsomyndigheten ett domännamn med ett snarlikt namn, www.vitillsammans.nu så uppenbarligen känner sig FHM hotade av denna gräsrotsrörelse.
Sprid och dela gärna denna nyhet!
Annons