Frihet-Jämställdhet-Rättvisa

Stream #3 Hultqvist: Tukta marknaden! by Folkdomstolen | Listen online for  free on SoundCloud

Svenska Folkdomstolen

Här efterfrågas din röst där du i varje anklagelsepunkt kan ge din uppfattning om skyldig, medskyldig eller oskyldig.

Anklagelsepunkter framförda 29 juli 2021 gällande om främmande och fientlig makt drivit Corona-kampanj i Sverige och om svenska statens folkvalda representanter, Sveriges myndigheter och medier begått förräderi mot svensk befolkning.

Folkdomstolen mot Coronabedrägeriet beräknas äga rum senast januari 2022 Gå in och rösta, din röst är viktig! https://humantribunalen.wordpress.com/2021/08/07/svenska-folkdomstolen/?fbclid=IwAR3JTFzRpB1YnDn7ktnF3de1Ill68eUMFKmOW9iEb20Y3eTEIfV7nLnWzMo
Annons