National Health Federation Sweden
– en hälsofrihetsorganisation
 

Lagar som innebär att vaccinering blir obligatorisk utgör ett brott mot mänskliga rättigheter

Svenska grundlagar, internationella lagar, konventioner samt fördrag som förbjuder obligatorisk vaccinering
och påtvingade medicinska ingrepp
 
Obligatorisk vaccinering/tvångsvaccinering strider mot svensk grundlag samt mot en mängd internationella konventioner och fördrag.
 
Sara Boo och Michael Zazzio
National Health Federation Sweden
den 23 april 2018
 
 
Annons