Från regering till regim


Ett upprop med följande text lanserades på blueshift.nu den 18 april 2021:


Kära folkvalde,


När övergår ett land och ett folk från att ha
en regering till att vara ockuperad av en regim?
Processen verkar utdragen.
Förloppets slutfas inleddes för ganska exakt
tjugo år sedan – den 11 september 2001 – då krigen
och attackerna på rättsstaten och mänskliga
rättigheter började.


Eller inleddes processen för 90 år sedan, med
skotten i Ådalen och socialdemokratins inmarsch i
maktens salonger?
Måhända var andra världskriget i själva
verket brytpunkten?
Det spelar i dag ingen roll.


Vägen ut för Sverige ur Västs pågående
omdaning av planeten till en global tyranni är att
göra sig av med det parti i riksdagen som är mest
förknippad med processen och situationen och att
lämna EU. Både Socialdemokratin och EU har under
2020 och 2021 nämligen bekänt färg.


Med lögner om en ”pandemi” som aldrig
existerade (det handlade om årlig
säsongsinfluensa) försöker man tvinga Europa och
världen in i medicinsk fasciststat med ”vaccinpass”
och andra åtgärder med starkt nazikulturella
övertoner.


Det är därför dags för socialdemokratin och
dess nuvarande regim i Sverige att förpassas till
historiens soptipp.


Om socialdemokratin självt inte inser att
spelet är över, åligger det andra som i framtiden
vill spela en folkrepresentativ roll i ett oavhängigt
och framgångsrikt Sverige att ombesörja att detta
nu sker.


Uppropets hemsida:
http://blueshift.nu/upprop-regering-tillregim/


Högaktningsfullt,
NN


Vi väntar fortfarande…

 

Annons