https://swebbtv.se/w/383e0ad0-a634-4eba-9845-163e14c2cc63

I programmet på SR P1 talar ordförande i Svenska Vaccinfabriken AB Matti Sellberg och journalist Åsa Larsson med programledare Anna Hernek om s.k. konspirationsteorier gällande Covid.
Läkaren Sture Blomberg och tekn dr Lars Bern bemöter detta.

Vi börjar med ett klipp där olika kommentarer från bland annat Swebbtv, blandas.
Alla som opponerar sig mot etablissemanget idag kallas för konspirationsteoretiker säger Lars Bern. Detta givetvis för att förminska och förlöjliga.
När det gäller C-vitamin så har jag använt det framgångsrikt, säger Sture Blomberg. Effekten är känd sedan 40-talet då det användes för poliopatienter.
Det finns 8500 studier om detta, ändå är det inte känt i allmänhet för läkarna.

Matti Sällberg och Åsa Larsson representerar två olika företag.
Svenska vaccinfabriken har tagit in ca 400 mkr på vacciner, så vi får utgå från att det finns ekonomiska intressen som talar.
Det är ett slutgiltigt bevis på att public service är en propagandakanal, några andra personer tar man inte in i debatten säger Lars.
Källgranskningsbyrån, som inte är någon myndighet, har tagit in 800.000 på föredrag som vi inte lyckades hitta någon information om.
De är lobbyister som får beställningsjobb, säger Sture.
Bolaget drog igång ungefär samtidigt som pandemin startade.

Matti Sällberg talar om Hydroxiklorokin och Ivermektin och vilka användningsområden de är avsedda för.
Han sysslar inte med patientvård säger Sture, han ska inte uttala sig om detta. Dessa preparat har framgångsrikt används över hela världen mot Covid svarar Lars.

Det finns flera positiva studier som visar på detta.
Flera amerikanska läkare gick ut med sina positiva erfarenheter och genast publicerades en fejkad studie, och inga data fanns som kunde underbygga den. Den fick ändå stor uppmärksamhet i mainstream media, men när den senare drogs tillbaka så fick allmänheten ingen information.

Matti Sällberg menar att det behövs ordentliga studier på dessa läkemedel. Det här är läkemedelsindustrins patentangrepp så fort något konkurrerar med deras intressen säger Lars. Det är ett effektivt sätt att stoppa all konkurrens.

Hur verksamma är vaccinerna? Det visar sig i t.ex i Israel att många fullvaccinerade har hamnat på IVA säger Sture.
I USA räknas du som ovaccinerad om det inte gått mer än tre veckor efter din andra dos. Det innebär att de som blir sjuka av den andra dosen och dör inom det tidsspannet, registreras som ovaccinerade Covid-fall.

Det kom en rapport från England om att dödligheten var fem gånger så hög för vaccinerade, och att 742 personer hade avlidit.

Man talar om olika grupper som möts på nätet, där olika preparat och studier debatteras, och vilka felaktiga slutsatser som dras.

Lars berättar om sina egna erfarenheter där han läst olika studier han hittat på nätet och lyckats bota sin gikt, ingen av hans läkare hade dock hört talas om dessa studier.
Människor blir mer och mer insatta i ny forskning tack vare att olika studier finns tillgängliga.

Drivkrafterna debatteras, och att man kallar kritiker för högerextrema är ännu ett sätt att förlöjliga, för att avskräcka människor från att lyssna på kritiken. Det blir lätt en strid mellan människor med olika åsikter, i den upp-piskade stämningen som finns på nätet.

Lars och Sture enas om vikten av vitaminerna C och D, och att de ger ett bättre skydd än vaccin.

Inom det medicinska etablissemanget har vi ett betydande kollegialt bias, som får till följd att myndigheterna aldrig vänder sin emot sina kollegor. Det blir därför svårt att lite på dessa myndigheter säger Lars.
I programmet på SR hänvisas dock till läkemedelsverket bland annat.
Det finns bättre källor för information säger både Lars och Sture.

Har vaccinet genomgått rigorös testning?
Det är lustigt att Matti Sällberg påstår detta säger Lars, det är så uppenbart att preparaten är otestade, han vill inte ens kalla det för vaccin.

På IVA vårdas bara ovaccinerade säger man i programmet. Frågan är om det är samma i Sverige som i USA, att man inte räknas som fullvaccinerad efter en dos.
Mikael säger att i vissa reportage har man sagt ovaccinerade eller personer med en vaccindos ligger på IVA.

Den som har haft Covid har 13 gånger bättre försvar än den fullvaccinerade, enligt en studie från Israel.

Både Åsa Larsson och Matti Sällberg är välkomna till Swebbtv, för en debatt.
Vi ställer också gärna upp i en direktsänd debatt i SR säger både Lars och Sture. När kommer inbjudan?

Annons