https://rumble.com/viy9m9-samtal-med-michael-zazzio-om-pgende-corona-brottslighet.html

Publicerad 23 juni 2021

 

DEN HÄR FÖRELÄSNINGEN AV ROBERT NAESLUND 2011 GER EN BILD AV HJÄRNKONTROLL FÖRST UTVECKLAD AV PROFESSOR NORBERT WIENER 1948 I BOKEN CYBERNETICS:

https://www.bitchute.com/video/luJ7G4JyZYCv/

Globalister förbereder världshunger på planeten:

http://hagenbo.blogspot.com/2021/04/globalists-are-preparing-world-hunger.html

Det verkar som om boskapen kan vaccineras med RNA-vaccin, där kan vara källan till magnetismen och Spike-proteinet.

Tomater, såser och tobak magnetiseras också enligt rapporter.

MTN på 20 köttpaket testade han på en slaktare med en kraftfull magnet som testade positivt för magnetism.

En hypotes är att magnetismen och RNA inbäddas i köttet via RNA-vacciner i nötkreaturen för att sprida spikproteinöverföring i befolkningen för att fortsätta folkmordsavfolkningen i befolkningen.

Magnetism är nu allmänt i USAs livsmedelskött.

15 472 DEAD 1,5 miljoner skadade (50% ALLVARLIGA) Rapporterade i Europeiska unionens databas över biverkningar för COVID-19-skott:

https://vaccineimpact.com/2021/15472-dead-1-5-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reations-for-covid-19- skott /

http://www.botasverige.se/

Remiss om GMO från läkemedelsverket:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/tillfalle-att-lamna-synpunkter-pa-klinisk-provning-med-genmodifierad-organism—ad26.rsv.pref?fbclid=IwAR3vj1qZ_bLzwMsILlt5OSfa0WcdDkbfJYOOr7m

Ny va cc in-information med Michael Zazzio:

https://rumble.com/vizfdl-ny-va-cc-in-information-med-michael-zazzio.html

Bota Sverige – Bota den svenska desinformationen kring Covid-19:

http://www.botasverige.se/

https://youtu.be/mJDVg0pJbTw

Annons