Inom komplementärmedicinen talas det mer och mer om vikten av att hålla tallkottkörteln i balans. Den anses vara en av människans viktigaste organ, och ny forskning visar att den som enda organ i kroppen är sammankopplad med kroppens samtliga celler. På sin tid menade filosofen René Descartes (1596 – 1650) att tallkottkörteln, som också kallas för det tredje ögat, var länken mellan själen och kroppen. Att den var själens säte och möjliggjorde kontakten med världssjälen.

Tallkottkörteln | JAHAJA — min syster sa det

https://www.amorc.nu/se/blog/view/tallkottkorteln-kroppens-fabrik-av-manna-fran-himlen

”Kroppens lampa är öga. När ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men när det är fördärvat är det mörkt i din kropp. Se alltså till att ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp får ljus och ingen del ligger i mörker, så blir den helt och hållet ljus, som när en lampa låter sitt ljus falla på dig.” (Lukasevangeliet 11:33-36)

Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, Ef,1:18

Solen skall icke mer vara ditt ljus om dagen, och månen skall icke mer lysa dig med sitt sken, utan HERREN skall vara ditt eviga ljus, och din Gud skall vara din härlighet.

Annons