Dr Lawrence Palevsky, en läkare har valt att gå ut med en varning via en video, efter egna iakttagelser och förklarar varför det är riskfyllt att vara i kontakt med mRNA injicerade människor.
 
DR. PALEVSKY: VACCINERADE MÄNNISKOR SPRIDER COVID SPIKPROTEIN VIA UTANDNING, SALIV, SVETT OCH HUDUTSLAG. 
 
How coronavirus vaccines work
 
— Video förklaring —
 
Dr Lawrence Palevsky talade i en intervju om mekaniken för spikproteinspridning: ”När studier görs på injektioner som tros vara vaccin behöver vi ibland 7, 10 eller till och med 15 år för att verkligen förstå vad injektionen gör mot kroppen och vad den gör med dem omkring oss.
 

Och så finns det automatiskt detta antagande, att när myndigheterna säger att dessa injektioner är säkra, att vi faktiskt har tillräcklig information och adekvat observationsdata för att förstå om dessa injektioner är säkra eller inte.

”Slutsatsen är att vi inte har tillräckligt med data för att förstå säkerheten”

”Den andra saken är att vi får tro med allmänhetens ögon sett, att detta är ett vaccin mot en virusinfektion. Så hela världen tror att detta är ett vaccin för att skydda oss mot SARS Cov2-virusinfektion. Och när du har ett vaccin som ska vara effektivt som ett vaccin, förmodar du att du ska ha antikroppsimmunitet mot SARS Cov2-viruset. Men detta har aldrig utvärderats med dessa injektioner, huruvida vi har antikroppsimmunitet mot ett SARS Cov2-viruset eller inte..

”Istället har vi genetisk information om vad som tros vara en del av SARS Cov2-viruset, och den delen kallas ”spikprotein”, och tekniken som används är en teknik för att göra denna injektion som aldrig har används inom vaccinvetenskapen eller metodiken tidigare, med någon form av framgång.

”Så i huvudsak tar vi de genetiska instruktionerna som gör att ett syntetiskt spikprotein, som tros vara en del av SARS Cov2-viruset, och sedan vi ger dessa instruktioner till kroppen och ber människokroppen att ta de genetiska instruktionerna för detta spikprotein för att tillverka mer av det i vårt eget maskineri”.

”Och när den här budbärar-RNA-tekniken, som den heter, levererar den genetiska instruktionen till oss för att göra spikproteinet. Problemet är att ingen studie någonsin har gjorts för att testa dess säkerhet, men det har inte heller gjort någon studie för att testa om huruvida vi slår på produktionen av det spikproteinet, eller om det någonsin stänger av det”.
 
”Och så har spikproteinet i den naturligt förekommande SARS CoV2-virusinfektionen visat sig orsaka hjärninflammation och neurologisk skada, hjärtinfarkt, lungsjukdom, leversjukdom, njursjukdom och det påverkar de manliga och kvinnliga reproduktionssystemen, samtidigt som de påverkar blodets förmåga att binda syre samt blodkoagulering”.
 
”Och så vet vi också, att den naturliga sjukdomen av SARS CoV2, på grund av effekterna av spikproteinet, gör människor sjuka med alla dessa typer av systemiska sjukdomar. Och nu tar vi de spikproteingenetiska instruktionerna och vi ber våra kroppar att tillverka mer av detta spikprotein. Och när det tillverkar mer av detta spikprotein, skapar vi i huvudsak symtomen och sjukdomen hos COVID-19, samtidigt som vi ger människor möjligheten att få hjärnskador och neurologiska skador, lungsjukdom, leversjukdom, njursjukdom, hjärtinfarkt, stroke, problem med blodkoagulering och nedsatt reproduktionssystem hos män och kvinnor.
 
”Och det finns ingen studie som visar huruvida kroppen börjar tillverka det syntetiska spikproteinet – och om vi någonsin stänger av produktionen av spikproteinet eller inte.
 
”Och så är det känt att spikproteinet är ganska skadligt för den mänskliga vävnaden. Och så vet vi att spikproteinet har hittats i saliv, vi vet att det har hittats i anus (ändtarmen), och vi måste ställa oss frågan: Finns det i utandningsmolekylerna som kommer ut via andningen? Finns det i huden när vi svettas och luktar när spikproteinerna kommer ut? Och i så fall, påverkar det andra människor som vi kommer i kontakt med?
 
”Och det vi har sett är en massiv ökning hos dem som har fått injektioner, med blodproppsproblem, missfall, dödfödda, infertilitet, stroke, hjärtinfarkt, autoimmuna sjukdomar och död, för att bara nämna några, och det här gäller dem som har injicerats. Så det borde verkligen finnas en misstanke, när man ser att människor runt de injicerade personerna, och dem som inte har injicerats när de får typiska symtom på COVID och dessutom missfall, blödningar, oregelbundna menstruationscykler; det borde väcka en mycket, mycket stark misstanke.
 

”Spikproteinet är, säger vi, bara specifikt för SARS CoV2-viruset, så vad händer när din kropp gör det syntetiska spikproteinet du förmodas ska producera en antikropp, som förväntas ska attackera spikproteinet.

”Nu vet vi inte om denna spikproteinproduktion fortsätter och fortsätter, och det skulle göra att antikroppsproduktionen också fortsätter och fortsätter. Och saken är den, att vi upptäcker att de genetiska instruktionerna för spikproteinet inte är specifika bara för SARS CoV2-viruset. De genetiska instruktionerna för spikproteinet liknar eller är de samma som i många proteiner som finns i själva kroppen.

”Och därför, om vi ska producera en antikropp mot spikproteins genetiska instruktioner, kommer dessa antikroppar att hitta varje bit proteinvävnad runtom i kroppen som matchar med de genetiska instruktionerna för spikproteinet, och den antikroppen för det spikproteinens genetiska instruktioner, kommer då att producera en attack mot något av de proteiner och vävnader i kroppen som liknar eller har liknande genetiska instruktionerna för spikproteinet. Det är därför som man kommer att få se autoimmuna sjukdomar.”

 
”Men för många månader sedan fanns det en artikel som kom ut i den europeiska litteraturen om att det fanns flera proteiner inom det manliga och kvinnliga reproduktionssystemet som visade sig ha liknande genetiska instruktioner som fanns i de genetiska instruktionerna för spikproteinet.
 
”Forskaren väckte farhågorna för att om vi injicerar de genetiska instruktionerna för spikproteinet i kroppen, och får kroppen att göra en antikropp mot den genetiska instruktionen av spikproteinet, kommer vi också att få kroppen att göra en antikropp mot de manliga och kvinnliga reproduktionssystemen, eftersom dessa proteiner inom det manliga och kvinnliga reproduktionssystemet hade liknande instruktioner som spikproteinet.
 
”Och han väckte en mycket stark oro över det, för hans oro var att det i grunden skulle lamslå och förhindra spermier från att kunna befrukta ett ägg, och att det också skulle skada själva ägget, och det kunde också försämra moderkakan.
 
”Och då gjorde experterna runt om i världen följande: När de hörde om detta vetenskapliga bekymmer sa experterna runt om i världen:” Åh, men mängden genetiska instruktioner av proteinerna i det manliga och kvinnliga reproduktionssystemet är så små i likhet med de genetiska instruktionerna för spikproteinet, att det verkligen inte borde utgöra någon skillnad. ”Och mina damer och herrar, så fick vi vetenskapen som sa, att det inte borde finnas någon oro för infertilitet eller missfall hos män respektive kvinnor. Det fanns inga studier, det fanns bara en åsikt som sa att de genetiska instruktionerna för proteinerna för det manliga och kvinnliga reproduktionssystemet hade så små likheter med spikproteinet, att det inte borde spela någon roll. Och därför spelade det ingen roll.
 
”Och så, vad vi nu ser hos kvinnor som fått injektionen, är en mycket stor, hundratals procents ökning av missfall och dödfödda barn, alla har rapporteras till Vaccine Adverse Event Reporting System.
 
”Och nu ser vi kvinnor som befinner sig runt andra som har injicerats att de har samma erfarenhet, vilket måste väcka misstanken om att det inte bara är budbäraren av RNA som gör att kroppen producerar spikprotein fortlöpande, utan att spikproteinet förmodligen sprider sig med utandningen, saliven, huden och vem vet varifrån på kroppen det avges ifrån.
 
– ”Bara en sista punkt innan du ställer mig nästa fråga: Detta är bara baserat på vad vi tror att vi vet gällande dessa injektioner. Men Dr. Tenpenny och jag har diskuterat detta vid flera tillfällen, att det finns en potential för att andra budbärar-RNA-proteiner som injiceras i kroppen, kunde få kroppen att tillverka alla typer av proteiner som vi kanske inte är medvetna om.”

– Andra källor med ämnesrelaterad information —
 
VIDEO: Sjuksköterska varnar för att hålla sig borta från vaccinerade människor! Video om en sjuksköterska som alarmerande beskriver symptom hos personer som har varit i nära kontakt med mRNA ”vaccinerade” injicerade personer.
 
America’s Frontline Doctors varnar för ”shedding” risk från corona vaccinerade till ovaccinerade!
”AFLDS identifierar fem stora problemområden för patienter som redan har fått en av tre experimentella COVID-immuniseringar eller de som överväger att få injektionen. Dessa inkluderar långsiktiga hälsoeffekter, neurologiska problem, menstruation utmaningar bland kvinnor och ”shedding” potentiellt skadliga partiklar till ovaccinerade vuxna och barn.”
 
Vaccinerade med coronavaccin kan skada ovaccinerade kvinnor och flickor!
 
Välformulerad verklighetsuppfattning beskrivet av advokaten Dilara Esengil på hennes blogg, om zombie apocalypsen som dessa mRNA injicerade kommer att orsaka!
 
Annons