Mineraler: kalium, kalcium, magnesium, selen och järn i kosten - Diabetes

2021-04-18
Text: T. Askorbin
Saxat från 2000-talets vetenskap

Referenser finns på www.2000tv.se/referenser

John D. Rockefeller (1839-1937) och Andrew Carnegie (1835-1919), de på sin tid rikaste stormogulerna i USA, använde sig båda av homeopatisk läkarvård, men införde med hjälp av rådgivaren Frederick Taylor Gates (inte släkt med Billy Gates) och högskoleinspektören Abraham Flexner skolmedicinen på de amerikanska universiteten samt syntetiska mediciner baserade på oljederivat. I denna del presenterades de fyra männens affärsidé, att behandla sjukdomar med syntetiska mediciner och vilka konsekvenser som det får.

Medan läkemedel har hälsofrämjande fördelar, så kan många av dessa läkemedel få allvarliga biverkningar, allt från hjärtstillestånd till självmord. Det är ett känt faktum att vanliga mediciner utarmar din kropp på en mängd viktiga näringsämnen som är avgörande för din hälsa men som också är potentiellt livräddande.

Drygt 6,8 miljoner personer tog ut minst ett läkemedel år 2019. Det motsvarar ca 67 % av befolkningen. Störst andel användare hittar man i de äldre åldersgrupperna.

Paracetamol (smärstillande), Omeprazol (protonpumpshämmare) och Penicillin V (antibiotika) är de receptförskrivna läkemedel som hämtas ut av flest antal patienter.

Kvinnor använder generellt sett mer läkemedel än män. Av kvinnorna i Sverige hämtade 74 % ut minst ett läkemedel under 2019 jämfört med 59 % av männen (källa: Statistik om läkemedel 2019).

Med andra ord – ett läkemedel ”rånar” dig på ett eller flera näringsämnen eller andra användbara ämnen, och denna brist på näringsanvändbara ämnen, och denna brist på näringsämnen orsakar ytterligare biverkningar. På ett sätt fungerar läkemedlet som ett ”anti-vitaminpiller” som tar bort de ämnen som du behöver för en bra hälsa.

Bland de vanligaste drogerna som är kopplade till näringsämnesutarmning återfinns orala preventivmedel, kolesterolsänkande statiner och antibiotika. Det som förvärrar problemet är att många människor redan lider av näringsbrist, dvs att de inte får i sig rätt doser och optimalt med näring genom kosten.  Läkare berättar ofta för sina patienter att symptom som uppstår på grund av näringssymptom som uppstår pga näringsämnesutarmning helt enkelt är ”en del av sjukdomen” eller bara tecken på att de blir ”äldre”. Genom att då förskriva ytterligare läkemedel för att på så sätt ta itu med biverkningarna, gör läkaren saken ofta värre.

Ritalin och Adderall till ADHD-patienter

Många droger såsom Ritalin (metylfenidat) och Adderall, ordineras för obesvarat obehag (ADHD patienter med åtföljande ångest och depression). Dessa kan minska aptiten, det i sin tur minskar intaget av fördelaktiga näringsämnen. Vissa antidepressiva läkemedel tenderar även att ha denna aptitreducerande effekt. Som en baksida kan dessa öka suget efter ohälsosamma livsmedel såsom raffinerade kolhydrater. Många neuroeptiska (anti-psykotiska läkemedel) och vissa antidepressiva medel orsakar insulinresistens eller  metaboliskt syndrom, vilket resulterar i blodsockersvängningar. Patienten blir beroende av socker, bröd och pasta. Steriodläkemedel, inkl. de som bes via inhalator, kan skapa liknande problem

Tetracyklin

Antibiotikum såsom Tetracyklin kan t ex blockera absorption genom bindning med mineraler såsom kalcium, magnesium, järn och zink i mag-tarmkanalen.

Medicin mot halsbränna

Viktförlustdroger och kolesterolsänkande läkemedel binder även de fett, vilket förhindrar att de absorberas. Läkemedel som behandlar magsaftsreflux eller halsbränna höger pH-miljön i den övre delen av mag-tarmkanalen, vilket minskar absorptionen av nödvändiga vitaminer och mineraler. Det här är särskilt problematiskt bland äldre, som ofta redan har låga mag-syreanivåer.

Kolesterolsänkande mediciner (statiner)

Allmänt förskrivna statiner blockerar t ex aktiviteten hos HMG-CoA, ett enzym som krävs för att tillverka kolesterol i kroppen. Denna åtgärd utarmar även kroppen på koenzym Q10 (CoQ10) vilket för sin produktion kräver att  HMG-CoA finns tillgängligt. Studier visar att intag av kolesterolsänkande statinger på bara en månads tid halverar mängden CoQ10 i blodet. Detta har ett allvarligt negativ inverkan på muskler och hjärthälsa.

Blodtryckssänkande mediciner genom diuretika

Varje läkemedel som gör att det kan sänka kroppens nivåer av vattenlösliga näringsämnen, inklusive B-vitaminer och mineraler såsom magnesum och kalium. De stora brottslingarna är mediciner som används för att behandla högt blodtryck, särskilt diuretika, som sänker blodtrycket genom att öka volymen av vatten som spolas ut ur ur kroppen via urinen. Dessa diuretika (vätskedrivande) är även kända för att tömma kroppen på andra mineraler såsom magnesium, natrium, kalium och zink, som sällan kompletteras specifikt, varvid en del patienter drabbas av kalumbrist.

De som behandlades med tiaziddiuretika minskar även sitt magnesium och zink. Loopdiuretika (vid hjärtsvikt) tömmer kroppen på kalium, magnesium, kalcium, zink, pyridoxin (B6), tiamin och C-vitamin.

En studie visade att tiaminbrist (B3) hittades hos 98 % av patienterna med hjärtsvikt som dagligen tog 80 mg Furosemid och hos 57 % av de patienter som dagligen tog 40 %. Furosemid ökar även utsöndringen av C-vitamin och B6.

Dessa patienter för överväga följande dagliga tillskott:
Kalcium (1000 mg)
Magnesium (250-500 mg)
Kalium (100 mg)
C-vitamin (1000 mg)
B1 (320 mg)
B6 (10-25 mg)
Zink (25 mg)

Betablockerare

Dessa sänker blodtrycket genom att minska effekterna av katekolaminer (adrenalin, noradrenalin), vilket minskar kraften med hastigheten hos hjärtslaget. Beta-adrenerga blockerar CoQ10 genom att störa produktionen av detta för energiproduktionen väsentliga enzym. Denna brist på CoQ10 är särskilt farlig med tanke på att målet för behandlingen är hjärt-kärlsjukdom. Eftersom hjärtat är särskilt rikt på CoQ10-hungriga mitokondrier (energifabriken i cellerna) så kan en brist på CoQ10 leda till hjärtsvikt. För att kompensera för denna negativa bi-effekt bör man dagligen ta 100-300 mg CoQ10 tillsammans med fettinnehållande mat för bästa absorption.

Dessa läkemedel minskar även produktionen av melatonin som på natten i tallkottskörteln produceras från serotonin genom att stimulera adrenerga beta 1- och alfa 1-receptorer, och detta neurohormon reglerar 1-receptiorer som reglerar dagsrytmen och främjar en god sömn. Ta Melatonin (3 mg) vid sänggående för att motverka denna effekt.

Kolesterolsänkande läkemedel

Statindroger är de mest förskrivna läkemedlen för sänkning av kolesterol. Denna verkar genom att hämma en enzym HMG-Coa reduktas, som är viktigt för produktionen av kolesterol. Lipitor (atorvastatin) är faktiskt det mest sålda läkemedlet på planeten. Läkarna måste dock ta itu med en allvarlig risk – statiner utarmar kroppen på CoQ10m vilket medför en risk för följande potentiell biverkningar: hjärtsvikt, muskelsmärta och muskelsvaghet, irritabilitet, humörsvängningar, depression, impotens. De senaste biverkningarna kan även bero på brist på kolesterol, vilket behövs förhjärnceller och hormonproduktion.

Därför bör personer som ta statiner varje dag även ta 100-200 mg CoQ10 för att motverka denna potentiella dödliga utarming. Inga varningar för denna brist har lämnats av den amerikanska läkemedelsindustrin och inte heller av den i Sverige.

Statiner är kända för att orsaka allvarliga biverkningar som ganska ofta utelämnas i tillverkarnas marknadsföring. Dessa medel inkluderar irreversibla muskelskador, njurproblem, utveckling av typ 2-diabetes, demens hjärtsvikt och cancer. En av de viktigaste biverkningarna är att statiner ökar kalciumavlagringarna i blodkärlsväggarna, en indikator på avancerad åderförkalkning och risk för hjärtinfarkt.

I en studie publicerad av Dr Raths forskningsinstitut (Ivanov et al, 2020) har forskarna visat att C-vitamin kan minska calciumavlagringarna i cellerna i blodkärlsväggarna och blockera osteogenisk (benvävnadsceller) omvandling av cellerna med 20 %. Ravskov (2015) säger, ”visst, statinbehandling minskar risken för både hjärtinfarkt och stroke, men nyttan är minimal”.

WHO säger att hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i världen, och har beräknats att den kostar 17,7 miljoner liv varje år, och 4 av 5 av dessa beror på lagringar i de artärer som leder till hjärtinfarkt och stoke.  Höga nivåer av kolesterol är inte orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar utan endast en följd av den. Den verkliga boven bakom åderförkalkning är således inte kolesterol utan brist på C-vitamin, enligt forskning som utförts av Matthias Rath och Linus Pauling med flera.

Således är nyckeln till att förebygga hjärtinfarkt och stroke en optimal tillförsel av C-vitamin och andra kollagenstödjande mikronutrienter (aminosyrorna L-lysin och L-prolin). 

Den mänskliga kosten ger C-vitamin för att förhindra skörbjugg, men inte tillräckligt för att garantera stabila artärer.
Du kan inta 1 000-10 000 mg under dygnet.

Syrablockerare

Förmågan att bilda magsyra minskar naturligt med stigande ålder. När man är 60 år, så producerar kroppen ungefär halva mängden magsyra i jämförelse med vad man producerade i 20-års åldern. Det innebär att de flesta äldre har en otillräcklig mängd saltsyra. Många studier visar att dessa läkemedel orsakar flera näringsbrister.

Aluminiumantikroppar (Maalox. Mylanta och Gaviscon) och kalciumkarbonat (Caltrate, Dicarbosil, Rolaid, Titralac och Tums) verkar exempelvis genom att buffra eller neutralisera surt pH i magen. En nedsatt saltsyraproduktion kan dessutom leda till att näringsbrist uppstår, eftersom kroppen då inte kan bryta ned och ta upp näring från kosten på ett korrekt sätt.

Både PPI- och H2-blockerar ökar risken för vitamin B12-brist hos äldre patienter. B12 kräver tillräckligt med magsyra för absorptionsförmågan. De äldre är redan utsatta för en brist på intrinsic factor, vilken är nödvändig för B12 absorptionen. Denna brist på magsyra minskar även absorptionen av: folsyra, järn och zink.

En studie visar att höga doser av PPI som användes i ett år eller mer skulle kunna göra människor 2,5 gånger mer mottagliga för höftfrakturer än de som ingick i kontrollgruppen.  Ju längre dessa läkemedel används, desto högre blir frakturrisken, vilket troligen beror på drastiska minskningen av den kalcium- och D-vitaminabsorption som uppstår vid bruk av dessa läkemedel.  Vissa experter tror, att dessa droger kan hämma kroppens förmåga att bytta upp nya benstrukturer.

Alla som tar syrareducerande mediciner rekommenderar ett dagligt intag av:
D3-vitamin (2000 IE eller mer baserat på labb test)
B12 (200 mg)
Folsyra (800 mg)
Kalcium (1000 mg)
Krom (500 mg)
Järn (15 mg)
Zink (25-50 mg)
Fosfor (700 mg)

Orala diabetesmediciner

Metformin (Glucophage XR och Glucovance) ökar insulinets verkan ifall av insulinresistens, vilket tillåter glukos att komma in i cellerna. Detta minskar ett förhöjt blodsocker. En studie som publicerades i Archives of Internal Medicine visade att diabetiker på metformin hade B12-vitaminnivåer som var lägre än hälften av kontrollpersonernas nivåer. Ju längre dosen hade använts och ju högre dos som användes, desto större var minskning av B12.

Vid metaforminbehandling av människor som led av typ 2-diabetes minskade serumfettsyranivåerna med 7 %, och B12 och folsyrautarmning ökar även homocysteinnivåerna (homocystein är en aminosyra som bildas av metionin och som stiger vid brist på vitaminerna B6, B12 och folsyra). Dessutom kan metaformin bryta ut CoQ10, vilket ökar risken för hjärtsjukdom.

För att minska dessa effekter bör patienter dagligen ta:

B12 (800 mcg)
Folsyra (400 mcg)
CoQ10 (100 mg)

Psykotropa läkemedel

För att antidepressiva läkemedel ska fungera optimalt, så måste en kontinuerlig tillförsel av B-vitaminer finna tillgänglig såväl som samfaktorer för att hjälpa till att tillverka nödvändiga neurotransmittorerna såsom serotonin och dopamin.

Eftersom dessa droger inte direkt kan bryta ned B-vitaminer, bör patienter som intar dessa mediciner se till att de får i sig tillräckligt med B-vitaminer. Observera dessutom att litiumkarbonat, vilket används för att behandla bipolär sjukdom utplånar folsyra.

Ta dessa dagligen:

Folsyra (800 mcg)
Inositol (500 mg)
B-komplex (med alla B-vitaminer i ett)

Hormonersättningsterapi

Många baby boomers (generationen födda mellan 1946-1964) står på hormonbehandling (HRT), vilken kan bryta ner vitaminerna B6, B12, folsyra samt magnesium. Dessa näringsämnen är kritiska för hjärthälsa liksom för  humöret. Istället för antidepressivt recept bör dessa kvinnor ges lämpliga kosttillskott och återställa balansen. Detta gäller de yngre kvinnor som står på orala preventivmedel.

För kvinnor som tar standard-HRT (östrogen och progesteron), antingen i form av ett oralt intaget preventivmedel eller som en transdermal hudkräm.

Rekommenderas dagligt intag:

Kalcium (1 000-1 200 mg)
Folsyra (400-800 mikrogram)
Magnesium (500 mg)
B12 (500-1 000 mcg)
C-vitamin (500-1 000 mg)
Zink (25-50 mg)

Antibiotika

Antibiotika sänker nivåerna på biotin, inosinol, vitaminerna B1, B2, B3, B5, B6, B12, kalcium, järn och K-vitamin.

Tetracykliner (Trimpex, Proloprim eller Primsol) tömmer kroppen på folsyra.

Penicilliner (ofta med sufficet -cillin) tömmer kroppen på kalium. Aminoglykosider såsom gentamicin orsakar obalanser mellan magnesium, kalcium, och kalium. En studie visar att dessa (gentamicin) ökar utsöndringen av kalcium med hela 5 % och magnesium med 8,4 %.

När du tar antibiotika för du överväga att ta ett B-vitaminkomplex tillsammans med det eller ta en multivitamin som innehåller:

B1 (tiamin) 25 mg
B2 (riboflavin) 25 mg
B3 (niacin) 50 mg
B6 (pyridoxin) 50 mg
Folsyra 400-800 mcg
B12 10 mcg
Biotin 50 mg
B5 (pantotensyra) 50 mg

Inositol är en del av B-vitaminkomplexet och ingår oftast i ett B-vitamin- eller multivitaminkomplex. Dessutom ska du antingen ta en multivitamin som innehåller magnesium (500 mg), kalium (1 000 mg) och kalium (100 mg) eller ta dessa separat.

Antibiotika kan störa den naturliga bakteriefloran i matsmältningssystemet och dödar ”goda” bakterier, inklusive Lactobacillus acidophilus och Bifidobacterierna. Dessa bakterier är probiotika och sådana bakterier som normalt lever i och på människokroppen och som mestadels koncentreras i matsmältningssystemet.

Systemet och könsorganen. Välj ett tillägg som innehåller minst 1 miljarder levande organismer per dagsdos!

Du kan även ta 50 mcg av K-vitamin, vilket i normala fall tillverkas av vänliga tarmbakterier. Att leda brist på K-vitamin är sällsynt, men när det uppstår, så kan det vara en livshotande blödning som uppstår på grund av minsta skada. K-vitamin spelar även roll i förebyggande av osteoporos (benskörhet).

Kalciumantagonister

En vetenskaplig studie av doktor Raths forskningsinsitut (2016) visar att de vanligaste receptbelagda läkemedlen som klassificeras som kalciumantagonister (oftast används för hantering av högt blodtryck, arytmier, angina pectoris och andra villkor) kan leda till ett berövande av C-vitamin inne i cellerna. Dessa kan förklara orsaken bakom en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, bröstcancer och tandköttsproblem, vilket har rapporterats i många kliniska studier där denna grupp av läkemedel har studerats.

En ny studie tyder på att NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) ökar risken för en hjärtattack. Hit hör t ex Ibuprofen. 

Paracetamol anses generellt sett vara säkrare än andra vanlig smärtstillande läkemedel. Baserat på 8 stora kohortstudier har man, för att genomföra få en aktuell översyn av detta, gjort en metaanalys av möjliga biverkningar, och resultaten tyder på en dosberoende ökning av hjärtbiverkningar, t ex hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck hos dem  som tog paracetamol jämfört med dem som inte gjorde det.

På samma sätt sågs en ökad förekomst av biverkning i mag-tarmkanalen, t ex sår och blödningar. Dessutom verkade det finnas samband mellan ökad total longtidsdos av paracetamol och försämrad njurfunktion.

Slutkommentar

Läkemedelsinducerad näringsämnesutarmning är mycket vanligare n vad sjukvården och våra statliga myndigheter vill tillstå. Vid utvärdering av patienternas symptom måste läkare bedöma huruvida symptomen beror på sjukdom, läkemedlets biverkningar eller läkemedelsinducerad näringsämnesutarmning. Med tanke på en otillräcklig näringsstatus (många får inte i sig rätt doser och optimalt med näringsämnen via kosten, framförallt inte C-vitamin, D-vitamin, E-vitamin, selen, magnesium och omega 3-fettsyror etc) hos en majoritet av befolkningen, måste vi komma ihåg att sjukdomen i sig delvis kan bero på näringsbrist.

För att avvärja näringsbrist rekommenderas med optimala doser av bl a:

C-vitamin mellan 3 g (3000 mg) upp till 8 g (8000 mg/dygn) fördelat på tre fyra doser över  hela dagen
L-lysin (500 mg/dygn)
L-prolin (500 mg/dyg)
CoQ10 (60-200 mg/dygn)
E-vitamin (150-300 mg/dygn = 200-400 IE/dygn)
Alfa-liponsyra (50-100 mg/dygn)f
L-glutation (100-500 mg/dygn)
Magnesium (300-600 mg/dygn)
Omega-3-fettsyror (2 g/dygn)
D-vitamin (25-75 ug/dygn = 1000-3000 IE/dygn)
Selen (100-300 ug/dygn)
Probiotika

B-vitaminer är nödvändiga. Kroppen kan inte producera sitt eget B-vitamin och kan beroende på kosthållning, vissa dieter och livstillstånd vara svårt att få i sig tillräckliga mängder genom maten. B-vitaminer är vattenlösliga och de spolas lätt ut ur kroppen, isynnerhet om man använder vätskeutdrivande preparat eller dricker stora mängder koffeinhaltiga drycker, men faktiskt även om man dricker mycket vatten.

Dessutom kan mediciner, gifter, stress och alkohol mycket snabbt utarma kroppen på B-vitaminer. Brist på vitamin B12, D-vitamin, CoQ10, kalium, magnesium, krom, järn och zink är vanligt hos äldre, även hos dem som har ett adekat intag. Många äldre får inte heller i sig optimalt med C-vitamin via kosten och nivåerna av vitaminer sjunker i kroppens celler med stigande ålder. Kroppsegna antioxidanter såsom glutation, coenzym Q10 och alfa-liponsyra minskar dessutom i cellerna med åldern.

Som konsument måste du vara medveten om läkemedelsinducerad näringsutarmning och göra vad du kan för att undvika att ta mediciner, när du i stället kan använda naturliga produkter.  Den enda lösningen, för att avvärja kost- och läkemedelsinducerad näringsbrist, är att ersätta de utarmade näringsämnena med näringstillskott och näringstät kost, med mycket ekologiskt odlade grönsaker och med alger ”greens”, frukter, bär och örter. Detta gäller alla, men framför allt äldre människor som tar mycket mediciner och bor på någon form av äldreboende.

Detta ensidiga förskrivande av läkemedel till patienterna, utan att komplettera med näring och alternativmedicin är en av vår tids största skandaler.

Annons