Publicerat  av mychina
KWANG (Signatur)
https://mychinaway.blog.se/virusets-patient-zero/

WHO virusteam som spenderat tid i Kina håller fortfarande på att skriva rapporten, men nu har den kinesiska vetenskapsmannen Liang Wannian, som är en senior medlem av WHO teamet, uttalat sig om flera nyckelfrågor. Man har nått konsensus i allt viktigt, det finns inga tvister eller delade meningar inom teamet. Samarbetet har varit och är utmärkt. Alla arbetar tillsammans men det är mycket att dokumentera, och man vill presentera en komplett, rigorös och vetenskaplig rapport på maximal nivå, så processen kommer att ta lite tid.

Det som framkommer kristallklart är att media, och kanske särskilt svenska media, indirekt ställs i skamvrån som gravt otillförlitliga och har rent ut misslett och ljugit för allmänheten. Liang Wannian tar tydligt avstånd från journalister och politiker som försökt politisera frågan och man kommer strikt att hålla sig till vetenskapliga fakta. Media har uppträtt respektlöst. Detta gäller vetenskap, inte politik, spekulationer eller rykten

Han betonar att sammanhållningen i WHO teamet har varit mycket god, samarbetet med alla parter excellent, och att ingenting, data, kontakter eller information, har undanhållits dom. Det har varit en stark vetenskaplig fokus med ett stort utvecklat förtroende. De konsensus man nått är ömsesidiga. På grund av Kinas mycket stränga lagar som skyddar patienters identitet och privata liv har dom inte kunnat ta med sig originalhandlingar med patientdata ut från Kina, men kunnat ta del av innehållet inom Kina.

Man uttrycker kristallklart att viruset spreds till Wuhan, inte uppstod i Wuhan. Det var i Wuhan det identifierades. Kina hade ett larmsystem för nya virus på plats som inte finns på andra ställen i världen. Man anser att detta har varit en mycket god start på ett vidare forskningsarbeta att internationellt kartlägga hur och var viruset uppstod, och hur det har spridits.

Möjligheten att viruset har läckt eller skapats i ett labb i Kina har helt kunnat uteslutas. Det är ett naturligt virus som har hoppat från djur till människa troligen via ett annat djur. Spridningen tycks ha skett på olika sätt, men frusna livsmedel tycks ha spelat en viktig roll i spridningen.

Man har fastställt att viruset först uppträdde i Kina den 8 december. Före det datumet finns inga spår.

Eftersom viruset med säkerhet har identifierats i Europa redan i mars samma år och på flera andra platser utesluter det nu Kina som ursprung. Kina smittades alltså.

Från information som kommit fram över tid, tycks smittvägen ha varit flera. Saluhallarna i Wuhan var inte den enda inkörsporten till Kina. En trolig väg är att smittan kommit med frysta produkter, eftersom det scenariot har senare upprepats åtskilliga gånger. Det kan även ha kommit med besökare, en möjlighet är med den amerikanska militär delegationen som besökte Kina 18 till 27 oktober, men inget kan bevisas. En annan teori är att viruset kom till Kina via viltfarmer i södra Kina. En annan teori är att det kom till Kina via Indien.

En fladdermus i Kina har visat sig ha en genetisk skillnad mot viruset på 4%, medan en annan fladdermus som endast lever på ön Java bara har en skillnad på 2%, alltså en dubbelt så hög sannolikhet av vara ursprunget. Ursprunget är fortfarande okänt.

WHO föreslår starkt att man skall fortsätta att leta efter källan på andra platser i världen, och speciellt undersöka distributionen av frysta produkter. Vad som tycks speciellt intressant är varför viruset är så vida spritt i främst USA och blivit så begränsat spritt i Kina. Det borde ju har blivit en stor spridning i det tätbefolkade Kina, men så är det inte. Första spåret i Kina är i december 2019, medan det rapporteras finnas spår i USA som går flera år tillbaka. USA har hittills nekat tillgång till data.

Det stärker teorin att viruset läckte från ett amerikanskt labb, inte som ett labbmodifierat virus, utan ett naturligt, sedan naturligt muterade till de varianter vi ser idag, och fortsätter till denna dag att snabbt mutera.

Källor.
https://www.globaltimes.cn/page/202103/1218716.shtml
http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/15/c_138473332.htm
https://orinocotribune.com/did-the-us-military-games-delegation-spread-covid-19-in-wuhan/
https://www.globaltimes.cn/page/202103/1218349.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202102/1215614.shtml

Annons