• Publicerad: 11 januari 2021
  • Senast uppdaterad: 4 mars 2021

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner

Sammanställning av handlagda rapporter om misstänkta biverkningar för de vacciner mot covid-19 som är godkända och används i Sverige.

Uppdatering av data sker veckovis, på torsdagar.

Enskilda rapporter kan oftast inte svara på om det finns ett eventuellt samband mellan läkemedlet och den rapporterade misstänkta biverkningen. Den samlade vetenskapen behövs för att konstatera om det finns en riskökning för en viss biverkning eller ej. Inrapporterade misstänkta biverkningar behöver alltså inte vara orsakade av läkemedlet, utan kan bero på andra faktorer

Inkomna rapporter

Det har totalt inkommit 7 996 rapporter om misstänkta biverkningar för de vacciner som används mot covid-19 i Sverige. Tabellen visar antalet vaccinerade individer och antalet inkomna rapporter om misstänkta biverkningar.

Vaccin Antal vaccinerade individer Antal inkomna rapporter
Comirnaty
(Pfizer/BioNtech)
443 000 3 929
Covid-19 Vaccine Moderna 40 000 466
Covid-19 Vaccine AstraZeneca 85 000 3 281

Mest rapporterade misstänkta biverkningar

Tabellen visar de misstänkta biverkningar som har rapporterats in i störst utsträckning, samt antalet rapporteringar. Det går inte att dra några slutsatser om hur vanlig eller ovanlig en biverkning är, det vill säga hur stor andel av de vaccinerade som drabbas, utifrån de inrapporterade misstänkta biverkningarna.

Det går inte att dra några slutsatser om hur vanlig eller ovanlig en biverkning är utifrån de inrapporterade misstänkta biverkningarna. I de kliniska prövningar som ligger till grund för godkännandet har man beräknat frekvensen.

Comirnaty Covid-19 Vaccine Moderna Covid-19 Vaccine AstraZeneca
Feber (1 452) Feber (194) Feber (2 475)
Huvudvärk (1 279) Huvudvärk (146) Huvudvärk (1 847)
Trötthet (735) Frossa (95) Frossa (1 382)
Frossa (594) Trötthet (64) Muskelvärk (624)
Illamående (402) Muskelvärk (57) Illamående (489)
Muskelvärk (385) Rodnad) (56) Ont i kroppen (474)
Ont i arm (312) Illamående (54) Trötthet (418)
Ont i kroppen (276) Klåda (52) Ledvärk (364)
Ömhet (260) Ont i arm (44) Yrsel (233)
Svullnad (259) Svullnad (42) Ont i arm (231)

Angående utdrag ur Läkemedelsverkets databas för
spontant rapporterade misstänkta biverkningar

COVID-19 Vaccine Moderna handlagda rapporter

Klicka för att komma åt covid-19-vaccine-moderna-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-03-04.pdf

COVID-19 Vaccine AstraZeneca handlagda rapporter

Klicka för att komma åt covid-19-vaccine-astrazeneca-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-03-04.pdf

Annons