Moderna to submit its Covid vaccine for US and EU regulatory approval |  Financial Times

 

Saxat från Facebook 2021-01-28

MODERNATX.COM mRNA Technology: A New Approach to Medicine – Moderna ❌Gå in här och läs, spara ner på s ä k e r t sätt alla ni som kan ❌Moderna, Inc. | Home MODERNATX.COM Moderna, Inc. | Home

Materialet är hämtat från den offentliga webbplatsen för BioTech företaget Moderna.

Företaget grundades 2010 för att utveckla läkemedel och vacciner baserade på RNA (mRNA) teknologi. Företaget blev känt vid lanseringen av COVID19 vaccinet mot Sars-Cov-2 viruset på marknaden.

Moderna-vaccinet liknar inte traditionella vacciner. Moderna-vaccinet är inte ett vaccin mot ett virus, utan är i själva verket ett artificiellt bioprogrammerat virus, en analog till ett datoroperativsystem. Vaccinet är avsett för (om) programmering av människokroppen genom (om) koda dess protein.

Med andra ord, mRNA-virusplattformen är platsen där Big Pharma samarbetar med Big Tech. “Människans naturliga immunsvar kan förstöra plattformen innan det ens börjar agera. Detta kan leda till negativa resultat såsom molekylär brist, hormonella defekter, kramper, allergiska reaktioner, infertilitet och andra biverkningar.

Samtidigt bildar inte plattformen en immunrespons mot coronavirusproteiner alls. Därför är själva (om) programmering av celler nödvändig för att de ska vara öppna för mottagning och leverans av olika läkemedel, vars effektivitet ofta minskas avsevärt på grund av avstötning”, erkänner företaget Moderna. Citat:”Med tanke på mRNA-vetenskapens breda potential bestämde vi oss för att skapa en teknisk plattform för mRNA som liknar ett datoroperativsystem.

Den är utformad så att den kan anslutas och utbytas med olika fjärrprogram. I vårt fall är ”programmet” eller ”applikationen” vårt mRNA-preparat – en unik mRNA-sekvens som kodar ett protein.”

Moderna-vaccinet liknar inte traditionella vacciner. Moderna-vaccinet är inte ett vaccin mot ett virus, utan är i själva verket ett artificiellt bioprogrammerat virus, en analog till ett datoroperativsystem. Vaccinet är avsett för (om) programmering av människokroppen genom (om) koda dess protein.

Med andra ord, mRNA-virusplattformen är platsen där Big Pharma samarbetar med Big Tech. “Människans naturliga immunsvar kan förstöra plattformen innan det ens börjar agera. Detta kan leda till negativa resultat såsom molekylär brist, hormonella defekter, kramper, allergiska reaktioner, infertilitet och andra biverkningar.

Samtidigt bildar inte plattformen en immunrespons mot coronavirusproteiner alls. Därför är själva (om) programmering av celler nödvändig för att de ska vara öppna för mottagning och leverans av olika läkemedel, vars effektivitet ofta minskas avsevärt på grund av avstötning”, erkänner företaget Moderna. Citat:”Med tanke på mRNA-vetenskapens breda potential bestämde vi oss för att skapa en teknisk plattform för mRNA som liknar ett datoroperativsystem.

Den är utformad så att den kan anslutas och utbytas med olika fjärrprogram. I vårt fall är ”programmet” eller ”applikationen” vårt mRNA-preparat – en unik mRNA-sekvens som kodar ett protein.”

“I maj 2020 tillkännagav Moderna och Lonza Ltd. ett tioårigt strategiskt samarbetsavtal för att möjliggöra storskalig produktion av Modernas mRNA-vaccin (mRNA-1273) mot det nya coronaviruset (SARS-CoV-2).”Moderna-vaccinet liknar inte traditionella vacciner. I traditionella vacciner används levande eller döda, naturliga eller konstruerade delar av RNA av ett virus.

Viruset är utformat för att utlösa ett immunsvar och bilda antikroppar. Läkemedlet ”mRNA-1273” är inte ett vaccin mot ett virus, utan är i själva verket ett artificiellt bioprogrammerat virus. Baserat på författarens definition av mRNA-plattformen som en analog till ett datoroperativsystem, om man följer det deklarerade bokstavligen, bör den kännas igen: läkemedlet är avsett för (om) programmering av människokroppen genom (om) koda dess protein. Med andra ord, mRNA-plattformen är platsen där Big Pharma samarbetar med Big Tech.

Om man bläddrar runt i Moderna-webbplatsen hittar man väldigt intressanta saker. Till exempel erkänner företaget tydligt att ett hälsosamt immunsystem utgör ett hot mot mRNA. Eftersom människas intensiva immunsvar kan förstöra plattformen innan det ens börjar agera kan detta leda till negativa resultat såsom molekylär brist, hormonella defekter, kramper, allergiska reaktioner, infertilitet och andra biverkningar.

Samtidigt bildar inte plattformen en immunrespons mot coronavirusproteiner alls. Därför är själva (om) progammering av celler nödvändig för att de ska vara öppna för mottagning och leverans av olika läkemedel, vars effektivitet ofta minskas avsevärt på grund av avstötning.

Om läkemedlet ”mRNA-1273” inte är bot mot covid-19 vad är då företagets Moderna syfte med det? Att förstöra kroppens eget unika försvarssystem för att öppna dörren för bioteknologiska experiment på oss? Då kommer en sådan bioteknik att utföra en stor risk för livet.

Men Moderna, Pfizer och andra vaccintillverkare undantas på lagstiftningsnivå, från ansvar för konsekvenserna av sina experiment.

 

Annons