Olle Johansson har en docentur i cellbiologi, histologi och neurobiologi och han har jobbat med frågor kring strålning, el och flera andra områden i över 40 års tid. Olle Johansson har ställt upp för föreningen tidigare i både föredrag men även i intervjuer och de har varit mycket uppskattade.

Frågor kring strålning, 5G och teknikens påverkan på människan tas sällan upp och därför är personer som Olle Johansson helt avgörande för att bredda debatten och lyfta dessa viktiga frågor till ytan.

RP of Sweden
Mobil- och routerskydd

Annons