Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är genoside.jpg
https://www.brighteon.com/56f8e396-f5a3-473c-8e2e-24144b12055c

Claire Edwards är en tidigare FN-anställd (FN) från 1999 till 2017. Vid ett personalmöte i maj 2018 varnade hon FN: s generalsekreterare om farorna med 5G och elektromagnetisk strålning (EMR), uppmanade till ett slut på lanseringen av 5G och avlägsnades omedelbart interna booster antenner från FN-byggnaden. Sedan maj 2018 har hon samarbetat med Arthur Firstenberg för att publicera ”International Appeal to Stop 5G on Earth and in Space” (www.5gspaceappeal.org)

Ett citat från Robert F. Kennedy som lyder:

Varje gång en människa står upp för en idé, eller agerar för att förbättra andra eller slår ut mot orättvisor, skickar hon/han ut en liten strimma av hopp, som korsar varandra från en miljon andra energi- och vågcentran, dessa krusningar bygger en ström som kan svepa ner de mäktigaste murarna av förtryck och motstånd.

Covid-19 genocide (folkutrotning) 2020

Covid-19 var sedan länge planerad och dokumenterad och simuleringsövningar av eugenikerna Bill Gates och Rockefeller Foundation. 

En plattform med 200 detaljerade nivåer tillhandahålls av World Economic Forum ledd av Klaus Schwab, en teknokrat och förespråkare av transhumanism.

… med avsikten att erbjuda detaljerade instruktioner om hur Covid-19 ska användas för att implementera en global monetär återställning och ett digitalt penningsystem. 

… teknokrati och en total världsregering under förespeglingen av socialism och miljö-ism. 

… med Kina som modell

… och förslavning av människorna genom en vänstervriden vaccinkonspiration 

Tidigare försök har gjorts för att tillverka pandemier men man har misslyckats.

Den här gången ändrade World Health Organisation (WHO) på förhand kriterierna för en pandemi så att de kunde utlysa en pandemi på falska grunder.

Tedros Adhanom Ghebreyesus är en terrorist och anklagad  folkmördare, utsedd chef för World Health Organisation (WHO) med avsikten att organisera en pandemi och underlätta för ett totalt övertagande. 

Trådlös teknologi undertrycker immunförsvaret. 5G är inblandat i Covid-19 i korrelation till platsen för utrullningen av 5G och sjuklighet/dödlighet.

… liksom tidigare administrering av influensavaccinationer i Wuhan och Milano.

Symptomen för Covid-19 är praktiskt taget identiska med symptomen för när man utsätts för elektromagnetisk strålning (EMR). 

Omfattande militära undersökningar under tiotals år har varit hemliga, och tillsynsmyndigheter var adjungerande för att förhindra allmänheten från att lära sig om de extrema farorna med elektromagnetisk strålning.

Läkare får ingen utbildning i hälsoriskerna med att utsättas för EMR… och därför feldiagnostiserar de EMR symptomen.

Sjukhus är till omfattande del utrustade med 5G, och utsätter patienterna för risker.

5G servrar har många syften. Det är folkmords- och militärt vapen och utgör introduktionen till en teknokrati och total kontroll genom att möjliggöra övervakning, ansiktsigenkänning, kontroll av människor 27/7, sinnes- och kroppskontroll. 

… och i kombination med vacciner och chemtrails som innehåller nanopartiklar – är tortyr och mord mot riktade individer möjlig. 

EMR kan användas för att simulera patogener som övermanna immunsystemet … och mobiltelefoner kan kanske användas för att simulera ”Covid-19” bland medarbetare och familjemedlemmar. 

5G har allmänt installerats jordbundet och i rymden för att kontrollera befolkningen.

Det illegala Coronaviruset har använts av regeringar för att påskynda utrullningen av 5G och att installera
60 GHz offentliga åtkomstpunkter i skolor med avsikt att drabba barnen. 

Olaglig lagstiftning har införts i flertal länder:
– för att förstöra ekonomier
– för att ta bort friheter
– för att stänga små- och medelstora företag 
– för att terrorisera och separera familjemedlemmar
– för att utarma människor och att förstöra arbetstillfällen
– för att ta barnen ifrån deras föräldrar
– för att internera oliktänkande i koncentrationsläger 
– för att bevilja immunitet till regeringsmedlemmar som begått mord, våldtäkt och tortyr (UK)

Man har använt sig av polis, militär och legosoldater för att kontrollera befolkningen.

Man har tvångsvaccinerat befolkningen med ett icke medicinskt vaccin som innehåller befolkningskontrollmekanismer utan informerat samtycke

Det förekom ingen pandemi sedan ”kurvan” planat ut innan nedstängningsåtgärderna sattes på plats

Dödligheten befinner sig på en lägre nivå än tidigare år. 

Dessa PCR-tester, vilka aldrig var avsedda för diagnostisering, ger uppemot 94 % falskt positivt resultat
… och används av oligark- och regeringskontrollerade MSM- och sociala medieplattformar för att terrorisera befolkningen i syfte att uppnå lydnad.

Illusionen om en pandemi eldas på av läkare som måste virtuellt tillskriva varje dödsorsak som ”Covid”. 

Medicinsk personal och läkare är skrämda och förhindrar dem från att prata om denna falska pandemi.

I Storbritannien ändrar man i dödsattesten för att förhindra att anhöriga ska ifrågasätta dödsorsaken.

10 000-tals läkare har nu gått ut och bekräftat att Covid-19 är en bluff.

Det förekom inga dödsfall på Irland i Covid fram till den 20 april … och sedan dess har nedstängningen baserat sig på 98 dödsfall av 5 miljoner invånare … medan 30 000 människor dör årligen i andra sjukdomar.

Endast människor med ”heta” infektioner, med symptom sådana som huvudvärk, sjuk hals är smittsamma –

… 86 % av dessa ”Covid-fall” är symptomfria bärare och därför ofarliga.

En antikropp-studie vid Stanford University drog slutsatsen att dödsantalet var mellan 0,1 och 0,2
… helt i linje med en normal säsonginfluensa   

Initialt beräknade dödsfall från World Health Organization (WHO) var 20-30 gånger högre.

I juni bekräftade US CDC (motsv. Socialstyrelsen, red.anm) att den övergripande infektionsdödligheten (IFR) låg på omkr. 0,26 %
… avsevärt lägre än de 3,4 % som WHO beräknade, vilket hjälpte till med att skruva upp paniken och nedstängningen. 

Men även det är överdrivet: Infektionsdödligheten på äldreboenden är ungefär 0,1 eller 1 på 1 000.

Storbritanniens och Tysklands regeringar bekräftade i dokument att de medvetet ökade på skrämselnivån
… inklusive att de traumatiserade barnen genom att låta dem tro att de kunde tortera eller döda sina föräldrar om de missade att tvätta sina händer och lyda Corona-åtgärderna. 

Man lät barnen tro att de kunde visa sin kärlek till far/morföräldrarna genom att inte komma nära dem. 

Social distansering är en tortyrteknik med avsikt att traumatisera … och dess avsikt är distansera människor från varandra så att de kan ses, och man kan rikta dem med 5G vapen. 

Regeringars- och WHO:s politik är att medvetet döda människor.

I många länder, fick läkarna order om att inte tillåta att de äldre fick intensivvård … och genom att dra tillbaka all sjukvård, och det nationella sjukvårdssystemet, slutade de att erbjuda annan sjukvård förutom till COVID och övergav dem till döden.

I Frankrike, utfärdade regeringen ett dekret där de gav order till läkarna att behandla de äldre med en läkemedelsbegränsning redan 2012, eftersom det var kontra-indicerat i fall med luftvägssymptom.

I USA var sjukhusen övervägande mutade till att diagnostisera ”COVID” och sätta patienterna i ventilatorer, vilket dödade dem. 

WHO och regeringar förbjöd framgångsrika behandlingar i synnerhet för dem som var 70 år… och trakasserade läkare som lyckades rädda patienter. 

Obducenter som kunde avslöja den verkliga dödsorsaken var oftast förhindrade. 
Rättsmedicinska patologprofessorn Klaus Püschel förklarade att han inte hade funnit ett enda fall av COVID-19 vid obduktionerna och han kunde inte finna några andra redan existerande allvarliga sjukdomar. 

Regeringar och WHO uppmuntrade och framtvingade att man skulle bära masker trots att man hade full kännedom om att dessa inte erbjöd skydd för vilket virus som helst, utan det förorsakar neurologiska- och andningsskador och försätter människors hälsa för risker.

I Storbritannien steg dödsantalet först efter att man infört allmän nedstängning.

Toppekonomer varnar för att Storbritanniens regering dödar fler människor än de kunde rädda genom denna nedstängning. 

Brittiska Daily Mail genomförde en revision av 130 studier från journaler, akademiker, och välgörenhetsinrättningar genom att dokumentera den sociala och hälsoförödande död som förorsakats av nedstängningarna.

I ett county i USA har självmord bland unga stigit med 100 %.

En miljon New York-bor kan inte längre köpa mat. 

Storbritanniens WHO har sagt att världsfattigdomen kommer att fördubblas under 2021 som ett resultat av nedstängningarna. 

Covid-vaccinet”: Bill Gates vill minska världens befolkning. Han introducerade sitt vaccin som innehöll nanochip ”markören” som kunde ”markera” och kontrollera 7 miljarder människor med ID2020 vid en konferens år 2019. 

ID2020 är avsett att erbjuda en unik digital identitet för alla människor fram till 2030, som förenar denna digitala identitet med nära tillgång till handel och åtkomst till säkerhetssystem.

Det här är elektroniskt slaveri av mänskligheten.

Detta subkutana chip kan: 
– påverka bäraren av chippet (manipulera och kontrollera massorna).
– eliminera vissa kategorier av människor (minska världens befolkning).
– säkerställa att vaccinet efterlevs. 
– lokalisera bäraren permanent (avsäga medborgerliga friheter).
– integrera 7 miljarder människor i ett moln och operera med ett helt digitalt system som är jämförbart med ett kreditkort till ett varuhus.
– nanochip och vätska kan påverka mänskligt beteende utan oro för politisk etik.
– det tilltänkta vaccinet är avsett att påverka mänskligheten genetiskt för alla framtida generationer.
– i själva verket raderar det mänskligheten helt och hållet och människan blir en transhuman eller robot.

-Syd Korea nyss haft 9 dödsfall efter vaccinering och 432 skadliga reaktioner, samtidigs som 5 milj. vaccindoser inte har satts på kyla.

En frivillig för AstraZenecas ”Covid” vaccin har precis dött och två av försöken har stoppats eftersom deltagarna blivit sjuka.

Dessa ”Covid” vacciner följer inte normala rättegångsprocedurer (i Sverige får du själv stå för konstaderna om du blir skadad av vaccinet. red.anm) då det har påskyndats genom Covid-bluffen, och har rullats ut för snabbt för att övertyga människorna att ta vaccinet. 

Regeringarna ger läkemedelsföretagen full immunitet från skadeståndskrav.

Ett stigande antal människor säger att de inte kommer att ta Covir-19 vaccinet, hälften av USA:s och Storbritanniens befolkning säger så.

Det finns också vissa regeringar som planerar att tvinga människorna till vaccinering genom att använda sig av armén medan andra planerar att förbjuda ovaccinerade från att arbeta, vara i skolan, eller att resa. 

Mänskligheten befinner sig i extrem och omedelbar fara. 

Några goda människor använder sig av rättsliga förfaranden för att stoppa detta krig mot mänskligheten, bland dem finns italienska katolska församlingen, Simon Dolan, och Bernician i Storbritannien (Dr. Reiner Füllmich i Tyskland, red.anm).

Childrens Health Defence och Environmental Health Trust har väckt ärenden mot Federal Communications Commission för vägran att granska föråldrade riktlinjer för termisk exponering av elektromagnetisk strålning.

Civilrättsliga processer har startat i många länder.

Men allt detta är för långsamt.

Förövarna för detta Covid-bedrägeri  påtvingar fortfarande till nedstängningar och förstör liv, företag, och familjer. 

Enheten för World Economic Forum berättade för oss år 2017, om den värld de vill ha

– du kommer inte att kunna äga någonting – du måste hyra allt.
– USA kan inte bli världens supermakt – för allt kommer att bli under en totalitär, teknokratisk kontroll, och det kommer inte att finnas några nationsstater
– du kommer att få äta mycket mindre kött – du tillåts inte
– en miljon människor kommer att bli fördrivna pga en falsk klimatförändring – länder måste välkomna fler flyktingar
– förorenare måste betala för utsläppt koldioxid – till ”förorenarna” tilläggs jordbrukare som försöker odla mat säd
– västerländska värderingar har testats till det yttersta – din kultur kommer att elimineras och kommer att ersättas med maoistiska teknokratiska slogans.
– de kommer att manövrera med matbrister på många olika sätt.
– de bygger koncentrationsläger för oliktänkande.
– de vill påtvinga vaccineringar fulla med nano-chip för immunitetspass och kryptovaluta, och nanopartiklar så att de kan spåra, övervaka och kontrollera oss, samt vårt sinne.
– det här vaccinet är tänkt att genetiskt förändra mänskligheten för hela framtiden.

I USA bekostar Soros och 269 stora företag BLM och förstör Amerika med medbrottslighet med korrupta Demokratiska ledamöter.

De vill ha inbördeskrig överallt.

I Österrike, Frankrike, Schweiz och USA och andra länder, är många människor beväpnade och tränade för att strida.

Vi kan inte ge dem vad de vill ha. 

Vi måste stoppa denna agenda i dess linda, ta makten över oss själva och arrestera förövarna.

Sammanfattning:

Regeringar är företag som tar order från World Economic Forum och tjänar inte längre sina invånare.
De agerar i överträdelse mot internationella och nationella lagar och har inte längre någon legitimitet.
Vi bevittnar kollapsen av en rättsstat.

Regeringar, valda representanter och internationella institutioner, inklusive FN, och privata klubbar likt International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, och World Economic Forum, … är medskyldiga till ”den största kriminaliteten mot mänskligheten som någonsin har skett”.

Endast suveräna folk i den här världen har legitimitet till den här världen. 

Förövarna inklusive:
Klaus Schwab
Prins Charles
Bill och Melina Gates
George Soros
FN:s generalsekretearare Antonio Gutierres
WHO:s Tedors Adhanom Ghebreyesus och Michael Ryan
Nya Zealands premiärminister Jacinda Ardern
Storbritanniens premiärminister Boris Johnson
Storbritanniens hälsominister Matt Hancock
Frankrikes president Emmanuel Macron och premiärminister Edouard Philippe
Tysklands förbundskansler Angela Merkel
Österrikes kansler Sebastian Kurz
Elon Musk
Mark Zuckerberg
MSM-jounalister och andra

… måste gripas och föras till en ny Nürnberg rättegång

Politiker, journalister som joxar med fake news för mainstream medias räkning kan beviljas immunitet
… om de byter sida nu, förena er med folket innan det är för sent och bli en visselblåsare.

Vi uppmanar den mänskliga befolkningen att undvika dessa folkmordsmonster
… på hotell, restauranger, taxin, var än du möter dem
vänd dem ryggen och visa dem det förakt de förtjänar för deras psykopatiska beteende och folkmordsavsikter

Vi vänder oss till armén och de nationella poliserna, att stå med folket emot dessa konspiratörer, som ämnar förgöra dig, ta dina barn, och mörda så många av oss som de finner lämpligt.

Polis och arméer kommer att ersättas med maskiner i den Nya Världsordningen.

… också du tillhör oss människor och vi ber dig att stå tillsammans med oss och försvara vår mänsklighet, vår hälsa, våra barn, inhemska befolkning 

… och allt naturligt liv på jorden som upprätthåller och skyddar oss.

 

 

 

 

Annons