TRIBUNAL I

Nu har Internationella Brottsdomstolen beslutat att förbjuda ALLA vacciner i hela världen! Om du fortfarande tillhör dem som tror – anser –  att vacciner är till för att hålla oss friska ska du läsa innehållsförteckningen till vacciner, som kommer här. Då kanske du förstår… varför de förbjöds.

Det nya vaccinet mot Covid-19 skulle förutom ett chip, DNA-förändrande celler innehålla ett protein som gör att kvinnors immunsystem attackerar deras moderkakor och gör dem infertila. Vi ska inte i framtiden kunna få barn!

https://vaccine.guide/vaccine-ingredients/overview/cdc-vaccine-excipient-and-media-summary/

https://www.corvelva.it/speciale-corvelva/vaccinegate-en/vaccinegate-mrc-5-contained-in-priorix-tetra-complete-genome-sequencing.html

Att alzheimer och cancer har ökat lavinartat under de senaste åren anses beror på aluminiumet som finns i flertalet vacciner. Aluminium är mycket giftigt! I vaccinerna finns även cancerframkallande ämnen såsom formaldehyd. 

Annons