De finns fyra typer av brott som Romstadgan reglerar. Massmord, brott mot mänskligheten, krigsbrott samt aggressionshandlingar.

Den så kallade Romstadgan har skrivits under av 118 länder. Bland dessa återfinns Sverige, de övriga nordiska länderna och i stort sett alla europeiska länder. I Oceanien, Sydamerika, Nordamerika, Asien och Afrika finns det en mängd länder som har skrivit under.

Om det skulle bevisas att t ex 5G-systemet skadar en del av befolkningen, så kan samtliga nordiska statsministrar (de som beslutade om att i Norden påskynda utbyggnaden av 5G-systemet) åtalas i vilket av de 118 medlemsländerna som helst.

Michael Zazzio informerar om Romstadgan och de möjligheter som finns för att kunna åtala ansvariga och få dem fällda och dömda till kännbara straff. Han driver ett enormt projekt tillsammans med den internationella domaren Alfred Lambremont Webre.

Det kan bli väldigt många som i framtiden får svara för sina gärningar. Advokaten Reiner Füllmich arbetar redan på en sådan
talan mot den tyska regeringen. Även i Storbritannien planeras ett liknande åtal mot landets styrande politiker.

Annons