120201120_080256__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_20.pdf

120201120_080256__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_20.doc

120201120_080256__Coronavirus_Is_the__Greatest_Hoax_Ever__
Top_Pathologist__SVERIGE_GRANSKAS_Sandor_Herold_om_SVERIGE_
SITUATIONEN_ur_Invandrarperspektiv__DEN_SAMHALLSFARLIGASTE_
KLANEN__del_49__e-mail.pdf

Ulf_Bittner__Sandor_Herold_om_SVERIGE_SITUATIONEN_ur_
Invandrarperspektiv_2020_11_19__soundcloud__URL.txt

Ulf_Bittner__Sandor_Herold_om_SVERIGE_SITUATIONEN_ur_
Invandrarperspektiv_2020_11_19-932256364.mp3


120201120_080256__Ulf_Bittner__Sandor_Herold_om_SVERIGE_

SITUATIONEN_ur_Invandrarperspektiv_2020_11_19__soundcloud__
URL.txt

120201120_080256__Ulf_Bittner__Sandor_Herold_om_SVERIGE_
SITUATIONEN_ur_Invandrarperspektiv_2020_11_19-932256364.mp3

120201119_152936__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_19_abc.pdf

120201119_152936__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_18_AA.pdf


120201119_152936__Portuguese_Court_Rules_PCR_Tests_As_
Unreliable_and_Unlawful__Portugals_rattsvasende_sager_nej_till_
PCR_tester__Sveriges_Regering_och_deras_medlopare_kommer_
inte_undan_verkligheten_och_sanningen__e-mail.pdf

120201117_115640__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_17_AA.pdf

120201117_115640__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_17_AA.doc

120201117_115640__Sverige_fordoms_av_tyska_ledare_efter_
reportage_i_Der_Spiegel__I_artikeln_riktas_skarpa_anklagelser
_om_att_aldre_dodats_i_Sverige_da_de_forvagrats_vard_som_
kunde_raddat_deras_liv__DEN_SAMHALLSFARLIGASTE_
KLANEN__del_46__e-mail.pdf

120201116_142624__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_16.pdf

120201116_142624__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_16.doc


120201116_142624__German_Lawyer_Sues_The_World_Over_
Coronavirus__DEN_SAMHALLSFARLIGASTE_KLANEN__
del_45__Mycket_viktig_information_till_Sveriges_alla_
medborgare__du_laser_mera_i_den_bifogade_filen_TILL__e-mail.pdf

120201113_071640__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_13_a.pdf

120201113_071640__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_13_a.doc

Ulf_Bittner__Dr_Mikael_Nordfors_World_Doctors_Alliance_varnar_
bl_a__for_VACCIN_VANSINNET_2020_11_12__soundcloud__URL.txt

Ulf_Bittner__Dr_Mikael_Nordfors_World_Doctors_Alliance_varnar_
bl_a__for_VACCIN_VANSINNET_2020_11_12-928205575.mp3

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-mikael-nordfors-world-doctors-alliance-varnar-bla-for-vaccin-vansinnet-2020-11-12

120201113_071640__Ulf_Bittner__Dr_Mikael_Nordfors_World_

Doctors_Alliance_varnar_bl_a__for_VACCIN_VANSINNET_
2020_11_12-928205575.mp3

120201112_095835__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_12.pdf

120201112_095835__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_12.doc

120201112_095835__Itinerary_for_Copenhagen.pdf


120201112_095835__Crimes_Against_Humanity__fraudulent_
PCR_Tests_Taken_To_Court__DEN_SAMHALLSFARLIGASTE_
KLANEN__del_43__e-mail.pdf

120201112_095835__COPENHAGEN_RALLY_FLYER.PDF

120201111_105859__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_11.pdf

120201111_105859__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_11.doc

120201110_131449__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_10_fk.pdf

120201110_131449__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_10_fk.doc


Ulf_Bittner__Professor_Niklas_Arnberg_har_helt_annan_
uppfattning_om_PCR_testet_an_dr_Reiner_Fuellmich_
20201110__soundcloud__URL.txt

Ulf_Bittner__Professor_Niklas_Arnberg_har_helt_annan_
uppfattning_om_PCR_testet_an_dr_Reiner_Fuellmich_20201110-926500453.mp3


120201110_131449__Ulf_Bittner__Professor_Niklas_Arnberg_

har_helt_annan_uppfattning_om_PCR_testet_an_dr_Reiner_
Fuellmich_20201110__soundcloud__URL.txt

120201110_131449__Ulf_Bittner__Professor_Niklas_Arnberg_
har_helt_annan_uppfattning_om_PCR_testet_an_dr_Reiner_
Fuellmich_20201110-926500453.mp3

120201108_200859__Socialminister_Lena_Hallengren_och_
Sveriges_Regering_med_flera_mottagar.doc

120201108_200859__SOCIALDEPARTEMENTET_RK_
Innehallsforteckning_S2020-00025_20201106.pdf

120201108_200859__SOCIALDEPARTEMENTETN_MINISTER_
LENA_HALLENGREN_RK_Innehallsforteckning_S2.pdf

120201108_200859__FOLKHALSOMYNDIGHETEN_ULF_BITTNER_
00029-2020.pdf

120201108_200859__FOLKHALSOMYNDIGHETEN_05158-2020.pdf


120201108_200859__Delgivning_till_Socialministern__
Sveriges_regering_och_alla_folkvalda_riksdagsledamoter_
i_Sveriges_riksdag_m_fl__om_Corona_bedrageriet_Brott_
mot_manskligheten_och_nationen_Sveriges_medborgare_
2020_11_08__e-mail.pdf

120201107_122114__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_07.pdf

120201107_122114__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_07.doc

120201107_122114__RK_Innehallsforteckning_S2020-00025.pdf

120201107_122114__FOLKHALSOMYNDIGHETEN_REGISTERUTRDRAG_
20201105.pdf

120201106_080433__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_06.pdf

120201106_080433__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_06.doc


Ulf_Bittner__Michael_Oddane_berattar_om_Kungstradgarden_
upplevelsen_och_WAKEUPGLOBE_m.m._2020_11_05__
soundcloud__URL.txt

Ulf_Bittner__Michael_Oddane_berattar_om_Kungstradgarden_
upplevelsen_och_WAKEUPGLOBE_m.m._2020_11_05-924019393.mp3


120201106_080433__Ulf_Bittner__Michael_Oddane_berattar_
om_Kungstradgarden_upplevelsen_och_WAKEUPGLOBE_
m.m._2020_11_05__soundcloud__URL.txt

120201106_080433__Ulf_Bittner__Michael_Oddane_berattar_

om_Kungstradgarden_upplevelsen_och_WAKEUPGLOBE_
m.m._2020_11_05-924019393.mp3

Ulf_Bittner__FOLKHALSOMYNDIGHETEN_gd_staben_Par_
Vikstrom_far_kritik_aterigen_nu_av_Solveig_Silverin_2020_
11_05__soundcloud__URL.txt


Ulf_Bittner__FOLKHALSOMYNDIGHETEN_gd_staben_Par_

Vikstrom_far_kritik_aterigen_nu_av_Solveig_Silverin_2020_11_05-923678095.mp3

120201106_080433__Ulf_Bittner__FOLKHALSOMYNDIGHETEN_
gd_staben_Par_Vikstrom_far_kritik_aterigen_nu_av_Solveig_
Silverin_2020_11_05__soundcloud__URL.txt


120201106_080433__Ulf_Bittner__FOLKHALSOMYNDIGHETEN_

gd_staben_Par_Vikstrom_far_kritik_aterigen_nu_av_Solveig_
Silverin_2020_11_05-923678095.mp3

120201105_075111__World_Freedom_Alliance_av_Leif_Erlingsson_
2020_11_05.pdf


120201105_075111__Ulf_Bittner__Aklagarmyndigheten_Sverige_

verksj_inform_om_Corona_Bedrageriet_Brott_Mot_
Manskligheten_20201104__soundcloud__URL.txt

120201105_075111__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_05_FK.pdf

120201105_075111__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_05_FK.doc

Ulf_Bittner__Aklagarmyndigheten_Sverige_verksj_inform_om_Corona_
Bedrageriet_Brott_Mot_Manskligheten_20201104-923139088.mp3


120201105_075111__Ulf_Bittner__Aklagarmyndigheten_
Sverige_verksj_inform_om_Corona_Bedrageriet_Brott_
Mot_Manskligheten_20201104-923139088.mp3

120201104_085611__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_04__soundcloud__URLs.txt

120201104_085611__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_04.pdf

120201104_085611__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_11_04.doc

Ulf_Bittner__SVERIGES_RADIO_KALIBER_redaktionen_kanner_
nu_till_om_Corona_bedrageriet_och_Brott_Mot_Manskligheten_
20201103__soundcloud__URL.txt

Ulf_Bittner__SVERIGES_RADIO_KALIBER_redaktionen_kanner_
nu_till_om_Corona_bedrageriet_och_Brott_Mot_Manskligheten_
20201103-922527319.mp3


120201104_085611__Ulf_Bittner__SVERIGES_RADIO_KALIBER_
redaktionen_kanner_nu_till_om_Corona_bedrageriet_och_
Brott_Mot_Manskligheten_20201103__soundcloud__URL.txt

120201104_085611__Ulf_Bittner__SVERIGES_RADIO_KALIBER_
redaktionen_kanner_nu_till_om_Corona_bedrageriet_och_
Brott_Mot_Manskligheten_20201103-922527319.mp3


Ulf_Bittner__Ingemar_Ljungqvist_om_bl_a__CORONA_BEDRAGERIET

_och_BROTT_MOT_MANSKLIGHETEN_20201102__soundcloud__URL.txt

Ulf_Bittner__Ingemar_Ljungqvist_om_bl_a__CORONA_BEDRAGERIET_
och_BROTT_MOT_MANSKLIGHETEN_20201102-922003501.mp3


120201104_085611__Ulf_Bittner__Ingemar_Ljungqvist_om_bl_a__
CORONA_BEDRAGERIET_och_BROTT_MOT_MANSKLIGHETEN_
20201102__soundcloud__URL.txt

120201104_085611__Ulf_Bittner__Ingemar_Ljungqvist_om_bl_a
__CORONA_BEDRAGERIET_och_BROTT_MOT_MANSKLIGHETEN_
20201102-922003501.mp3


Ulf_Bittner__SVERIGES_RADIO_EKOT_kanner_till_om_Corona_

Bedrageriet_och_Brott_Mot_Manskligheten_20201102__
soundcloud__URL.txt

Ulf_Bittner__SVERIGES_RADIO_EKOT_kanner_till_om_Corona_
Bedrageriet_och_Brott_Mot_Manskligheten_20201102-921950746.mp3

120201104_085611__Ulf_Bittner__SVERIGES_RADIO_EKOT_kanner_
till_om_Corona_Bedrageriet_och_Brott_Mot_Manskligheten_
20201102__soundcloud__URL.txt


120201104_085611__Ulf_Bittner__SVERIGES_RADIO_EKOT_
kanner_till_om_Corona_Bedrageriet_och_Brott_Mot_Manskligheten_
20201102-921950746.mp3

120201026_142524__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_26.pdf

120201026_142524__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_26.doc

Ulf_Bittner__Dr_Mikael_Nordfors_WORLD_DOCTORS_ALLIANCE_
2020_10_25__soundcloud__URL.txt

Ulf_Bittner__Dr_Mikael_Nordfors_WORLD_DOCTORS_ALLIANCE_
2020_10_25-917534159.mp3

120201026_142524__Ulf_Bittner__Dr_Mikael_Nordfors_WORLD_
DOCTORS_ALLIANCE_2020_10_25__soundcloud__URL.txt

120201026_142524__Ulf_Bittner__Dr_Mikael_Nordfors_WORLD_
DOCTORS_ALLIANCE_2020_10_25-917534159.mp3

120201020_200917__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_21.pdf

120201020_200917__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_21.doc

Ulf_Bittner__Dr._Reiner_Fuellmich_about_Crimes_Against_Humanity_
and_Corona_Fraud_2020_10_20-914873821__soundcloud__URL.txt

Ulf_Bittner__Dr._Reiner_Fuellmich_about_Crimes_Against_Humanity_
and_Corona_Fraud_2020_10_20-914873821.mp3

120201104_085611__Ulf_Bittner__Dr._Reiner_Fuellmich_about_Crimes_
Against_Humanity_and_Corona_Fraud_2020_10_20-914873821__soundcloud__URL.txt

120201104_085611__Ulf_Bittner__Dr._Reiner_Fuellmich_about_Crimes_
Against_Humanity_and_Corona_Fraud_2020_10_20-914873821.mp3


120201020_200917__Ulf_Bittner__Dr._Reiner_Fuellmich_about_
Crimes_Against_Humanity_and_Corona_Fraud_2020_10_20-914873821__soundcloud__URL.txt

120201020_200917__Ulf_Bittner__Dr._Reiner_Fuellmich_about_
Crimes_Against_Humanity_and_Corona_Fraud_2020_10_20
-914873821.mp3

120201020_112931__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_20_ok.pdf

120201020_112931__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_20_ok.doc

120201019_154449__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_19_A.pdf

120201019_154449__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_19_A.doc

120201019_154449__MS_ESTONIA-Bertil_Calamnius.pdf

120201018_181502__WDAOpenLetter.pdf

120201018_181502__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_18_aa.pdf

120201018_181502__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_18_aa.doc

120201018_181502__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_17_ok.pdf

120201018_181502__Jerndal-foredrag.pdf

120201018_181502__Aklagarmyndigheten_i_Sverige_
huvudkontoret_
ytterst_ansvarige_Petra_Lundh.pdf


Ulf_Bittner__Aklagarmyndigheten_I_Sverige_CORONA_BEDRAGERIET_

systematiskt_BROTT_MOT_MANSKLIGHETEN_2020_10_16-911734909__soundcloud__URL.txt

Ulf_Bittner__Aklagarmyndigheten_I_Sverige_CORONA_
BEDRAGERIET_
systematiskt_BROTT_MOT_MANSKLIGHETEN_2020_10_
16-911734909.mp3

120201018_181502__Ulf_Bittner__Aklagarmyndigheten_I_Sverige_
CORONA_BEDRAGERIET_systematiskt_BROTT_MOT_
MANSKLIGHETEN_2020_10_
16-911734909__soundcloud__URL.txt

120201018_181502__Ulf_Bittner__Aklagarmyndigheten_I_Sverige_
CORONA_BEDRAGERIET_systematiskt_BROTT_MOT_
MANSKLIGHETEN_
2020_10_16-911734909.mp3

120201016_075554__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_16_a.pdf

120201016_075554__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_16_a.doc

120201015_072350__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_15_f.pdf

120201015_072350__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_15_f.doc

120201014_113228__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_14_F.pdf

120201014_113228__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_14_F.doc

120201014_113228__Crimes_against_Humanity.docx

120201013_110022__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_13.pdf

120201013_110022__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_13.doc

120201013_110022__Folkhalsomyndigheten_har_lart_sig_att_registrera_
i_laga_ordning_2020_10_13.pdf

120201012_101605__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_12_fka.pdf

120201012_101605__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_12_fka.doc

120201012_101605__Regeringskansliets_och_Socialdepartementets_
registrator_2020_10_12.pdf

120201010_114556__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_10.pdf

120201010_114556__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_10.doc

120201010_114556__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_09_fk.pdf

120201010_114556__FOLKHALSOMYNDIGHETEN_Nu_ar_det_dags_att_
oppna_upp_samhallet_igen.docx

Ulf_Bittner__FOLKHALSOMYNDIGHETEN_Kanner_Till_Corona_
Bedrageriet_2020_10_08__soundcloud__URL.txt

Ulf_Bittner__FOLKHALSOMYNDIGHETEN_Kanner_Till_Corona_
Bedrageriet_2020_10_08-907160887.mp3


120201010_114556__Ulf_Bittner__FOLKHALSOMYNDIGHETEN_Kanner_

Till_Corona_Bedrageriet_2020_10_08__soundcloud__URL.txt

120201010_114556__Ulf_Bittner__FOLKHALSOMYNDIGHETEN_Kanner_
Till_Corona_Bedrageriet_2020_10_08-907160887.mp3

120201008_071705__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_08_a.pdf

120201008_071705__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_08_a.doc

Ulf_Bittner__FOLKHALSOMYNDIGHETEN_Informeras_om_Corona_
Bedrageriet_2020_10_07__soundcloud__URL.txt

Ulf_Bittner__FOLKHALSOMYNDIGHETEN_Informeras_om_Corona_
Bedrageriet_2020_10_07-906089389.mp3

120201008_071705__Ulf_Bittner__FOLKHALSOMYNDIGHETEN_
Informeras_om_Corona_Bedrageriet_2020_10_07__soundcloud__
URL.txt

120201008_071705__Ulf_Bittner__FOLKHALSOMYNDIGHETEN_
Informeras_om_Corona_Bedrageriet_2020_10_07-906089389.mp3

120201007_063438__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_07_fk.pdf

120201007_063438__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_07_fk.doc

Ulf_Bittner__SVT_NYHETER_Tipsas_Om_Corona_Bedrageriet_2020_
10_06__
soundcloud__URL.txt

Ulf_Bittner__SVT_NYHETER_Tipsas_Om_Corona_Bedrageriet_2020_
10_06-905701063.mp3

120201007_063438__Ulf_Bittner__SVT_NYHETER_Tipsas_Om_Corona
_Bedrageriet_2020_10_06__soundcloud__URL.txt


120201007_063438__Ulf_Bittner__SVT_NYHETER_Tipsas_Om_Corona_

Bedrageriet_2020_10_06-905701063.mp3

120201006_091252__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_06.pdf

120201006_091252__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_06.docx

120201005_113954__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_05_fk.doc

120201005_113954__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_05_fk.pdf

120201004_110038__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_04_ak.pdf

120201004_110038__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_04_ak.doc

120201004_110038__Macchiarini-skandalen.pdf

120201003_100734__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_03_FK.pdf

120201003_100734__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_03_FK.doc

120201003_100734__Macchiarini-skandalen.pdf

120201002_092300__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_02_f.pdf

120201002_092300__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_02_f.doc

120201002_092300__Falsklarm_om_Corona.pdf

120201001_092318__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_01_a.pdf

120201001_092318__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_10_01_a.doc

120200930_120356__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_30.pdf

120200930_120356__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_30.doc

120200930_120356__Och_cancern_bara_forsvann.pdf

120200930_120356__Lakekonstens_lonsamhet.pdf

120200929_080824__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_29.pdf

120200929_080824__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_29.doc

120200927_215637__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_28_a.pdf

120200927_215637__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_28_a.doc

120200926_073551__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_26_A.pdf

120200926_073551__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_26_A.doc

120200925_093341__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_25_f.pdf

120200925_093341__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_25_f.doc

120200924_115042__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_24_xx.pdf

120200924_115042__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_24_xx.doc

120200923_115907__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_23_a.pdf

120200923_115907__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_23_a.doc

120200923_115907__Brev_fran_400_lakare__publicerat_av_Lars_Bern_
2020_09_22.pdf

120200922_112910__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_

2020_09_22_f.pdf

120200922_112910__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_

2020_09_22_f.doc

120200921_134121__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_21_fk.pdf

120200921_134121__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_21_fk.doc

120200921_134121__2022__A_Vaccination_Passport__The_EU_Keeps_
Quiet_
Over_Suspicious_Documents__Strategic_Culture.pdf

120200920_112957__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_20.pdf

120200920_112957__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_

2020_09_20.doc

120200919_102008__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_19_h.pdf

120200919_102008__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_19_h.doc

120200917_113557__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_17_ff.pdf

120200917_113557__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_17_ff.doc

120200916_121000__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_

2020_09_16.pdf

120200916_121000__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_

2020_09_16.doc

120200915_113817__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_15_f.pdf

120200915_113817__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_15_f.doc

120200914_113039__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE
_2020_09_14.pdf

120200914_113039__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_14.doc

120200911_080252__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_11_f.pdf

120200911_080252__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_11_f.doc

120200910_110339__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_10.pdf

120200910_110339__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_10.doc

120200909_093613__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_09.pdf

120200909_093613__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_09.doc

120200908_093049__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_08.pdf

120200908_093049__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_08.doc

120200907_085427__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_07_k.pdf

120200907_085427__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE
_2020_09_07_k.doc

120200906_114558__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_06.pdf

120200906_114558__TILL_ER_ALLA_GODA_SVENSKA_MEDBORGARE_
2020_09_06.doc

Annons