Föreläsarna kommer att berätta om hur SVT under 1,5 år har arbetat med att intervjua flera vaccinföreläsare som arbetar ideellt med att hålla föredrag om vacciners bekräftade risker, skadlighet och dödlighet. SVT har dock haft som plan att hänga ut dessa och misskreditera föreläsarna inför hela det svenska folket, allt utifrån politisk korrekthet och de svenska myndigheternas, politikernas och regeringens hållning i vaccinfrågan.

Michael Zazzio & Linda Karlström
Michael Zazzio är medicinsk forskare, privatpraktiserande kliniker inom audiologi samt leg ssk. Han är för övrigt chefredaktör på 2000-Talets Vetenskap, redaktör på tidningen Hälsofrihet, delägare och styrelseordförande i Ion Silver AB samt verkställande direktör i Unificator AB. Linda Karlström är ordförande i föreningen 2000-Talets Vetenskap, chefredaktör på Vaccin.me. Ekonomie magister samt mamma till fem barn, varav det äldsta har en dokumenterad vaccinskada.

Dokumenten som visas i presentationen kan laddas ned här: https://education4future.se/wp-conten…

Läs också Svenska kyrkans medarbetare Emelie Simmons förespråkar lögner och karaktärsmord i maskopi med SVT

Annons