Jan Johansson

Vanliga symptom som finns beskrivna i den medicinska litteraturen

Led och muskelvärk, trötthet, yrsel, huvudvärk, migrän, mag- tarm besvär, dimsyn, dubbelseende, tryck bakom ögonen, sveda och sår i munnen, oroligt hjärta, dåligt korttids minne, andningsbesvär, tinnitus, nedsatt hörsel, depression, koncentrationsbesvär, eksem, utslag, värk, halsbesvär, halsbränna, oro, nervositet, sömnproblem, ångest, metallsmak, darrningar, ryckningar, kramper, infektionskänslighet, folkskygghet, lättretlighet, tand och käkvärk, muskelsvaghet, allergier, rubbad njurfunktion, ataxi (svårt att samordna rörelser) domningar, illamående, stickningar, krypningar, ojämnt blodtryck, värmekänsla, bränningar, sveda, frossa, bihåleinflammationer, svettningar, salivation/muntorrhet, avmagring, ömma svullna lymfkörtlar, underlivsbesvär, håravfall, kronisk feber, ojämn temperatur, smak och luktstörningar samt talsvårigheter. 

Om giftet heter kvicksilver eller kommer från candidasvampen eller från borreliaparasiten blir resultatet detsamma.

Med olika mediciners påverkan kan man urskilja var giftet kommer ifrån.

 

Annons