Ulf Bittner
2019.11.12

SVERIGE GRANSKAS

SVT FRÅGA DOKTORN programmet, DEL 1, inspelat samtal med ansvarige utgivare Bengt Strömbro 20191111

Lyssna och läs undertexten

https://soundcloud.com/ulf-bittner/svt-fraga-doktorn-programmet-del-1-inspelat-samtal-med-ansvarige-utgivare-bengt-strombro-20191111

SVT FRÅGA DOKTORN programmet, DEL 2, ansvarige utgivare Bengt Strömbro 20191111

Lyssna här

https://soundcloud.com/ulf-bittner/svt-fraga-doktorn-
programmet-del-2-ansvarige-utgivare-bengt-strombro-20191111


Vad SVT har att säkerställa i det populära programmet FRÅGA DOKTORN

CITAT

Tillståndsvillkor

[K4]8 §  Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv får förenas med villkor som innebär att sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt och med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i tv.

4 kap.

https://lagen.nu/2010:696#K5

Kulturdepartementet

Regeringsbeslut 83 2013-12-19 Ku2013/2083/MFI (delvis) Ku2013/2310/MFI (delvis) Ku2013/2525/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm

Tillstånd för Sveriges Television AB att sända tv och sökbar text-tv

Hur sändningsrätten ska utövas

13 § Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i tv. SVT ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna medger kontrollera sakuppgifter i programmet. Ämnesval och framställning ska ta sikte på vad som är relevant och väsentligt.

https://vipatv.svt.se/download/18.12865bcd14300d30ed
949c6/1390386012853/1320_s%C3%A4ndningstillst%C3%A5nd.pdf

Slut citat.

Är det populära SVT programmet FRÅGA DOKTORN förenligt med det uppdrag som lagstiftaren säkerställt? Är programmet förenligt med att skattemedel används på ett effektivt sätt för skattebetalarna?

Kom särskilt ihåg att programmet FRÅGA DOKTORN handlar om skolmedicinen och skolmedicinsk skadar och DÖDAR VERKSAMHET utifrån bl.a. följande;

Kom särskilt ihåg

att Skolmedicinen = Big Pharma = Skolmedicinen = skadar och DÖDAR VERKSAMHET

Annons