http://humansarefree.com/2019/08/research-healing-
kidneys-with-sodium.html?lm=61568b9bf41488a
3caeca28bd791f521&ls1=
8fbe41eec6ca05bb17e3a778985302b415ba7048&ls2=
ae52def4047b28e6db9f70c188470615aa12894322
9cf8be57252b8032978d4f

2019.08.15

Natriumbikarbonat är inte bara ett utmärkt medel för naturlig kemoterapi, eftersom det ger högre O2-nivåer genom ökad alkalitet till cellerna, det är också ett av de mest grundläggande läkemedlen vi har för njursjukdom.

Ny forskning från brittiska forskare vid Royal London Hospital visar att natriumbikarbonat dramatiskt kan bromsa utvecklingen av kronisk njursjukdom[1]

Vi behöver inte tusen år av tester för att förstå något så enkelt som vatten och det är helt samma med bikarbonat, som alltid finns i de bästa dricksvatten..

Bicarbonate verkar för att stimulera ATPasen genom att agera direkt på den. [2]

Den enkla hushållsprodukten som används för bakning, rengöring, bi-stick, behandling av astma, cancer och matsmältningsbesvär är så effektiv vid behandling av njursjukdom att det förhindrar att patienter måste sättas på dialys. Resultaten har publicerats i Journal of the American Society of Nephrology.

Bikarbonat är en verkligt stark universalkoncentrerad näringsmedicin som fungerar effektivt i många kliniska situationer som vi normalt inte skulle tänka på.

Det är ett förstklassigt akutmedel och intensivvårdsmedicin som kan rädda människors liv i ett hjärtslag och det är också en stormarknadsartikel som du kan ta rätt från hyllan och använda för fler saker än man kan föreställa sig – inklusive blöjautslag.

Dr. SK Hariachar, en nefrolog som övervakar enheten för njurhypertoni i Tampa Florida, uttalade, efter att ha sett forskningen om bikarbonat- och njursjukdom:

”Jag är glad över att se bekräftelse på vad vi har känt till så länge. Jag har behandlat mina patienter med bikarbonat i många år i försök att försena behovet av dialys, och nu har vi äntligen en legitim studie för att säkerhetskopiera oss. Inte bara det, vi har den tilläggsinformationen att vissa människor som redan är i dialys kan vända sitt tillstånd med användning av natriumbikarbonat ”.

John, en dialystekniker vid samma centrum som Dr. Hariachar, som brukade vara i dialys sedan 2 år tillbaka, som ett resultat av njursvikt, fick sina njurar på ett mirakulöst sätt att fungera till den punkt där dialys inte längre behövdes.

Han uppger att han fick ordinerade orala doser av natriumbikarbonat under sin behandling och tar det fortfarande dagligen för att förhindra återfall av njursvikt. Dr. Hariachar säger att alla kan få hjälp genom att ta bikarbonat men fortfarande hävdar han att ”Oral (genom munnen) bikarbonat gör hela skillnaden.”

Njurar producerar bikarbonat

Den exokrina delen av bukspottkörteln har i hög grad ignorerats vid behandlingen av diabetes trots att dess försämring är ett väl dokumenterat tillstånd. Bukspottkörteln är främst ansvarig för produktionen av enzymer och bikarbonat är nödvändigt för normal matsmältning.

Bikarbonat är så viktigt för att skydda njurarna att till och med njurarna kommer till att producera bikarbonat och nu känner vi dessutom till den gemensamma nämnaren mellan diabetes och njursjukdom.

När kroppen drabbas av minskningar av bikarbonatproduktionen i dessa två organ, bygger syrabetingelserna och all kroppsfysiologi börjar avta. På samma sätt är det när syrauppbyggnaden överträffar dessa organ, då börjar den normala cellförsämringen av bikarbonatkapaciteten.

Njurarna enbart producerar cirka 1 200 och 50 gram (ungefär ett halvt pund) bikarbonat per dag i ett försök att neutralisera syra i kroppen.

Njurarna övervakar och kontrollerar surhetsgraden eller ”syra-basen” (pH) -balansen i blodet. Om blodet är för surt, tillverkar njuren bikarbonat för att återställa blodets pH-balans. Om blodet är för alkaliskt utsöndras njuren bikarbonat i urinen för att återställa balansen.

Syra-basbalansen är nettoresultatet av två processer, dels avlägsnandet av bikarbonat efter vätejonproduktionen från ämnesomsättningens metabolism; för det andra sker syntesen av ”nytt” bikarbonat genom njurarna. [3]

Det anses att vanliga vuxna som äter vanliga västerländska dieter har kroniskt, lågklassig acidos (försurning) som ökar med åldern. Denna överskottssyra eller acidos anses bidra till många sjukdomar och bidrar till åldringsprocessen.

Acidos uppstår ofta när kroppen inte kan producera tillräckligt med bikarbonatjoner (eller andra alkaliska föreningar) för att neutralisera syrorna i kroppen som bildas av metabolism och om man dricker mycket sura drycker såsom Coke, Pepsi och vi ser till och med rapporter om att mineralvatten är alldeles surt.

Syra-buffring med bastillskott är en av dialysens huvudroller. Bikarbonatkoncentration i dialysvätskan (lösning som innehåller vatten och kemikalier (elektrolyter) som passerar genom den konstgjorda njuren för att avlägsna överskott av vätskor och avfall från blodet, även kallad ”bad.”) bör anpassas personligt för att uppnå ett veckovis för-dialysserum där bikarbonatkoncentration är 22 mmol / l. [4]

Användning av natriumbikarbonat i dialysvätska har visat sig i studier för att bättre kontrollera vissa metaboliska aspekter och för att förbättra både behandlingstoleransen och patientens livskvalitet. Bicarbonatdialys, i motsats till acetatfri biofiltration, triggar igång inflammationsmedlare och apoptos (förhindrar inflammationer och celldöd). [5]

En av de främsta orsakerna till att vi blir sura är från överkonsumtion av protein. Att äta kött och mejeriprodukter kan öka risken för prostatacancer, antyder forskning. [6] Vi skulle också hitta samma sak för bröst och andra cancerformer.

Omvänt är mineralbrister en annan anledning och när du kombinerar högt proteinintag med minskande intag av mineraler får du en sjukdom genom att sänka pH till höga sura förhållanden. När protein bryts ned i våra kroppar bryts de ner i starka syror.

Såvida inte en behandling faktiskt tar bort syratoxiner från kroppen och ökar syret, vatten och näringsämnen kommer de flesta medicinska ingripanden att bli verkningslösa.

Dessa syror måste utsöndras av njurarna eftersom de innehåller svavel, fosfor eller kväve som inte kan brytas ner i vatten och koldioxid för att eliminera de svaga syrorna.

I sin passage genom njurarna måste dessa starka syror ta med sig ett basiskt mineral eftersom de på detta sätt omvandlas till neutrala salter för att inte bränna ut njurarna på vägen ut. Detta skulle hända om dessa syror utsöndras i sin fria syraform.

Genom att ersätta med en natriumbikarbonatlösning istället för en saltinfusion före intag av radiokontrastmaterial verkar minska förekomsten av nefropati (skador på njuren). [7] – Dr. Thomas P. Kennedy, American Medical Association

Bikarbonatjoner neutraliserar det sura som krävs för kroniska inflammatoriska reaktioner. Följaktligen är natriumbikarbonat till fördel vid behandlingen av en rad kroniska inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar.

Natriumbikarbonat är ett väl studerat och använt läkemedel med kända effekter. Natriumbikarbonat är effektivt vid behandling av förgiftningar eller överdoser från många kemikalier och farmaceutiska läkemedel genom att motsätta deras cardiotoxiska och neurotoxiska effekter. [8] Det är huvudorsaken till att den används av ortodox onkologi – för att mildra de mycket toxiska effekterna av chemoterapi.
(cardio = hjärt-, neuro = neurologiska)

Natriumbikarbonat har egenskapen av att absorbera tungmetaller, dioxiner och furaner. I jämförelse med cancervävnader och frisk vävnad från samma person visar det sig att cancervävnaden har en mycket högre koncentration av giftiga kemikalier, bekämpningsmedel etc.

Natriumbikarbonatinjektion indikeras vid behandling av metabolisk acidos, som kan uppstå vid svår njursjukdom, okontrollerad diabetes och cirkulationsinsufficiens (celldöd) på grund av chock eller svår dehydrering (uttorkning), extrakorporeal (utanför kroppen) blodcirkulation, hjärtstopp och allvarlig primär mjölkförsurning (mjölksyra).

Syra / alkalisk balans är en av de mest förbisedda aspekterna av medicinen. I allmänhet är den amerikanska allmänheten starkt försurad, förutom vegetarianer, även om till och med deras kroppar måste stöta på ökande nivåer av giftig exponering, vilket hjälper till att försura pH-förhållandena.


Bikarbonatkuren

Bikarbonatkuren innebär att man intar en tesked bikarbonat i ett glas vatten innan läggdags i två veckor, och många har fått en rad olika positiva hälsoeffekter av detta. Man kan också ta en halv tesked först på morgonen men viktiga att ta det minst en timme innan man intar mat – eftersom pH ska vara lågt i magsäcken för att smälta maten väl. Bikarbonatet ger bara en tillfällig höjning av pH i matsäcken, sedan stimuleras till mer saltsyraproduktion. Övre delen av tunntarmen producerar bikarbonat ändå, för att neutralisera saltsyran från magsäcken, så detta är inga konstigheter utan helt naturligt.

Bikarbonat kan köpas i vanliga välsorterade mat- eller hälsokostaffärer. OBS det ska vara ren bikarbonat, inte bakpulver som är uppblandat med stärkelse. Samt att kuren är två veckor, sedan gör man uppehåll ett tag/veckor.


  • Bikarbonat är ju också mycket billigt – ca 30-50 kr/kilot. Samarin innehåller precis detsamma bikarbonat – men kostar 425 kr per kilo!! Hoppsan.
  • När du köper bikarbonat för invärtes bruk, se till att den är aluminiumfri. BasBalans från Holistic är ett bra alternativ som tillför mineraler också.
  • Vid munsköljning ta 1 kryddmått bikarbonat och 1 matsked vatten och skölj 1-2 minuter – effektivt mot odörer.
  • Dosering för utvärtes bruk: Vid bad ta 1 dl till ett halvfyllt badkar. Vid fotbad ta 1 matsked till ca 5 liter vatten och sitt i 10 minuter.
  • Lackmuspapper är bra för pH-mätning av morgonurin. Mät i fem dagar för att få ett medelvärde, och det bör vara minst 6,8 – 7,0.
  • (Källa: Dr Sanna Ehdin)

References:

[1] www.nelm.nhs.uk
[2] Origin of the Bicarbonate Stimulation of Torpedo Electric Organ Synaptic Vesicle ATPase. Joan E. Rothlein  1 Stanley M. Parsons. Department of Chemistry and the Marine Science Institute, University of California, Santa Barbara, Santa Barbara, California, U.S.A.
[3] Levine DZ, Jacobson HR: The regulation of renal acid secretion: New observations from studies of distal nephron segments. Kidney Int 29:1099–1109, 1986
[4] Uptodate.com
[5] Ncbi.nlm.nih.gov
[6] News.bbc.co.uk
[7] JAMA 2004;291:2328-2334,2376-2377. Urotoday.com
[8] These include, Benzotropines (valium) cyclic antidepressants (amytriptayine), organophosphates, methanol (Methyl alcohol is a cheap and potent adulterant of illicit liquors) Diphenhydramine (Benedryl), Beta blockers (propanalol) Barbiturates, and Salicylates (Aspirin).   Poisoning by drugs that block voltage-gated sodium channels produces intraventricular conduction defects, myocardial depression, bradycardia, and ventricular arrhythmias. Human and animal reports suggest that hypertonic sodium bicarbonate may be effective therapy for numerous agents possessing sodium channel blocking properties, including cocaine, quinidine, procainamide, flecainide, mexiletine, bupivacaine, and others.

 

 

Annons