En medicinsk skandal som underminerar trovärdigheten hos skolmedicinen

Datum: 13 juni, 2016
Lars Bern
https://anthropocene.live/2016/06/13/en-medicinsk-skandal-som-underminerar-trovardigheten-hos-skolmedicinen/

ralf (2) björn imgres ralf (1)

Igår publicerade British Medical Journal en stor metastudie utför av 16 forskare, bland dem svenskarna Uffe Ravnskov, Björn Hammarskjöld, Tore Schersten och Ralf Sundberg med titeln Lack of an association or an inverse association between low-density-lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly: a systematic review.

Den här studien bekräftar en misstanke som länge funnits att skolsjukvårdens uppfattning om att det skulle finnas ett starkt samband mellan höga kolesterolvärden i blodet och ökad cardiovaskulär dödlighet bland äldre är helt fel. Trots denna tveksamhet om blodkolesterolets farlighet har man försvarat sig med att en typ av kolesterol det s.k. LDL-kolesterolet skulle vara speciellt farligt. Det har därför kallats det ”farliga” kolesterolet inom skolmedicinen. Studien visar att det är precis tvärt om, personer med högt LDL-kolesterol lever längre än de med lågt. Några studier i metanalysen tydde t.o.m. på att cardiovaskulär dödlighet var mindre hos patienter med högt ”farligt” kolesterol.

Hundratusentals människor i vårt land behandlas med kolesterolsänkande preparat (s.k. statiner) som ger svåra biverkningar och försämrar livskvaliteten hos speciellt äldre. Nu visar denna studie även att statinerna sannolikt förkortar dessa patienters liv. Detta är en upprörande medicinsk skandal som måste innebära att Socialstyrelsen omedelbart går ut med direktiv om att avbryta all statinbehandling av personer över 60 år. Sannolikt borde statinbehandling sättas ut för samtliga patienter som får den och som inte lider av hyperkolesterolami eller som nyligen haft en infarkt.

De små positiva effekter av statiner som några studier visat på och som legat till grund för en massiv statinförskrivning har sannolikt inget samband med sänkt kolesterol, utan är nog en effekt av att statinerna även är svagt inflammationsdämpande. Det senare kan mycket billigare och biverkningsfriare åstadkommas med lite aspirin eller varför inte förskrivning av en daglig promenad.

Patienter som av skolmedicinen satts på statinbehandling och som därav fått biverkningar bör kartläggas och ges skadestånd från samhället för onödigt lidande och risken av en för tidig död.

Statiner är en av Big Pharmas storsäljare idag med hundratals miljoner människor som behandlas. Det mest sålda preparatet någonsin är Lipitor som när patentet gick ut, hade dragit in över 100 miljarder USD till denna skrupelfria industri.

Annons