15.6.2003

Mer än 24 000 mediciner finns för närvarande på marknaden – 98 % har inget bevisat terapeutiskt värde. Läkare konstaterar idag att de efter fem och ett halvt års utbildning inte fått lära sig en enda metod att återställa hälsan. Biverkningar av mediciner är nu den fjärde ledande dödsorsaken i USA – 140 000 dör per år.

Svenska Dagbladet meddelade den 17 maj 2000, att värktabletter som innehåller DXP, en smärtstillande substans, dödar 200 svenskar årligen. Sedan 1970-talet har tusentals svenskar dött enbart av detta medel. Läkemedelsverket är fortfarande inte intresserat av alternativ.

Hoechst, Bayer och BASF (alla frimurarkontrollerade läkemedelsföretag) leder internationella ansträngningar att förbjuda hälsoinformation om vitaminer och andra naturliga behandlingsmetoder

Man vill inte medge att flertalet vanliga sjukdomar är direkta resultat av vitaminbrist och därför möjliga att förebygga på naturlig väg. Friska människor är betydligt svårare att manipulera än sjuka, därför att varje fysisk sjukdom uppstår på grund av emotionell och mental obalans – givetvis av individuell omfattning. Därför ser vår maktelit till att vi blir skadade genom olika syntetiska tillsatser i våra livsmedel. Vissa ämnen som ingår i flera livsmedel, bör helt undvikas. Allmänheten vet redan att sockerförtäring leder till karies, hjärtbesvär och diabetes. Sockret tömmer kroppen på mineraler. Det bästa är honung eller rårörsocker eller dadlar. Det är dock helt meningslöst att ersätta socker med raffinerade och giftiga kemikalier såsom aspartam, som bryts ner till metanol (som kan orsaka bindhet), formaldehyd (ett nervgift) och myrsyra (en starkt frätande vätska som förekommer i myrornas giftorgan).

Related imageAspartam

Aspartam upptäcktes av en slump år 1965, när kemisten James Schlater vid C.D. Searle Company försöker skapa en böldmedicin.

Aspartam är ett av de farligaste ämnen som används som sötning i våra dagliga livsmedel. Aspartam, som ofta omnämns i fackböcker som kemiskt gift, kan vålla oro, depression, förvirring, yrsel, skakningar, sömnrubbningar, kronisk trötthet, ögonsmärta och ögontorrhet, synförändringar, högt blodtryck, viktökning, klåda, illamående, minnesförlust, krampattacker och andra besvär. Aspartam kan även leda till hjärntumörer.

Det bolag som tillverkar aspartam heter Monsanto och kontrolleras av högfrimuraren och bilderbergaren Robert Shapiro. Monsanto har flyttat sin internationella sektion från St. Lois (Missouri) till Bryssel. Alla försök att förbjuda aspartam har misslyckats. Det har varit allt för svårt att gå emot frimurarnas destruktiva internationella nätverk.

I USA använder mer än halva befolkningen stora mängder aspartam. Drygt 3000 livsmedel innehåller aspartam, och däribland alla så kallade lightdrycker. Man lyckades endast för en kort tid förbjuda det. De krafter som ville ha detta ämne kvar på marknaden var dock alldeles för mäktiga. Tyvärr blev aspartam åter tillåtet.

Däremot förbjöd myndigheterna Stevia, en japansk ört, som under många år har använts som ett naturligt sötningsmedel. Stevia saknar biverkningar. Anledning till förbudet var enkel – Stevia kunde slå ut aspartam.

Aspartam finns även i magnesiumpreparat (magnesiumhydroxid) som man receptfritt kan köpa på apoteket. Aspartam-fria magnesiumpreparat är däremot receptbelagda. Aspartam lanseras också som NutraSweet, Canderel och Equal.

På ett försåtligt sätt påtvingar man människor olika droger. Frimuraren Zbigniew Brzezinski uppgav i sin bok ”Between Two Ages”, New York 1970, s 10, att eliten har för avsikt att under den nya teknotroniska perioden använda även biokemisk kontroll över människorna. Den nya diktaturen bevaras med hjälp av den moderna tekniken.

Det blir tillåtet att röka haschisch och marijuana i Belgien. Den belgiska frimurarregeringen bestämde detta i januari 2001. Går man igenom listan över narkotikaklassificerade preparat i Sverige, påminner man att dessa till nästan 100 % ursprungligen använts i medicinskt syfte innan de ”introducerades” som missbruksmedel.
(Börje Olsson: Narkotikaproblemets bakgrund, Stockholm 1994)

Din medicin kan vara direkt hälsofarlig

Upp till 200 000 svenskar är beroende av olika lugnande eller antidepressiva medel. De sammanlagda kostnaderna för detta missbruk uppskattas till 28-70 miljarder kronor per år. Lösningen skulle vara stora doser B12.

Image result for olestraDet ohälsosamma fettet

Ohälsosamt mättat fett är en billig ingrediens för livsmedelsindustrin. I choklad används numera mättat fett istället för omättat fett som tidigare.

Proctor & Gamble, som kontrolleras av det internationella frimureriet, har dessutom lanserat det syntetiska fettet Olestra på marknaden. Företagets egna forskningar visar att det kan ge mag-tarmbesvär.

När man äter Olestra, ökar man också intaget av protein och kolhydrater. Naturliga fetter skyddar mot cancer och infektion och innehåller fettlösliga näringsämnen såsom karotenoider, A- och E- vitamin som är viktiga i kampen mot infektion, cancer, lever- och hjärtsjukdomar samt prostatabesvär.

Proctor & Gambles forskning visade tydligt att Olestra sänker kroppens förråd av fettlösliga näringsämnen genom att hämma kroppens förråd av fettlösliga näringsämnen genom att hämma fettupptaget. Olestra kan öka bristen på A-, D-, E-, K- vitamin, vilket kan bidra till osteoporos (skelettskörhet), försvatat immunsystem, hjärtsjukdomar och andra problem. Proctor & Gamble visste att Olestra är skadlig för hälsan, men lanserade produkten ändå.

Karotenoiderna lutein, zeaxatin och betakaroten innehåller viktiga cancer-hämmande ämnen som även motverkar ögonsjukdomar som makuladegeneration (försämrad syntydlighet). Den tioprocentiga sänkning av de karotenoider som orsakas av Olestra kan leda till 390 – 800 fall makuladegeneration per år i USA, för att inte tala om hela världen. Kroppens förråd av karotenoider sänks betydligt när endast 3 gram Olestra konsumeras dagligen. Den mängden finns i en näve potatischips. Uppgifterna om hur mycket Olestra det behövs för att sänka de fettlösliga vitaminerna är hemligstämplade.

Image result for fluorFluor


Batelle Research Institute, Columbus, Ohio, visade år 1989 att fluor är ett starkt cancerframkallande ämne. Forskningen var beställd av National Cancer Institute i USA, men tystades ned när den blev klar. Det finns inte någon forskning som kan stödja teorin att fluor förebygger karies. Att fluor skulle skydda mot karies är alltså en stor myt. Det är samtidigt en enorm olycka. Natriumfluorid försämrar tänderna med 50 %, ökar antalet mongoloida barn med 12 % och antalet människor med Alzheimers sjukdom.

Samtidigt kan man i den svenska pressen läsa den lögnaktiga propagandan: ”Dagliga fluorsköljningar räddar dåliga tänder”.

Redan före och under andra världskriget fann tyska forskare att om man gav nervgiftet natriumfluorid till människor, så blev de passiva och fogliga. Natriumfluorid skadar nämligen hjärnans kontakt med hjärnbanken. År 1939 framställde vetenskapsmän i Berlin nervgasen sarin som innehåller fluor.

År 1940 började de sovjetiska myndigheterna använda fluoriderat vatten i koncentrationslägren för att framkalla psykisk desorientering hos politiska fångar.

År 1942 blev Tyskland världens största producent av aluminium. Dess avfallsprodukt blev natriumfluorid, som man började använda på fångarna i koncentrationslägren.

År 1947 utmämndes ALCOAs advokat Oscar Ewing till chef för den amerikanska underrättelsetjänsten Federal Security Agency och han utnyttjade sitt inflytande så, att man i USA började fluorera dricksvatten.

IG Farben, som satte igång denna forskning, finns kvar under andra namn. Dess dotterbolag Crest tillverkar tandkräm. Nu finns det nämnda giftet i de flesta tändkrämer och i USA blandar man det i dricksvattnet.

Aluminiumtillverkarna (framförallt ALCOA som kontrolleras av frimurarfamiljen Mellon) får ett enormt överskott av natriumfluorid, som är avfall efter tillverkningen av aluminium.

Den breda allmänheten vet inte att tänderna kan skyddas av kalciumfluorid, som inte är ett gift. Myndigheterna är inte intresserade av att lämna uppgifter därom.

Professor Olof Lindahl avslöjade i sin sista bok ”Recept på hälsa”, Stockholm 1990, 2. 104-112, fluorbedrägeriet i kapitlet ”Fluorförgiftning”: Tron på fluorets välsignelsebringande förvillelser i vår tid.

I själva verket är fluor i de doser som rekommenderas (1 ppm) på sikt ytterst skadligt. En ppm (miljondel) betyder att det är en del fluor på
1 000 000 delar vatten eller 1 mg fluor i en liter.

I en i USA frisläppt rapport fastslår att det är definitivt bevisat att fluor framkallar skelettcancer. Detta torde medföra att alla tillsatser av fluor, t ex i tandkräm, blir förbjudna. En majoritet av tandläkare liksom allmänheten tror på denna farliga (fluor) propaganda.

Fluor är ett starkt enzymgift. Enzymerna är kroppens smörjolja som möjliggör alla kemiska reaktioner. Utan enzymer stannar hela ämnesomsättningen, livsprocessen saktar upp och vi dör. Dåliga och skadade enzym gör att allt fungerar sämre.

Fluor gör att arvsmassan i DNA får en felfunktion och att bindväven blir degenererad och försvagad. I en rad djurförsök har det visats att spermierna får kromosomskador.

Olof Lindahl fastslog: ”Även hos människan har man spårat ett samband vid den medfödda sjukdomen Downs syndrom (mongolism) Hos vanliga celler ökar … risken för cancer. Redan halter över 0,5 ppm är klart skadliga… Givetvis bör man undvika fluoriderad tandkräm.

Fluorpropagandan under 1900-talets mitt är ett exempel på hur lätt det medicinska etablissemanget lurar sig själv och låter sig luras av pseudovetenskaplig propaganda och felaktiga observationer.

Fluor är ett av de giftigase ämnen människan känner. Myten om att fluor är ofarligt i små doser skapades av de vetenskapsmän som sysslade med atombombsprogrammet. Bevisen för hälsoriskerna med fluor censurerades av amerikanska Atomenergikommissionen med hänvisning till nationens säkerhet. Dokumenten om det farliga fluoret har totalt ignorerats av massmedierna. Fluor finns även i bekämpningsmedel.

Image result for kvicksilverförgiftningKvicksilveramalgam


Redan PÅ 1800-talet visste man att kvicksilveramalgam är ett mycket giftigt och skadligt ämne. Trots det använder man det fortfarande vid tandlagningar här och var.

Den franske tandläkaren Auguste Taveau (frimurare) utvecklade sin skadliga tandlagningsmetod med kvicksilver i Paris år 1816. När de franska bröderna Crawcour (också frimurare) emigrerade till USA år 1833, lanserade de genast detta tandlagningsmaterial där. Bröderna Crawcour var två hänsynslösa bedragare, som saknade odontologisk, medicinsk eller toxikologisk kompetens.

American Society of Dental Surgeons förbjöd all användning av amalgam år 1843 och hotade med att utesluta de medlemmar som trotsade förbudet. Men tandläkaren G.V. Black (1836-1915), frimurare i Chicago, standardiserade amalgamtillverkningen år 1895.

Dr Fredin har på marsvin visat, att kvicksilver lagras i lever, njure och hjärna redan efter två amalgamfyllningar (Maj-Britt Klockare: ”Amalgam – en hälsofara”, Stockholm 1990). Det finns gott om rapporter om patienter som förlorat sin hälsa till följd av amalgamplomber, som innehållit kvicksilver. Samma gift bedömdes av naturvårdsmyndigheterna som mycket farligt i avloppledningar och i golvbrunnar. Kvicksilverhaltiga tandlagningsmaterial däremot bedömdes som ofarligt av hälsovårdsmyndigheterna – men endast för patienterna. För tandläkarna däremot skulle amalgam utgöra en fara för yrkesskador, enligt ”Den stora läkarboken”, Helsingfors 1973. Det såg ut som om någon ville skada oss med flit.

I USA har man betalat ut nära en miljard dollars i skadestånd till kvicksilverförgiftade i samband med tandlagningar under de senaste åren.

De som har många amalgamfyllningar och dessutom tuggar tuggummi får tre gånger högre halter kvicksilver i blod, urin och utandningsluften än andra som inte tugar tuggummi. Att tugga tuggummi frigör kvicksilver. Detta har olika undersökningar visat. Dessutom innehåller tuggummi aspartam.

Kvicksilver används även som konserveringsmedel i medicinska prepareat, däribland i vacciner till såväl djur som människor. Myndigheterna har hela tiden hävdat att det inte är farligt.

Det ser ut som om frimurarna vore intresserade av den övriga mänsklighetens degeneration. Pressen har ju glatt rapporterat:

”Allt fler barn klassas som utvecklingsstörda”

”Var tionde ryss föds med defekt”

”Var tionde amerikansk tonåring har försökt begå självmord”

”Ungdomar mår dåligt”

”Forskarlarm: Dagens ungar är som 50-åringar”

”Åtta av tio sextonåringar dricker alkohol regelbundet”

”Svensk fysik allt sämre”

”Forskare; TV gör barn aggressiva”

”Kaffe bakom panikångest”

”Utbrända får ingen hjälp efter självmordsförsök”

”Självmorden ökar bland unga”

Annons