Denna artikel skrevs 2002, men den kunde lika gärna ha skrivits år 2019. Situationen är densamma nu som då, kanske än värre.

Aftonbladet 16.4.2002

Svårt sjuka cancerpatienter får vänta flera månader på behandling – istället för tio dagar. Nu varnar läkare för att cancerpatienter riskerar att dö på grund av de långa kötiderna. Det är läkare på Karolinska sjukhuset och Radiumhemmet i Stockholm som nu slår larm om de allt längre köerna till cancerbehandling.

En av orsakerna till de långa väntetiderna är personalbrist. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med personal på Karolinska sjukhuset och Radiumhemmet för att hinna med att undersöka respektive strålbehandla alla cancersjuka patienter i tid.
Resultatet är att svårt sjuka patienter kan få vänta upp till två månader på behandling, skriver Dagens Medicin.

– När vi får en remiss på misstänkt cancer så är vår målsättning att det ska vara utrett och klart till beslutskonferens inom tio dagar. Och från beslut till första behandling så ska det gå högst tio dagar. Sammanlagt högst tre veckor, alltså, säger överläkare Magnus Lind på Karolinska sjukhusets öron-, näsa-, halsklinik.

Var fjärde behandling ställs in
Enligt tidningen Dagens medicin är bristen på onkologi-sjuksköterskor på Radiumhemmet så stor att var fjärde behandling måste ställas in. Resultatet är att det kan vara upp till fem veckors väntan för en undersökning med magnet-kameraröntgen. För annan undersökning kan det vara sex, sju veckors väntetid. Och från det att läkarna fattat beslut om strålning så tar det sex, sju veckor innan patienten får behandling. Sammanlagt tolv till 14 veckor innan cancer-patienten får vård, således.

– Det anser jag vara helt oacceptabelt. Det är psykologiskt obehagligt och innebär självklart en ökad risk för patienterna. Det är ju svårt att hävda något annat, säger Magnus Lind.

Sköterskorna går till privata sektorn
Resursbristen på Karolinska sjukhuset och Radiumhemmet uppges bland annat bero på att många sjuksköterskor sökt sig till privata kliniker. En av de patienter som drabbats av de långa väntetiderna är Svenska Dagbladets förre chefredaktör, Gustaf von Platen, 85.
Han tvingades vänta i 103 dagar på strålbehandling när han drabbats av ett tredje canceråterfall. Detta trots att läkarna poängterat att varje förlorad dag avsevärt minskar överlevnadschanserna.
I dagens Svenska Dagbladet skriver han själv om sin väntan ”i dödens korridor. Där är båda parter medvetna om att chansen till en framgångsrik behandling minskar för varje dag om cancercellerna får växa fritt.”
”Någonstans i sjukvården finns det uppenbart inbyggda missförhållanden av politisk, ekonomisk eller organisatorisk art, eftersom det som inte får hända händer.”

Annons