sköldkörtel

Av Inger Palm

https://kurera.se/selen-stottar-din-skoldkortel/?fbclid=IwAR1oL90KfGMofFQSZRgmAysbUS9Du_9pDglrhQGNFVMAJvK73D0VxJphCIQ

En halv miljon svenskar lever med sköldkörtelsjukdom. De flesta av de drabbade är kvinnor, och vanligast är underfunktion. Kurera har pratat med Kristian Winther, läkare som under flera år har forskat på mineralet selen och hur det påverkar sköldkörteln. 

Sköldkörteln är en fjärilsformad körtel som sitter under struphuvudet på halsen, strax under adamsäpplet. Körteln är rik på blodkärl och nerver och producerar viktiga hormoner som våra celler är beroende av.

Sköldkörtelrubbingar har blivit en folksjukdom och den vanligaste formen av sköldkörtelsjukdom är hypotyreos, underfunktion i sköldkörteln. 

Det innebär att sköldkörteln tillverkar för lite hormoner och kroppen går på lågvarv. Resultatet blir en lägre ämnesomsättning, som gör det lättare gå upp i vikt och svårare att gå ner. 

 

Åtta av tio som drabbas av sköldkörtelrubbningar har just hypotyreos och en majoritet är kvinnor. Vanligaste orsaken är Hashimotos sjukdom.

Överfunktion, eller hypertyreos är ovanligare. Då producerar sköldkörteln för mycket hormoner. Det ger snabbare ämnesomsättning och gör att kroppen går på högvarv. Den vanligaste orsaken hos yngre individer är Graves sjukdom och toxisk knölstruma. Hypertyreos kallas också för giftstruma.

De flesta patienter med hypotyreos behandlas med läkemedlet levaxin. En del upplever att sköldkörtelns funktion inte normaliseras av den medicinen. Det finns andre läkemedel att ta istället. 

LÄS OCKSÅ: ”Levaxin hjälper bara hälften av alla sköldkörtelsjuka”

Selen vid sköldkörtelproblem

Kristian Winther, dansk läkare.

Flera studier och metaanalyser visar att selen spelar en viktig roll för att sköldkörteln ska fungera normalt, och att uttalad selenbrist kan få hormonproduktionen ur balans. 

Andra studier visar att patienter som tog medicin för sin sköldkörtelsjukdom kunde minska användningen av medicinen när dagsdosen av selen nådde rekommenderad nivå.

Den danska läkaren Kristian Winther, är sedan några år knuten till forskningsenheten vid Karolinska Institutet och disputerade i ämnet selen och sköldkörteln i Danmark för fem år sedan. 

Tillsammans med en grupp forskare har Kristian Winther rekryterat 500 friska personer och följt dem under fem år för att undersöka selentillskotts effekt på sköldkörtelfunktionen. 

– Sköldkörteln är det organ i kroppen som har den högsta selenkoncentrationen av alla vävnader, och sköldkörteln prioriteras över andra organ, om selentillförseln blir bristfällig. Sköldkörteln använder den mängd selen den behöver för att kunna bilda hormoner och för att kunna omvandla inaktivt sköldkörtelhormon till aktivt, säger Kristian Winther.

LÄS OCKSÅ: Mikael Björnstedt om selen och sköldkörteln

Elva års forskning snart klar

Studien visade att när man är frisk och inte från början har allvarlig selenbrist, vilket inte många har i Sverige eller Danmark, har selentillskott begränsat betydelse för sköldkörteln.

Vid autoimmuna sköldkörtelsjukdom bildas antikroppar i sköldkörteln. Metaanalyser av uppåt 20 tidigare mindre studier har visat att vid ett intag av selentillskott minskas nivån av antikroppar. Men man har ännu inte kunnat säga om minskningen har klinisk betydelse.

– Vi vill ta reda på om selen kan lugna sjukdomerna, påverka immunsystemet och minska den oxidativa stressen. Det finns studier som tyder på det, säger Kristian Winther.

När Kristian Winther och hans kollegor tittade på hormon och selen så kunde man se en ökad aktivering av sköldkörtelhormon när de friska försöksdeltagarna gavs mer selen. Skillnaden var signifikant men dock mikroskopisk, vilket gör att de drog slutsatsen att ökad mängd selen hos friska personer inte gör någon skillnad i utvecklandet av sköldkörtelsjukdom.

– Vi hoppas vår studie ska visa oss om selen kan göra skillnad hos sköldkörtelsjuka personer, säger Kristian Winther.

LÄS OCKSÅ: Selen är viktigt för sköldkörteln

Selen för äldre

I en nyligen gjord svensk-kinesisk metaanalys av totalt 13 studier har personer med högre nivåer av selen i blodet allmänna hälsofördelar jämfört med de som har lägre nivåer. Forskarna menar att det finns mätbara hälsoförbättringar för varje tio mikrogram selen det fanns i blodet.

– Vid Graves sjukdom, där man kan få utstående ögon, kan ett tillskott med selen göra att ögonen går tillbaka en aning. Oftast krävs det dock kraftigare åtgärder för att ögonen ska bli normala.

I Sverige och på många andra platser i världen finns det väldigt lite selen naturligt i jorden. Det gör att vi får för lite selen genom maten vi äter. En vanlig dag får du som bor i Skandinavien i dig cirka 30–40 mikrogram selen, om du äter inhemska baslivsmedel. Du behöver ungefär 100 mikrogram varje dag för att mätta selenoproteinerna så att de processer som selen är inblandade i ska fungera så bra som möjligt. Äter du importerade livsmedel där jordarna är rikare på selen så ökar det dagliga intaget.

– Äldre personer som har svårare med näringsupptaget är en grupp som jag kan rekommendera att komplettera kosten med ett selentillskott, säger Kristian Winther.

Annons