2022-04-27
Elena


Eftersom youtube tog bort videon kommer här en ny
Våra skattepengar avlönar, politiker, myndigheter och SVT. De ska via olika typer av expertis, ge oss korrekt information i olika situationer och i sakfrågor. Vi lägger förutom våra pengar, vår tillit till dessa myndigheter. Vi har svårt att tro att de skulle ljuga för oss, men vi behöver nog revidera vår uppfattning. Bland annat i samband med Covid-19 och ”vaccinationerna” har myndigheter, politiker och media tillsammans desinformerat, vilselett och ljugit för oss.
I den här filmen kommer jag att visa på ett flertal lögner, bland annat fanns ingen överdödlighet för personer under 64 år, tvärtom var det en underdödlighet om vi jämför med 2017 och 2018. De personer som avled av/med Covid-19 var över 70 år och dog främst på särskilt boende. Vi vet nog alla att många fick palliativ vård, tyvärr hände inte detta bara i Sverige, det hände i en global skala. Hur mycket drev dessa ”mord” upp dödstalen i Covid-19? Sen kom vaccinet, jag kommer i filmen visa att barn skadas/dör av vaccinet i högre grad än av Covid-19.
Sverige försöker fortfarande påverka barn och deras föräldrar att barnen bör ta ”vaccinet” dos 1 och 2, fast Pfizer själva säger att de inte har någon skyddande effekt kopplat till de nya virusvarianterna. Varför ska då barn ta ”vaccinet”? Jag kommer även visa för er att det här är en medicinsk behandling och inte ett vaccin. I filmen om Pandemrix, visade jag att hela den massvaccinationen handlade om politik och affärer och inte om smittskydd.
Situationen idag handlar inte heller om smittskydd, vad det egentligen handlar om är svårt att sia om, men definitivt affärer. Affärer som skadar människoliv och gynnar läkemedelsbranschen och de korrupta som driver på branschens affärer på nationell/internationell nivå. Vad vill jag med arbetet jag lägger ner på dessa filmer? Jag vill minska den polarisering som finns i samhället. Min önskan är att de vaxxade-ovaxxade , inte ska bekämpa varandra. (det finns många situationer samhället skapar för att öka polariseringen).
Om vi bara bråkar med varandra så märker vi inte vad de pysslar med. Vi behöver tillsammans se till att de som ljugit, ägnat sig åt vilseledningen och desinformation hålls ansvariga, oavsett om de avsagt sig tjänstemannaansvaret. Den här gången är det vi som behöver vända på varenda sten, all korruption, alla lögner skall upp i ljuset. Vi behöver tillsammans agera, för det här samhällssystemet kan vi inte lämna över till nästa generation!
Hur många medicinska behandlingar, vars kliniska prövningar inte är klara (varje gång med en risk) skall våra barn ta innan samhället är färdig med barnen. I en normal värld skyddar de äldre barnen, i den här upp och nervända världen skall barnen skydda de äldre med ett ”vaccin” som inte ens stoppar smittspridning. Dela och gilla gärna om ni tycker filmen är bra, det ligger mycket arbete bakom varje film.
Omtanke, Elena
Annons