Denna statistik är en visualisering av den data som Läkemedelsverket publicerar varje vecka. Särskilt tack till PeterTorpare som hjälper till med statistiken.

 

 

 

Handlagda misstänkta dödsfall efter covidvaccin per kön

Tack till PeterTorpare som sammanställer denna statistik. OBS avser rapporter med allvarliga biverkningar som handlagts av Läkemedelsverket*. 16 036 av 88 650 inkomna rapporter har hittills behandlats av Läkemedelsverket.

Som vi tidigare skrivit om så har det rapporterats fler allvarliga biverkningar för kvinnor än för män efter covidvaccinering. Se artikel: https://checkfact.org/kvinnor-dor-mer-sallan-av-covid-men-far-betydligt-oftare-biverkningar-av-vaccinen/

Handlagda allvarliga biverkningar per kön och ålder

Tack till PeterTorpare som sammanställer denna statistik. OBS avser rapporter med allvarliga biverkningar som handlagts av Läkemedelsverket*. 16 036 av 88 650 inkomna rapporter har hittills behandlats av LMV

Källor:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner

Statistik för biverkningar av covidvaccin – uppdaterad 2021-12-02 (V48)

Annons