Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) | CDC

Har du injicerat dig med covid-sticket och vill se vilka biverkningar du kan få? Kolla upp serienumret som står på intyget du fick och jämför det med serienumret (batchcode) för det vaccin du erhållit.


2022-01-09
https://www.howbadismybatch.com/background.html

Team

Mike Yeadon – Ex chef för respiratorisk forskning på Pfizer UK

Alexandra Latypova – forskare – analytiker – Biotech VD

Craig Paardekooper – forskare – dataprogrammerare – författare – Profil

Jessica Rose – forskare – analytiker – statlig konsult

Walter Wagner – konsult för efterlevnad av läkemedel och juridiska frågor

Datakälla

All data kommer från VAERS, en offentlig databas med över 700 000 biverkningsrapporter för Moderna, Pfizer och Janssen Covid 19-vacciner i USA.
Vår avsikt är att presentera VAERS-data i en tillgänglig och oförfalskad form, som lätt kan verifieras med hjälp av länkarna nedan

VAERS Database

Covid Science Library

Medical doctors talking about VAERS

VaersAnalysis.info

USA-data: All data kommer från VAERS, en offentlig databas med över 700 000 biverkningsrapporter för Moderna, Pfizer och Janssen Covid 19-vacciner i USA.

Utländska data: VAERS-databasen innehåller nu även data för Moderna, Pfizer och Janssen Covid 19-vacciner i länder utanför USA. Dessa data kan hittas här – Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) – den sista tabellen som listas. Dessa icke-inhemska data har lämnats in av utländska tillsynsmyndigheter och består av cirka 1 000 000 biverkningsrapporter.

Vår avsikt är att presentera VAERS-data i en tillgänglig och oförfalskad form, som lätt kan verifieras med hjälp av länkarna nedan

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)

Video Tutorial 1 : Extracting Bad Batch Data from VAERS – Deaths, Disabilities, Hospitalisations

Kolla in din batchkod (partinummer)

Moderna (outside of USA)

Pfizer (outside of USA)

Janssen (outside of USA)

Moderna Batch Codes

Pfizer Batch Codes

Janssen Batch Codes

Variation in Toxicity

Cumulative Toxicity over Time PDF

VIDEO : Variation in Toxicity between Batches

Death by Lottery PDF

VIDEO : Non-GMP Compliant Batches Associated with Death and Disability

VIDEO : Team Enigma – Covid Vax Variability

VIDEO : VAERS reveals super-toxic batches

Do the Batch Codes Code for Toxicity?

Moderna’s 20A-21A Classification of Toxicity for Covid Vaccines PDF

Moderna : Alphabetic Labelling of Different Toxicities PDF

Pfizer : Alphabetic Labelling of Different Toxicities PDF

VIDEO : Do Pfizer Batch Numbers Code for Toxicity Part 1 ?

VIDEO : Do Pfizer Batch Numbers Code for Toxicity Part 2 ?

VIDEO : Do Moderna Batch Numbers Code for Toxicity ?

Annons