2021-11-18

Kan vara en bild av text där det står ”If you try to poke a hole in me against my will I will poke a hole in you against your will”

Igår fick vi höra Lena Hallengren och FMH Karin Tegmark Wisell gå ut med att man ska ha vaccinpass för samlingar mer än 100 personer.

Detta är olagligt för landet har ingen regering utan en expeditionsministär som inte har rätt att stifta lagar.

Detta ur flödet på Facebook, Christian Schlater,
erfaren jurist

”ett vaccinationspass blir i princip grundlagsstridigt då det kan anses införas i syfte att förmå människor att tåla ett påtvingat kroppsligt ingrepp, dvs en vaccination, mot deras vilja.
Regering, riksdag och FHM inför det på det sätt som sker för att försöka göra det hela luddigt och lägga ansvaret på arrangörer av offentliga tillställningar, så att ingen ska kunna skylla på lagstiftaren eller myndigheterna.
Ett krav på vaccinationsbevis för tillträde till offentliga arrangemang blir diskriminerande, då vaccinationskravet per se förutsätter (oavsett det är en felaktig uppfattning eller inte) att den ovaccinerade har en fysisk funktion som är sämre än den som en vaccinerad har. Den ovaccinerade har alltså ett funktionshinder som denne diskrimineras för.
Oavsett om ett vaccinationsbevis/vaccinationspass gör att en arrangör kan frångå vissa bestämmelser i annan lagstiftning, så är kravet på vaccinationsbeviset diskriminerande i enlighet med gällande diskrimineringslag, gällande lagstiftning i grundlag (vilken direkt hänvisar till den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna), samt Sveriges internationella åligganden i övrigt i och med medlemskapet i EU.
Ett krav på vaccinationsbevis eller annan särbehandling pga av din vaccinationsstatus kan alltså inte tillämpas utan att kränka dina mänskliga rättigheter och lagen blir därför inte tillämpbar med mindre än att arrangören och även indirekt också staten gör sig skyldiga till olaga diskriminering med skadeståndsskyldighet som följd.”
Hittade detta på Lawline
Kan vara en bild av text där det står ”stämmer förslaget till nnebär nskränkningarav rättigheter skyddade Faktum vissa grundlagsskyd begränsas rättigheter att fri- och rättighete och begränsas rättighet för de relativa vissa iden Regeringsformen). dläggande lltsả däremot och begränsningar ske? upp när maste ördet rörelsefriheten avrelativa och varför adant maste också minska som fảr tunga skydda som föreslas kan”
Kan vara en bild av text

Catherine Austin Fitts -vaccinpass handlar om frihet eller slaveri för vaccinerade samt ovaccinerade

https://rumble.com/vpddjc-catherine-austin-fitts-vaccinpass-handlar-om-frihet-eller-slaveri-fr-vaccin.html?fbclid=IwAR0U2VnHhXhBhOxkT22GylJdbDscW-CATVhqV2nl7MmT1FmeoUElKCGvEOo

Formulär för JO-anmälan

• JO kan granska statliga och kommunala myndigheter och tjänstemännen vid dessa myndigheter. Läs mer om vilka JO kan granska och vilka JO inte kan granska

• JO kan inte pröva frågor om skadestånd.

• Tänk på att en JO-anmälan blir allmän handling när den kommer till JO. Läs mer om JO-anmälan

Här gör du en anmälan:

https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Skicka-in-anmalan/

Annons