The Med Bed Stellar Token — StellarShop.org

2021-11-06

Detta meddelande ingår som en del av dagens Återställning av republiken...
Här efterlyser man medarbetare för MedBeds. Känner du dig kallad, anmäl dig på länken här nedanför. Sverige finns även med på lisan.


NYHETER om Med Beds 1.11.21 (Botaniska trädgården Australien). Sky rapporterar lanseringen av Med Beds under den 2:a eller 3:e veckan i december 2021.

 Tillvägagångssätt (förfarande)

– Möjliga utfall efter Med Bed-behandling

– Viktminskning (massiv)

– Medvetenhet och övervakning

– Krävs äkthet

– Allt är behandlat men inte botat (vaccination)

– Exempel läkning, rening från gifter

– Individuella, egna beslut- Fri vilja.

– DNA-restaurering

– Beroende/droger/alkohol/rökning/socker/vanor

– Blockera oönskade minnen

– Lära sig främmande språk och hur.

Lista över Med Bed Telegram Kontaktgrupper per land för dem som är intresserade av att bli Med Bed Operatives:

UK MedBeds Operators/Technicians: https://t.me/joinchat/YIkQbmrrml04M2Vh

Scotland MedBeds Operators/Technicians: https://t.me/joinchat/3iEDhFgiMT9mZTYx

Ireland MedBeds Operators/Technicians: https://t.me/joinchat/Mu2e3fRWioUzYzcx

Australia MedBeds Operators/Technicians: https://t.me/joinchat/I37ZzCsa7XYxYWUx

New Zealand MedBeds Operators/Technicians: https://t.me/joinchat/TVtpKHk640szNjAx

US MedBeds Operators/Technicians: https://t.me/joinchat/JvjHmp5bVyw5NTYx

Canadians who wish to train to be MedBeds Operators/Technicians please join Canada 2.0 Military Humanitarian Page. Here’s the link for Canada 2.0 Military Humanitarian work for Canada in Canada. https://t.me/joinchat/crZmV0I7oJs1YWUx

Mexico: https://t.me/joinchat/6i4IcP4jUAw2MGEx

Brazil: https://t.me/joinchat/W0JbokPIAlAwYmMx

Belgium MedBeds Operators/Technicians: https://t.me/joinchat/lj4F2bHWsHZiOTdh

Netherlands MedBeds Operators/Technicians: https://t.me/joinchat/P4VB1Pwf_ApiMWNh

Luxembourg: https://t.me/joinchat/V-yr28KNBuplNDlh

ltaly_MedBeds Operators/Technicians: https://t.me/joinchat/QIreb9Ju_qwxOGUx

Germany MedBeds Operators/Technicians: https://t.me/joinchat/BEDmkjWWPP1iYzAx

France MedBeds Operators/Technicians: https://t.me/joinchat/J2mx7GQlGPAwYTAx

Spain MedBeds Operators/Technicians: https://t.me/joinchat/7Gs-BgLdDG5kZGMx

Portugal_MedBeds Operators/Technicians: https://t.me/joinchat/–Aw9tSVbt8xODUx

Hungary: https://t.me/joinchat/ykILHIrGHSIyMmMx

Poland: https://t.me/joinchat/jgLcziKNWkg1ODYx

Turkey: https://t.me/joinchat/v3YwV5Z8LxpmN2Ex

Sweden MedBeds Operators/Technicians: https://t.me/joinchat/_ltJvuZof-g1OGFh

Norway MedBeds Operators/Technicianshttps://t.me/joinchat/wYbnA7r__OM3NTcx

Finland: https://t.me/joinchat/T_NXyHD81aA4NTdh

China: https://t.me/joinchat/CmrW5EZWIaMwM2Qx

India: https://t.me/joinchat/91oDG6ZJ9iA4ZmVh

Philippines MedBeds Operators/Technicians: https://t.me/joinchat/bdXb2c3NlNVhZmQx

Japan MedBeds Operators/Technicians: https://t.me/joinchat/BQvnkmB9fdhiOGFh

South Africa MedBeds Operators/Technicians:https://t.me/joinchat/4AkvmXN5vJM0NWEx

Greece: https://t.me/joinchat/aNMHSf3QQTA0Zjkx

Cyprus: https://t.me/joinchat/y1wD_yaAH6U3ZGYx

Czechia: https://t.me/joinchat/HoMkbbBmXppmNTEx

Kosovo: https://t.me/joinchat/VKKCLZSRbBtjYzlh

Macedonia: https://t.me/joinchat/SwZc9a7cOiBiYjc5

Slovenia: https://t.me/joinchat/lSQE1eemWpNjODMx

Slovakia: https://t.me/joinchat/UR-x6Hez8ttiMTEx

Ukraine: https://t.me/joinchat/xnjp6PP-sWAwOWFh

Estonia: https://t.me/joinchat/Z0Fn1BipWX5jODkx

Latvia: https://t.me/joinchat/gJlhHT_HAx5jMWU

Lithuania: https://t.me/joinchat/uU2nh-RX0zk0MDEx

Malta: https://t.me/joinchat/59QC4MF9t4BhZTM5

Croatia: https://t.me/joinchat/6BXVGrahav0yOGEx

Albania: https://t.me/joinchat/fs6YmdLBqgkwNmRh

Bosnia: https://t.me/joinchat/IU2fjOJeyWk5Yzcx

Annons