Covid protest

Postat på

I början av detta år skrev jag om hur världens regeringar hade skapat ett kollektivt tillstånd av hysteri så intensivt att det enda sättet de kunde gräva sig ur hålet de hade gjort var med en magisk kula. Den där magiska kulan var förstås vaccinerna. Jag skrev att det egentligen inte spelade någon roll hur effektiva vaccinerna var i den verkliga världen, eller om de förhindrade överföring. Allt som gällde var att få varenda människa på planeten att ta vaccinet, varefter politikerna skulle kunna utropa seger.

Det är nu åtta månader senare och vi kan dra slutsatsen att förutsägelsen har gått i uppfyllelse. I många västländer är 70+ procent av den vuxna befolkningen nu vaccinerade. I början av detta år började sjukhusinläggningar och dödsfall minska, och de låg kvar hela sommaren. Den bekväma förklaringen då var att detta var tack vare vaccinerna, även om nedgången började vid en tidpunkt då väldigt få personer vaccinerades – minskningen drevs helt klart av något annat. Min gissning är att det berodde på uppkomsten av flockimmunitet mot den ursprungliga covid-stammen. Nedgången stoppades tillfälligt på grund av ankomsten av den mer smittsamma alfa-stammen (som höjde tröskeln för flockimmunitet på grund av dess högre smittsamhet), men följdes snabbt av en fortsatt nedåtgående trend då befolkningen nådde flockimmunitet även mot den mer smittsamma stammen. Detta hjälptes delvis, kanske, av vaccinerna, och sedan ännu mer av sommarens ankomst och effekten av säsongsvariationer.

När hösten har kommit har fall och dödsfall börjat öka igen på många håll, delvis på grund av säsongseffekten, och delvis, troligen, på grund av ankomsten av den ännu mer smittsamma deltavarianten (som höjer tröskeln för flockimmunitet) ännu längre). I den officiella berättelsen skylls ökningen av fall och dödsfall på de ovaccinerade, som förmodligen driver utvecklingen av vaccinresistenta varianter. Det är sant att de ovaccinerade är mer benägna att hamna på sjukhus med covid än de vaccinerade – vaccinet ger trots allt skydd mot covid. Men det är inte sant att de ovaccinerade driver vaccinresistens.

Det verkar som om läkarna och ”experterna” som dyker upp på tv och som driver allmän politik helt har glömt bort hur evolutionen fungerar. Låt oss ta bakterier som en analogi. Bakterier utvecklar resistens mot antibiotika när vi använder antibiotika för generöst. Urskillningslös användning av antibiotika sätter evolutionär press på bakterier att utveckla resistens, eftersom det är det enda sättet de kan överleva i den antibiotikamättade miljön. Men nu ska vi tro att motsatsen är sant för virus – de utvecklar tydligen resistens när vi underanvänder vaccin! Vi ska plötsligt tro att upp är ner och ner är upp.

Precis som med bakterier och antibiotika kommer vaccinresistens att utvecklas i en situation där vaccinerna överanvänds – om man vaccinerar ett stort antal friska unga människor som egentligen inte behöver vaccineras så sätter man starkt evolutionärt tryck på viruset att bli vaccinresistent. Kanske skulle detta kunna undvikas i ett imaginärt scenario där man kan vaccinera varenda människa på planeten samma dag och därmed stoppa viruset i dess spår. Men det är inte realistiskt. Det har tagit sex månader eller mer att nå 70 % vaccinerade i de flesta länder, vilket har gett viruset gott om tid att utvecklas som svar på trycket från vaccinerna. Om vi ​​hade hållit fast vid att bara vaccinera äldre och andra riskgrupper, då skulle vi inte ha satt lika mycket evolutionär press på viruset att utveckla resistens mot vaccinerna,

Efter ett år av massiv rädsla från regeringar och media hade det varit omöjligt att inte erbjuda vaccinet till alla som ville ha det. Även de som inte var i riskzonen trodde att de var i fara och krävde vaccinet. Det skulle därför alltid finnas ett massivt vaccinupptag. Men det räckte inte. För det kunde det inte vara. Den logik som skapas av den ”dödliga pandemin”-berättelsen kräver att varje enskild person som lever ska vaccineras. Det är därför som det inte finns något erkännande av effekterna av säsongsvariationer eller av det faktum att tidigare infektion ger en skyddsnivå mot ny infektion som är minst lika bra som den som vaccination ger .

Vi ser nu en besatthet av att vaccinera alla som bara kan beskrivas som patologiska. Tonen mot de människor som hittills valt att inte vaccinera sig är nedsättande och dehumaniserande till det yttersta. De framställs som ”anti-vaxxers”, foliehatt som bär lommar och oansvariga ”mormorsmördare”. Ingen ansträngning görs för att lyssna på deras verkliga argument, som att vaccinet inte har visat sig vara mindre riskabelt än sjukdomen för friska unga människor, eller att det är svårt att lita på data från läkemedelsföretag och läkemedelsregulatorer när de har upprepade gånger har ertappats med att ljuga och gömma data tidigare, eller att vaccinet fortfarande bara är ett år gammalt och det inte finns några långsiktiga uppföljningsdata. Dessa mycket giltiga argument framställs som löjliga, besynnerliga och dumma, när de är allt annat än.

Peter Goetzche hävdade i sin bok, ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” , att ingen borde ta en ny drog som har funnits på marknaden i mindre än sju år, mot bakgrund av att det ofta tar så lång tid för faror att uppstå. kända och farliga droger som ska dras bort från marknaden. Under de senaste månaderna har vi lärt oss att Astra-Zeneca-vaccinet kan orsaka dödliga blodproppar i hjärnan , och vi har lärt oss att Pfizer- och Moderna-vaccinerna kan orsaka myokardit . Myndigheterna säger att dessa händelser är extremt sällsynta, baserat på antalet händelser som rapporteras till myndigheterna. Men detta ignorerar det faktum att de flesta biverkningar inte rapporteras.

Under de senaste veckorna har jag personligen sett flera fall av myokardit som inträffade dagar efter vaccination. När jag har föreslagit kollegor att vi ska rapportera dem till myndigheterna som möjliga vaccinbiverkningar, har svaret jag har mötts av ungefär det här: ”åh, ja, det kanske är en bra idé… jag vet inte hur gör man det”. Jag har rapporterat de fall jag har hanterat personligen, men min gissning, baserat på denna reaktion, är att de flesta andra fall inte har rapporterats. Självklart, om du tror att det som faktiskt rapporteras är en korrekt uppskattning av verkligheten, kommer du att kraftigt underskatta fallfrekvensen.

Det är svårt att upprätthålla tron ​​på vetenskapen när den så medvetet förvrängs för att överensstämma med en politisk agenda, och när många läkare och vetenskapsmän så glatt går med i det som överlämnas från höjden. Jag fick nyligen veta att en utmärkt studie av covid-vaccinerna, utförd vid en prestigefylld institution, har ägnat månader åt att försöka bli publicerad i en peer-reviewed tidskrift, men har nekats om och om igen, eftersom dess resultat inte överensstämmer med officiella dogm. Det är uppenbart att tidskrifterna ägnar sig åt politiskt motiverad censur. När så är fallet blir peer-review en skadlig process, vars enda syfte är att fastställa forskningens politiska acceptans, inte dess kvalitet eller användbarhet. Det blir omöjligt för lekmän, och även för läkare och vetenskapsmän, att veta vad sanningen är, eftersom obekväma sanningar förblir begravda eller finns kvar på pre-print-stadiet, vilket gör det alltför lätt att avfärda dem – ”Åh, det är bara ett pre-print, det har inte blivit peer-reviewed”. Det är den värld vi lever i.

Jag avslutar dock med en positiv ton. Deltavarianten härjade genom Indien på några månader på våren, och befolkningen gick från 20 % till 70 % med antikroppar. 50 % av befolkningen smittades under en tvåmånadersperiod. Det är inte det positiva, det här är: Sedan dess har antalet fall varit låga, även när hösten har kommit. Detta trots att endast cirka 15 % av befolkningen för närvarande har vaccinerats. Det verkar som om landet har nått punkten av flockimmunitet. Och det tog bara några månader att komma dit, på grund av deltavariantens otroliga smittsamhet. 

Tanken att flockimmunitet endast kan uppnås med vaccin är kanske den mest skrattretande idén som sprids kraftigt under pandemin, åtminstone till alla med ens lite kunskap om immunologi och historia. Arton månader efter pandemin är de flesta länder vid eller på gränsen till flockimmunitet, oavsett hur effektiva de har varit med att vaccinera sin befolkning. Det finns ingen anledning att tvinga de återstående 15-30% av befolkningen att ta ett vaccin de inte vill ha. Slutet på pandemin är i sikte.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

Annons