Tidigare utgåvor finns här https://prickigahuset.com/?s=goda+nyheter


EU parlamentariker har nu enats över partigränserna för att göra något åt saken.

Man konstaterar att de direktiv som framtagits nu inte följs.

Exempelvis denna:

Europarådet resolution 2361 undertecknad den 27 januari:

7.3 avseende att säkerställa hög vaccinationsgrad:

7.3.1 se till att medborgarna informeras om att vaccinationen INTE är obligatorisk och att ingen är politiskt, socialt eller på annat sätt pressad att vaccinera sig om de inte önskar det själva;

7.3.2 säkerställa att ingen diskrimineras för att inte ha blivit vaccinerad på grund av möjliga hälsorisker eller för att inte vilja bli vaccinerad.

Annons