2021-10-21

Det här programmet undersöker hur Läkemedelsverket utreder inrapporterade dödsfall efter vaccin mot Covid-19.
Från webben:
Thommy Viklund dör av en kraftig hjärnblödning ett par veckor efter vaccination mot Covid-19.
Ansvarig Läkare gör bedömningen att dödsfallet sannolikt beror på sprutan. Såväl provtagningar som obduktion stödjer denna slutsats.
Men när Folkets Radio begär ut de endast 2-3 fall – av drygt 300 inrapporterade – som Läkemedelsverket bedömt har koppling till
covid vaccinerna, finns Tommys fall inte med bland dem.
Det är dock oklart vad myndigheten baserat sin bedömning på. Man kan inte presentera någon som helst dokumentation som visar hur man utrett eller bedömt Thommys fall.
Och det gäller inte enbart Thommys fall. Inte heller för övriga drygt 300 inrapporterade dödsfall efter vaccin mot Covid-19, kan
Läkemedelsverket presentera något underlag för sin bedömning överhuvudtaget.
Trots detta kommunicerar man i SVT att ”enligt Läkemedelsverkets granskning” har endast 2-3 dödsfall av alla fall som rapporterats in, någon koppling till vaccinerna.
Avsaknaden av dokumentation förklarar myndigheten med att man gör sina utredningar på gruppnivå.
Anette Stahel, doktor i biomedicin, anser att det Läkemedelsverket här ägnar sig åt är en form av bluff.
– Alla de som anmäler sina anhörigas/patienters, för dem uppenbart vaccinorsakade dödsfall till Läkemedelsverket, utgår naturligtvis ifrån att verket kommer anlita en skicklig obducent eller specialistläkare som sedan ytterst noggrant utreder dödsfallet. Men de blir lurade, för vad man i själva verket gör, är att skumläsa dödsrapporterna.
Therese Viklund, som förlorade sin bror efter vaccinationen är djupt besviken på Läkemedelsverket.
– Det känns som att Thommys liv inte var värt något för dem, säger hon.
————————-
Om du tycker det är viktigt att den här informationen blir känd, hjälp
gärna till att sprida programmet i dina kanaler.
Allt gott och på återhörande!
/Per Shapiro
Annons