Statistiken uppdateras varje onsdag. Längst ned på sidan kan du ladda ned datafiler.

Antal avlidna fram till den 9 maj 2021: 13 388

Av dem har 94 procent laboratoriebekräftad covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens databas över smittade (12 605 av 13 388).

Läs mer https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/

Annons