Kan vara en bild av text där det står ”Effekterna av FLUOR Sänker IQ och ger mätbara hjärnskador Störningar immun- och nervsystemet Skadar spermier och okar infertilitet Ökar tumör- och cancerfrekvensen Genetiska skador och celldöd Apati och passivitet Fosterskador och autism Sänker testosteron och östrogen Minnesförlust Angriper tallkottkörteln Ãkar absorptionen av aluminium Skadar hippocampus Förhindrar bildandet av antikroppar Bencancer (osteosarkom) Inaktiverar 62 enzymer och hämmar 100 Nedsatt sköldkörtelfunktion Benskörhet och benfrakturer Demens (Alzhemers sjukdom) Ledinflammation (artrit) Skadar det endokrina systemet Hyperaktivitet och muskelspänningar Minskar kollagenproduktionen huden Tand- och skelettfluoros Sköldkörtelsjukdomar Accelererar äldrandet Främjar psykiska störningar Tandlossning & tandköttsproblem Försämrar blodcirkulationen Hjärt och kärlsjukdomar Gör dig foglig och dum”
1 g fluor kan döda ett helt kompani. Ni killar vet hur stort ett kompani är, kan jag gissa på 300 man?
 
Fluor är ett neurotoxin (nervgift) som är giftigare än bly och i det närmsta lika skadligt som arsenik i koncentrationer runt 1 ppm. Under 1900-talets första hälft var natriumfluorid (som är den korrekta benämningen av det fluor som används idag) ett avfall som blev över vid de stora aluminiumgjuterierna i framförallt USA. Avfallet var ett stort problem och man lyckades inte hitta något användningsområde utan det förblev en restprodukt. Kostnaden för att eliminera kemikalien var hög och det blev inte bättre av att många industrier tvingades betala skadestånd till boskapsägare och jordbrukare på grund av den skada som toxinen orsakade.
 
Det ena ledde till det andra och för att göra en lång historia extremt kort så blev det möjligt, med hjälp av en hel del marknadsföring och tvivelaktiga studier, att utan motstånd tillsätta avfallet i dricksvattnet. Huvudargumentet känner vi väl till även idag och det var att natriumfluoriden skulle motverka karies. De flesta av oss vet dock att karies framförallt kommer från raffinerade kolhydrater och det är knappast något som fluor kommer att råda bot på.
 
En hel del studier publicerades under kommande år som protest, men resultatet ledde allt som oftast till att forskare fick sparken och indragna forskningsbidrag som följd. Med stora industriintressen i ryggen var det förhållandevis enkelt och dumförklara dessa typer av påståenden. Tandvården som vid denna tid blivit ett helt fristående skrå tog emot den fantastiska kemikalien med öppna armar och ända fram tills idag finns det inte en enda studie som pekar på att natriumfluorid skulle vara bra för tandhälsan eller någon annan form av hälsa för den delen.
 
Fluor har aldrig testats för säkerhet innan godkännande i varken tandkräm, munsköljmedel eller andra livsmedel.
Annons