https://swebbtv.se/videos/watch/5abe0bb0-4e28-4136-819d-ba24d9ae1753

Detta är del 1 av Swebbtv Vetenskap 23 där docent Ralf Sundberg diskuterar PCR-test, nedstängningar D-vitamin och vaccin.

Ralf Sundberg är docent i transplantationskirurgi och har fått stora framsteg i sitt arbete med att förlänga överlevnaden för organ som ska transplanteras. Frågeställningar kring transplantationer handlar till stor del om immunreaktioner vilket är viktiga frågor också när det gäller Corona.

Ralf Sundberg har också forskat kring kolesterolets betydelse och då har det visat sig att, tvärtemot vad man tidigare påstått, personer över 60 år med hög kolesterolhalt har betydligt längre liv än personer med lågt kolesterol.

Ralf har skrivit en bok om det omfattande forskningsfusket som bland annat har lett till användande av kolesterolsänkande preparat s.k. statiner.
Ralf känner inte till någon situation då statiner är bra att inta.

I vårt förra program ett år tidigare sa Ralf Sundberg att Coronapandemin inte var mycket värre än en influensa och han menar att detta gäller fortfarande. Vi får inte glömma att influensa varje år skördar många liv, säger han.

Han betonar kostens betydelse och särskilt att D-vitamin har en stor betydelse för immunförsvaret. D-vitamin är egentligen ett hormon och det produceras i huden vid solbelysning. Brist på solljus är en orsak till att förkylningar och influensa drabbar oss just vintertid. Kopplingen mellan D-vitamin och försvar mot denna typ av sjukdomar är väl belagd i forskningen med många artiklar, säger han. Fet fisk är en bra D-vitaminkälla. En enig forskning pekar på att D-vitamin och utevistelse i solljus stärker immunförsvaret.

Ralf har studerat eventuella risker med överdosering av D-vitamin och det finns inget stöd för att överdosering i rimliga doser kan vara farligt. En normal dos ligger på 5.000 IE om dagen.

I England uppmanas folk att ta D-vitamin, särskilt gamla och mörkhyade.
Livsmedelsverket rekommenderar D-vitamintillskott på äldreboenden för alla över 75 år.

Vi går över till att diskutera PCR-testerna och Ralf förklarar att man vid analysen utsätter testerna för temperaturcykling varvid olika DNA- och RNA-spår förökas. Kör man för många cykler blir alla positiva eftersom varje cykel dubblerar mängden skräp-RNA som kan finnas med i testet. WHO har rekommenderat alldeles för många cykler, säger han.

Vi diskuterar nedstängningarna och Ralf säger att det inte finns något vetenskapligt stöd för att nedstängningarna i samhället skulle ha positiv effekt.
Angående vaccin säger han att viruset muterar och gör det väldigt svårt att vaccinera med långvarig effekt. Vaccinerna mot Covid-19 skapar immunreaktion mot det spikprotein som finns på virusets yta.

När det gäller immunförsvaret är speciella ämnen på slemhinnornas yta den första försvarslinjen i immunförsvaret. Om viruset tar sig in kommer de s.k. mördarcellerna gripa in om det är en frisk individ med bra nivå på D-vitamin mm. Därefter finns det andra mekanismer med hjälparceller, makrofager lymfocyter mm som griper in. Antikropparna kan endast verka i blodet. När smittan väl kommit in i celler är det andra mekanismer som måste verka. Antikroppar som bildas mot en virussjukdom kommer inte förrän någon vecka efter infektionen.
En stor dos av ett vaccin kan ge upphov till en allvarligare infektion än en liten dos men allt beror på kroppens immunförsvar.
Fortsättning följer i den andra delen.

Annons