Livsmedelskemi vitaminer mineraler | Ugglans Kemi

Stefan Whilde
2020-06-28
https://stefanwhilde.se/2020/06/28/angivarstaten-sverige/

Sedan början av juni 2020 går en svensk myndighet öppet ut och uppmanar oss medborgare att ange (tjalla på) våra medmänniskor. Det gäller naturliga, hälsosamma produkter klassade som livsmedel – vitaminer, mineraler, örter, oljor. Dessa får inte omnämnas positivt i samband med virussjukdomen Covid-19. Ingen får säga att det finns fördelar med C- och D-vitamin under pågående Coronapandemi eller att C-vitamin och till exempel zink + magnesium har en lindrande, skyddande eller eventuellt läkande effekt.

Nu inbjuds vi alla av staten att tända våra facklor och vara med i häxjakten på förespråkare av naturlig hälsa. Angivarsystemet, som iscensatts av Livsmedelsverket, är dock ingen ny kontrollmetod. Vi har sett den kuva människor i Sovjetunionen och de andra forna kommuniststaterna, i fascistiska stater genom historien och i nazityskland.

Livsmedelsverket, vars hela existens vilar på våra skattepengar och på vårt tysta samtycke (även om många av oss sedan länge underkänner verket som auktoritet och som rådgivande instans), jagar nu främst företag som uttalar sig om eller antyder att naturliga tillskott kan vara till nytta för oss människor i dessa tider.

Syftet med ett statligt angivarsystem är att skrämma och tysta oliktänkare och talespersoner för den mångfald som inte ryms inom det svenska statliga medicinska monopolet, samt givetvis straffa desamma och därigenom försöka ta udden av och minimera all konkurrens till nämnt monopol.

Att ett statligt verk uppmanar landets medborgare till angivarverksamhet skulle för bara 10-15 år sedan ha rubricerats som skandal och klassats som myndighetsförtryck eftersom den sortens censursystem givetvis inte har i en sund demokrati att göra. Men media skriver inte en rad om detta och det kan bero på att dagens media står i beroendeställning till stora industrier som läkemedelsindustrin för att över huvud taget överleva och på att dagstidningarna har anställda som även är medlemmar i eller sympatiserar med läkemedelsindustrins lobbyföreningar. Istället för att granska makten, som är medias givna roll, så är media numera maktens okritiska språkrör.

”Detta är inte bara ett ohederligt sätt att slå mynt av människors rädsla…”  står det att läsa på Livsmedelsverkets hemsida om alla ”ohederliga” och ”farliga” utmanare som talar om naturliga (del)lösningar på ohälsa. Men att slå mynt av människors rädsla för sjukdomar och för döden sker ju dagligen i alla våra dagstidningar och tevekanaler med våra myndigheters godkännande och aktiva stöd – reklam tillåts för syntetiska läkemedelsprodukter som ger biverkningar, är beroendeframkallande och gör oss sjukare (produkterna är dessutom klassade som miljöskadliga).

Men än viktigare är kanske förtroendefrågan. Har verket ingen tilltro till oss människor eller ens till den myndighetsgräns på 18 år som staten själv statuerat? Vi kan ju faktiskt tänka själva. Vi kan sålla bland information och välja det som vi tycker passar oss bäst. Det är dessutom vår rättighet att få göra det i en modern demokrati. Det är inte staten eller dess lakejer (media och lobbyisterna) som bestämmer över medborgarna. Staten finns tack vare oss och vi behöver inte få ensidig monopolpropaganda nedtryckt i halsen av Livsmedelsverket eller annat verk. Vi är myndiga.

”Utöver att påståendena om dessa produkter är olagliga kan livsmedlen utgöra en hälsofara. Risken finns att människor tar ett kosttillskott istället för att kontakta läkare, eller att produkterna innehåller ämnen som är skadliga för hälsan… ” står vidare att läsa på Livsmedelsverkets hemsida.

När ska Livsmedelsverket sluta sprida lögner om ”de farliga kosttillskotten” och istället tillsammans med Läkemedelsverket börja informera om farligheten med syntetiska läkemedelsprodukter? Hur många svenska medborgare skadas och/eller dör direkt eller indirekt till följd av syntetiska läkemedel (värktabletter, insomningstabletter, kortison, antihistamin, cellgifter, antidepressiva) varje år? Hur många skadas och/eller dör direkt eller indirekt till följd av kosttillskott som till exempel C-vitamin och magnesium?

”Vi söker efter olagliga påståenden om kosttillskott hos internetförsäljare och Livsmedelsverket föreslår även kommunerna att prioritera kontroll av produkter som påstås hjälpa mot covid-19, säger Joakim Meuller Bäckman, statsinspektör på Livsmedelsverket.” Någon som vil åta sig att granska Joakim Meuller Bäckman? Jag är intresserad av Bäckmans eventuella kopplingar till läkemedelsindustrin, till industrins lobbyföreningar och till de journalister och skribenter som idag är medlemmar i eller anhängare av en lobbyförening och som arbetar på våra dagstidningar och våra största tevekanaler. Flera av dessa ansedda journalister, med foten i läkemedelsindustrins lobbyverksamhet, är ökända näthatare i sociala medier och lobbyföreningarna som arbetar för industrin har sedan länge satt mobbning och angiveri i system.

Vill Livsmedelsverket verkligen förknippas med korrupt lobbyism, näthat och häxjakt på skattebetalande individer och företag?

Fotnot: Två av otaliga exempel på de skadeverkningar som monopolets syntetiska läkemedelsprodukter åsamkar oss är studien som Sydsvenska Dagbladet publicerade 6 maj 2017 och som bygger på en genomgång av 1700 äldre personer i Skåne varav 80 procent (!) ordinerades syntetiska läkemedel som direkt orsakade ett försämrat hälsotillstånd. Genomsnittet av de 1700 personerna ordinerades 11 läkemedel samtidigt, alla läkemedel med kort- och långsiktiga biverkningar. Den 16 juni 2014 publicerade Göteborgsposten artikeln ”Varannan blir sjuk av vanliga läkemedel” som bygger på studier av 7000 svenska patienters medicinvanor och hälsotillstånd. Där framgår att minst 50-60 procent av alla sjukvårdspatienter (mer än hälften) drabbas av ”biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende eller otillräckliga effekter.” Detta till en kostnad av minst 19 miljarder kronor varje år, bara i Sverige. För att inte tala om det fruktansvärda lidande som läkemedelsindustrins preparat åstadkommer på individplanet och för patienternas närstående.

Annons