En nebulisator (t.v.) för hemmabruk kan enkelt laddas med kolloidalt silver och användas för behandling av coronavirus och lunginflammation. T.h. respiratorbehandling på sjukhus.

Publicerad 6 maj 2020

Markus Andersson
https://nyadagbladet.se/halsa/studie-kolloidalt-silver-avdodar-coronavirus-i-lungorna/

En israelisk studie av docent Oron Zachar antyder att det är möjligt att undertrycka virala och bakteriella infektioner i luftvägarna med hjälp av silvernanopartiklar som inhaleras via en så kallad nebulisator.

En nebulisator är en apparat som bildar en dimma av medel som är lösta i vatten, och således kan göra det även med kolloidalt silver som består av silverjoner och silvernanopartiklar lösta i hyperrent vatten. Behandlingen som Zachar undersökt gick ut på att i ett tidigt stadium av Covid‑19 behandla tillståndet med nebulisator i hemmiljö. Detta för att även i andra hand minska risken för respiratororsakad lunginflammation vid behandling på intensivvårdsklinik eftersom dessa orsakar skador på lungorna efter omkring 48 timmars vård.

Studien antyder att det behövs det omkring 140 ml kolloidalt silver av styrkan 10 ppm per dygn för att nå betydande effekt. Det egentliga behovet är omkring 47 ml, men två tredjedelar av den dimma som en nebulisator med kontinuerlig drift skapar kommer aldrig in i munnen. 47 ml är med andra ord den mängd kolloidalt silver som användaren behöver få i sig – en mängd som ligger nära den så kallade NOAEL-dosen, det vill säga den “säkerhetsdos” per dag som garanterar att man inte får någon oönskad effekt även om man använder medlet varje dag under en hel livstid. NOAEL-dosen för ett 10 ppm starkt kolloidalt silver är 38 ml per dag.

Av det kolloidala silver som kommer in i munnen absorberas ungefär 30 procent i svalget, 30 procent i bronkerna och 25 procent i alveolerna (lungblåsorna). 15 procent av det inandade kolloidala silvret andas ut med utandningsluften, vilket innebär att användaren absorberar knappt 40 ml av det använda kolloidala silvret – en dos som ligger mycket nära den av WHO fastställda NOAEL-dosen.

Inandning av kolloidalt silver med hjälp av nebulisator ska vara ett effektivt behandlingssätt mot coronavirus och bakteriella infektioner, och sådan behandling på intensivvårdsklinik motverkar dessutom att det på respiratorutrustningen bildas biofilm av till exempel bakterier. Detta medför även att risken för utvecklandet av sekundära pneumocockinfektioner minskar.

I studien påpekas att de metalliska silverpartiklarna i vätskan inte bör överstiga 10 nanometer, eftersom stora partiklar inte har någon betydande antiviral effekt. En partikelstorlek på 3-7 nanometer är den storlek som ska ha bäst effekt.

Källa:


Formulations for COVID-19 Early Stage Treatment via Silver Nanoparticles Inhalation Delivery at Homeand Hospital – Science Open

Liknande artiklar: