Bilden kan innehålla: möjlig text som lyder SANNI OM CANCER Cancer missförhallande som gar att bota pa naturlig väg, definitivt ingen dödsdom om tar kontroll din egen hälsa. Cancer ingen olyckshändelse nagon smittsam sjukdom du rakar för helt idag varan livsstil har förändrats vi har tusentals kemikalier fororenar luft och vatten, lättillgänglig skräpmat giftiga tillsatser ackumuleras kroppen. manga skadliga vacciner, mobilstralning, och de flesta lider näringsbrist. människor är naturligt utrustade med ett intelligent självläkande immunsystem identifierar cancerceller, och sa fungerar haller OSS friska och starka. Cancer ar heller inte växer och frodas socker. Fragan alla bör ställa sig ar varför far inte alla Cancer?

26 januari kl. 20:36 ·
Erik Johansson
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=590816608429281&set=a.107772506733696&type=3&theater
Det är viktigt att förstå att den moderna skolmedicinen är en dödsfabrik, och att göras medveten om Cancerindustrins historiska och politiska bakgrund. För det andra är det viktigt att förstå att det finns två skilda världar när det gäller Cancer. En konventionell värld som kontrolleras skoningslöst av sjukvårdens giftiga kemoterapi, cancerogena strålning och aggressiva kirurgi. Den andra världen är den naturliga vårdbehandlingen och mycket mer effektiva alternativet med vetenskaplig forskning som läkemedelsindustrin inte vill att du skall känna till. Du kan läsa mer om detta i inlägget nedanför denna, eller på: https://bit.ly/30S9wuc

Det är dags att människor vaknar upp till sanningen om Cancer! Cancer är ingen olyckshändelse eller någon smittsam sjukdom som du bara råkar få helt plötsligt. Cancer är heller ingen dödsdom om vi tar kontrollen över vår egen hälsa! Här är några fakta om Cancer som alla bör känna till:

• År 1900 var det bara 1 av 80 personer som utvecklade Cancer.

• I dag utvecklar 1 av 2 män och 1 av 3 kvinnor Cancer.

• Cancerindustrin är den mest lukrativa verksamheten i Sverige och genererar miljarder till läkemedelsbolagen.

• Omkring 167 människor insjuknar varje dag av Cancer runt om i landet.

• 2017 diagnostiserades omkring 61,161 nya Cancerfall vilket är 1,336 fler än året innan.

• Om drygt 10 år beräknas 100 000 nya Cancerfall att diagnostiseras per år enligt Cancerfonden.

• Cancerindustrin kontrolleras mycket skoningslöst av läkemedelsbolagen som tillverkar dom farmaceutiska drogerna.

• Konventionell Cancerbehandling är helt baserad på giftiga kemikalier som är farliga och ineffektiva.

• Cancer är en tillfällig olägenhet som går att bota på naturlig väg.

Alternativa Cancerbehandlingar har med vetenskaplig forskning visat sig kunna behandlas effektivt i 60-90 procent av fallen, till skillnad mot konventionell Cancervård som endast fungerar i 3-6 procent av fallen.

• Orsaken bakom Cancer, förebyggandet och botemedlet har varit känt sedan 1931 av nobelpristagaren Dr. Otto Warburg, trots vad det moderna medicinska brödraskapet påstår.

• Under åren mellan 1820 och 1880 använde man Homeopati, Kiropraktik och Naturopati, Nutrition, plantbaserade medicinalväxter och örtbaserade preparat och andra skonsamma läkningsterapier som hampa för att behandla och bota cancer med stor framgång.

• Konventionella Cancermediciner är en blandning av kemiskt toxiska biprodukter från I.G Farbens oljeraffinaderiprocess och stridsmedlet mustargen (senapsgas).

• Nästan inga pengar investeras i naturliga Cancerbehandlingar eftersom det inte går att patentera och därför inte lika lönsamma som toxisk kemoterapi.

• Du kommer aldrig få höra om andra alternativa eller naturliga Cancerbehandlingar av din onkolog.

• Dagens Cancerindustri, sjukvårdsmonopol och petrokemiska läkemedelsindustri styrs och ägs av familjen Rockefeller.

• Vi har alla omkring 10,000 Cancerogena celler i kroppen från dag till dag vilket är helt normalt.

• Alla människor är naturligt utrustade med en intelligent självläkande mekanism i kroppen. Detta är vårt fantastiska immunsystem som identifierar och dödar Cancerceller så länge som det fungerar.

• Cancer växer och frodas när vårt immunsystem äventyras av giftiga kemikalier, vacciner, artificiell strålning och processad industrimat (speciellt socker), eller av näringsbrist.

• Våra gener orsakar inte Cancer som vi tidigare har fått lära oss.

• Epigenetisk forskning visar att våra gener i stor utsträckning kontrolleras av våra positiva eller negativa tankar, våra trosuppfattningar och av miljön.

Vad orsakar Cancer? Det finns egentligen bara tre saker som orsakar Cancer:

1) Toxitet – Ackumuleringen av giftiga kemikalier kombinerat med en syrefattig och försurad människokropp.

2) Undernäring – Brist på näring för dom biljoner celler som utgör vår kropp och självläkande immunsystem.

3) Tankar/Föreställningar/Miljö – Positiv och negativ attityd påverkar hälsa och välbefinnande, samt vanor som finns lagrade i vårt undermedvetna sinne.

Fast ingenting av detta kommer någonsin erkännas av det konventionella medicinska läkarsällskapet. Det är upp till oss själva att ta kontrollen över vår hälsa, förstå hur vårt sinne och attityd påverkar hälsan och självklart att samla kunskap och bli medvetna om Cancer.

Bilden kan innehålla: möjlig text som lyder MODERN MEDICIN Västerländsk medicin har del positiva saker och är säkertjättebra vid en nödsituation, men det är hög tid att människor inser att dagens konventionella skolmedicin med fokus pa dödliga mediciner, stralning, kirurgi, och ännu mera droger, grunden en pengarsnurrande kassako och Rockefeller-skapelse. Samma människor som tyckte att aderlatning, blodiglar, kvicksilver och arsenik var bra for att

https://bit.ly/30S9wuc

Läs den otroliga historien om hur sjukvården blev en dödsfabrik, Big Pharmas oljemonopol, kemikaliejätten I.G Farben, flexnerrapporten, avskaffandet av naturopatisk medicin, FDA och förgiftad mat, bakterieteorin, den riktiga orsaken bakom cancer, framgångsrika cancerbehandlingar,
och allmänhetens stora naivitet som aldrig fattat att dom blivit lurade av professionella bluffmakare i ett av århundradets störta bedrägerier och svek mot människors hälsa.

*** Historien om Modern Medicin ***

För att helt förstå hur och varför skolmedicinen (ofta kallat Rockefellermedicin), baserat på kemiskt toxiska receptbelagda mediciner kom till, måste vi gå tillbaka till början av 1800-talet.

Övertagandet av naturopatisk medicin var bara en del av den avskyvärda och mycket lömska planen från Rockefellers, som för närvarande kontrollerar den världsomspännande petrokemiska läkemedelsverksamheten och livsmedelsförsörjningen i en strävan efter att monopolisera livets alla aspekter.

Detta är en historia som visar hur oljeindustrin har format och kontrollerar stora delar av världen som vi känner den idag.

– BIG Oil Historien –

Allt detta startade strax efter att olja hade upptäckts i Titusville, Pennsylvania 1859. ”Dr. Bill Livingston ”senare känd som” Djävulska Bill”, insåg att han kunde använda kemiska biprodukter från oljans raffinaderiprocess och blev en mycket trovärdig ”ormoljeförsäljare ”och konstnärlig bedragare. Han tjänade pengar genom att lura på människor att köpa en värdelös blandning av laxermedel och petrokemikalier som han hävdade botade cancer bland annat.

Eftersom han ständigt var på flykt ändrade han kontinuerligt sin identitet och använde ett falskt namn. Bill var varken en läkare eller en Livingston, han var i själva verket William Avery Rockefeller, far till John D. Rockefeller Snr.

Här är ett citat från Corbett-rapporten.

”Den värld vi lever i idag är den värld som skapats efter ”Djävulska Bills” egen avbild. Det är en värld som bygger på lögner, bedrägerier och allmänhetens stora naivitet som aldrig fattat galoppen av dom billiga konststycken som Rockefellers och deras bluffmakare har använt för att forma världen under dom senaste 150 åren.”

William Rockefeller lärde sina barn alla dom yrkestrick och affärsknep som behövdes för att öka sin förtjänst. Hans son John D. Rockefeller, en bokhållare i Cleveland, insåg snart möjligheterna som oljeindustrin skulle ge honom och började efteråt göra sin förmögenhet.

För att få hela historien om hur de stora oljejbolagen kom att erövra världen, titta på den här videon:

– Standard Oil Monopolet –

1870 grundade John D. Rockefeller oljeconcernen Standard Oil och utvecklade långsamt sin ”plan” för att med rikedom och mäkt kontrollera alla industrier som var anslutna till den petrokemiska industrin.

Rockefeller kontrollerade snart 90% av alla oljeraffinaderier i hela världen och i början av 1880-talet kontrollerade han marknadsföringen av olja.

Efter att USA:s högsta domstol krävde att han upplöste Standard Oil enligt Sherman Antitrust Act 1911, delade han upp Standard Oil i 34 företag varav Chevron, ExxonMobil, BP och Marathon Petroleum för närvarande är de största.

Han blev den första miljardären någonsin och hade en personlig rikedom på 336 miljarder dollar när han dog 1937, och med detta kom enorm makt och inflytande. Han anslöt sig senare med ett antal andra rika familjer, inklusive Rothschilds, Morgans, Carnegies, Warburgs och den nederländska kungafamiljen som skulle hjälpa honom att genomföra hans ”plan” och engagerade sig i andra industrier, särskilt medicin, jordbruk och bankverksamhet.

Under de kommande två decennierna möjliggjorde dessa ”partnerskap” honom att fortsätta sin onda plan för att kontrollera livets alla aspekter.

Han utvecklade långsamt sitt internationella oljemonopol och insåg att han kunde använda de kemiska biprodukterna för ett antal andra industrier, särskilt petrokemisk medicin och jordbruk.

– Övertagandet av Läkemedelsindustrin –

Med all framgång som han hade inom olje- och kemikalieindustrin, bestämde han sig för att ta över och kontrollera den ”allopatiska” medicinindustrin genom att använda alla giftiga kemiska biprodukter från oljeraffinaderiprocessen.

– Den Stora Stötestenen –

Det fanns dock ett stort problem. Under åren mellan 1820 och 1880 använde man Homeopati, Kiropraktik och Naturopati med hjälp av skonsamma läkningsterapier. Nutrition, plantbaserade medicinalväxter och örtbaserade preparat var det dominerande medicinska stödsystemet som alla föredrog
och använde, eftersom det fungerade.

Det fanns några så kallade läkare som utövade ”allopatisk” medicin, vilket var en hård och aggressiv medicinsk praxis som i början av 1800-talet inkluderade blodavtappning, stympning, kräkning och användning av mycket giftiga droger som kvicksilver, bly och arsenik.

J D. Rockefellers allopatiska resa började 1847 när han grundade American Medical Association (AMA). Det uttlade målet var ”Att föra samman läkarsällskap för att förbättra nationens hälsa”.

Detta krävde emellertid mycket drastiska åtgärder för att övervinna konkurrensen på den tiden, som Rockefeller planerade mycket framgångsrikt med lite hjälp från sina vänner, för lämplig ersättning. Med tiden blev AMA känd som ”American Murder Association” baserat på dödsfallen som orsakades av giftiga kemiska droger. Antalet människor som dör av receptbelagda mediciner uppgår till över 700,000 per år i Amerika idag.

Se videon “Death by Medicine” här:

– Flexnerrapporten –

Huvudstrategin var att göra sig av med konkurrenterna som inkluderade icke-allopatiska läkningsmetoder, behandlingar och produkter. Detta inkluderade homeopater, naturopater, kiropraktorer och eklektisk medicin med botanik och örter samt holistisk medicin. Detta inkluderade också
hampa som visat sig lindra smärta och hjälpte till att läka många sjukdomar och cancer. Kom ihåg att naturliga läkemedel inte kan patenteras som kemiska läkemedel. Därför fanns det inget sätt att tjäna pengar på naturliga läkemedel.

John D. Rockefeller startade också Council of Medical Education (CME) som en del av hans American Medical Association (AMA) för att bli den myndighet som stod över alla medicinska områden. 1908 bad CME ”Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching” (vänner till Rockefeller) att utreda den påstådda katastroftillståndet för medicinsk utbildning och träning i Amerika. Stiftelsen tillsatte Abraham Flexner, som inte var läkare, men en skolmästare med en klassisk examen från ”Johns Hopkins Universitetet”. Som av en tillfällighet var Simon Flexner, Abrahams bror, verkställande direktör för AMA och blev senare första direktör för Rockefeller University.

– Standardisering av all Medicinsk Utbildning –

Flexner tillbringade 18 månader med att besöka över 150 läkarskolor och andra utbildningsinstanser. I rapporten, som gick tvärtemot den stora majoritetens vilja krävde han en ”standardisering av all medicinsk läkarutbildning och träning” och att det fanns alldels för många läkare och läkarskolor i Amerika. Han kritiserade också all utbildning och föreslog att en mer ”vetenskaplig” strategi skulle tillämpas med tonvikt på laboratorieforskning och patentering av mediciner. Rapporten föreslog också en ny struktur för att kunna förbereda, undersöka och certifiera alla läkare och sjukhus.

Rockefeller använde sitt inflytande med Rothschilds, som ägde och kontrollerade de flesta medier, som de gör idag, och genom en väldigt listig propagandakampanj skapade man stora protester från allmänheten när de fick höra talas om Flexnersrapporten.

Detta fick önskat resultat och ledde till slut att kongressen förklarade American Medical Association (AMA), som ägs av Rockefeller, att bli det enda organ som lagstiftats för att bevilja läkarlicenser och övervaka prövningen och certifieringen av läkare.

Han började omedelbart implementera nya allopatiska läroplaner på läkarskolor där endast certifierade läkare som hade examen från dessa skolor skulle registreras och få lov att praktisera i Amerika. Det första universitetet som implementerade denna nya allopatiska 4-åriga läroplan ”Medical Doctor” (MD) var Johns Hopkins Universitetet, och många fler skulle det snart bli tills ett totalt monopol uppnåddes.

Detta var genombrottet som Rockefeller letade efter för att starta resan att monopolisera den ”allopatiska” skolmedicinen och sjukvårdsindustrin.

– En Trefaldig Strategi –

För att planen skulle maximera de möjligheter som nu presenterade sig, måste Rockefeller göra tre viktiga saker.

1) Monopolisera och kontrollera läkemedelsindustrin världen över.

2) Att övertala alla universitet och läkarskolor att implementera hans allopatiska läroplaner.

3) Att tvinga regeringen att stänga ner ALLA naturliga läkarkliniker och läkare.

– Kemiskt Baserad Medicin & Farmaceutisk Monopol –

J D Rockefeller var väldigt smart och insåg att han kunde följa sin fars fotspår och använda kemiska biprodukter från olja för att skapa kemiskt baserade mediciner.

Under det kommande decenniet förvärvade och kontrollerade han dom 18 största läkemedelsföretagen i världen, samtidigt som han var huvudaktieägare i I.G. Farben, ett tyskt industrikonsortium som äger BASFs (världens största kemikalieföretag, samt Bayer, Hoechst och Sanofi. I.G. Farben var också den största tillverkaren av sprängämnen för den tyska krigsmaskinen, och producerade också alla kemikalier som användes i Auschwitz inklusive senapsgas och Zyklon-B som användes för att mörda miljoner judar. Senapsgas blev senare grunden för de flesta av dagens
moderna cancermediciner (cellgifter och cytostatika) för kemoterapibehandling.

Som Ty Bollinger, grundare och arrangör för ”Sanningen Om Cancer: A Global Quest” sa: ”Rockefellers mål var att dominera olje-, kemikalie- och läkemedelsmarknaden, så hans företag [Standard Oil of New Jersey] köpte sig ett styrande inflytande i den tyska kemi- och läkemedelsjätten som heter I.G. Farben”.

– Total Kontroll –

Med total kontroll över oljeindustrin och läkemedelsindustrin världen över, hade han nu allt det råmaterial och giftiga kemikalier som behövdes för sina kemiska produktionsanläggningar, och en ENORM farmaceutisk struktur med marknadsföring som sålde och distribuerade sina patenterade och receptbelagda mediciner. Men han var fortfarande tvungen att övertyga Universitet och Läkarskolor att införa den ”Allopatiska” läroplanen som skulle tvinga varje läkare eller sjukhus som AMA certifierade, att bara använda sina kemiska läkemedelsdroger för alla möjliga sjukdomar.

– Kontrollen av Utbildningen –

Han samarbetade sedan med ”Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching” för att omstrukturera läroplanen av den medicinska grundutbildning till ett Allopatiskt, giftbaserat drogsystem för att lära läkare använda patenterade kemikalier som ”läkemedel” istället för naturliga behandlingar. Uppenbarligen skulle dessa levereras av hans läkemedelsföretag.

– Filantropi –

Nästa steg i hans lömska ”plan” var att använda Rockefeller Foundation, en filantropisk organisation som hade uppdraget att ”Främja mänsklighetens välbefinnande i hela världen”. Men det verkliga målet var ”social kontroll” av massorna med hjälp av giftiga droger, vilket han blev mycket framgångsrik på.

Som en del av ”planen” erbjöd han alla universitet och läkarskolor enorma donationer som de alla accepterade villigt. Sedan krävde han att få placera några av sina egna män i styrelsen för alla dessa institut i utbyte mot donationerna, och tvingade dem långsamt att följa hans ”Allopatiska” läroplan som fortfarande lärs ut idag.

– Sjukvården Idag –

Det är mycket olyckligt att Rockefellers moderna medicin och vinstdrivna ”Sjukdomsverksamhet” fortsätter att stödja ”Bakterieteorin” av uppenbara själ. Denna strategi gör det möjligt att sälja specifika patenterade receptbelagda läkemedel för att addressera och maskera vart och ett av symptomen, ofta med svåra biverkningar, utan att gå till orsaken bakom sjukdomen, och kräver ytterligare läkemedelsdroger för biverkningarna som följer. Man hävdar fortfarande att det finns över 10 000 olika sjukdomar, med nya som regelbundet tillkännages, och kräver behandling från olika kemiskt giftiga receptbelagda läkemedel, strålning och kirurgi.

Sanningen är att det finns omfattande vetenskaplig forskning som visar att dom flesta sjukdomar beror på dåligt fungerande celler, orsakade av giftiga kemikalier och andra giftiga material tillsammans med cellulär näringsbrist, som båda kan behandlas på ett naturligt sätt som stödjer ”Cellteorin”.

– Giftig Cancerbehandling med Senapsgas –

Även om cancer fram till 1864 behandlades framgångsrikt av kiropraktorer, homeopater och naturopater som använde naturligt hälsosam näringsrik kost och kosttillskott samt massage- och detoxprogram, skulle forskningen som gjordes för Rockefeller av Sloan Kettering Institutet ändra allt, genom att verkställa behandlingar som föreskriver Rockefellers kemikaliebaserade receptbelagda läkemedel, kemoterapi och vinstdrivande agenda.

Det beslutades snart att det bara skulle finnas 3 former av ”allopatisk” cancerbehandling som alla certifierade läkare, onkologer och sjukhus skulle bli tvingade att använda av Council of Medical Education (CME), som nu var myndighet över all medicinsk specialistutbildnng.

1) Kemoterapi – som skulle bestå av olika patenterade toxiska kemiska läkemedel för varje typ av cancer som uppskattades till cirka 100 olika typer.

2) Strålning – som öppnade en helt ny verksamhet till följd av dom stigande priserna på radium och tillverkningen för olika strålningsmaskiner.

3) Kirurgi – som skulle säkerställa långa sjukhusvistelser vilket genererar ytterligare vinster.

– Den naturliga cancerbehandlingen –

De billiga naturliga cancerbehandlingarna var ett annat hot mot Rockefellers ”allopatiska” övertagande av medicinen som man måste åtgärda.

– Den Verkliga Orsaken till Cancer –

Dr. Otto Warburg var en väl respekterad fysiolog och framstående biokemist som hade en doktorsexamen både i kemi och medicin. Han bodde i Tyskland och vann Nobelpriset i fysiologi 1931. Han tilldelades Nobelpriset för sin upptäckt att cancer orsakas av en försvagad cellandning till följd syrebrist på cellnivå, och bevisade att cancer frodas i en anaerob (utan syre ) eller sur miljö. Med andra ord, den främsta orsaken till cancer är en försurad (acidos) och giftig människokropp.

– En Basisk Kropp –

För att människokroppen skall kunna vara frisk regleras blodet till att vara svagt basisk (7.365), men vår moderna livsstil är övervägande sur vilket gör att giftigt avfall med tiden ackumuleras i kroppen och stör normala cellfunktioner som skapar en idealisk miljö för att cancer ska kunna växa och frodas.

Så vi har känt till den bevisade orsaken, förebyggandet och botemedlet för cancer sedan 1931, trots vad det moderna medicinska brödraskapet påstår.

– Dr. Johanna Budwig (Grundaren av Budwig-protokollet) –

Dr Johanna Budwig var en tysk kemist, fysiker, licensierad farmaceut och praktiserande hälsovårdare, och var Dr. Warburgs protegé 1951. Hon var nominerad till Nobelpriset sex gånger, hade två doktorsexamen, en i medicin och en i farmaceutisk kemi. Hon studerade också biokemi, fysik och psykologi. Hon fortsatte Dr. Warburgs arbete och utvecklade Budwig-protokollet, som fortfarande idag är en av de mycket effektiva alternativa cancerbehandlingarna. Johanna Budwig fann botemedel mot cancer 1951 och under en 50-årsperiod hade hon medicinskt dokumenterat över 90% botade cancerfall i Tyskland med över 4,500 patienter. Flertalet cancersjuka som hon botade med sitt protokoll betraktades vara obotlig med bara några dagar kvar att leva.

– Framgångsrika icke-allopatiska Cancerbehandlingar –

Förutom Warburg och Budwig fanns det många andra exempel på väldigt framgångsrika icke-allopatiska utövare och cancerbehandlingar, som inkluderade Dr. William Keeley, Harry Hoxey, Raymond Dr. Max Gerson, Dr. Binzel, Dr. Burzynski, Gaston Naessens, Dr. Nicholas Ganzalez, James Beard, Rene Caisse (ESSAIC), Kurt Donsbach, William Koch, Dr. Blass, Dr. Loffler, Stan Bynum, Patrick Flanagan, Dr. Jonathan Wright och många fler.

– Kvacksalveri –

Även om de flesta homeopater, kiropraktorer och naturopater långsamt stängdes ner de närmaste åren, fanns det fortfarande flera mycket framgångsrika naturläkare som nämnts ovan, och var ett stort hot mot Rockefellers Allopatiska övertagande av medicin.

Så för att påskynda och elimineria konkurrensen gjorde Rockefeller två saker:

1) Han skapade ”Kommittén för Kvacksalveri” 1963 för att svartmåla alla naturliga behandlingar och utövare inklusive kiropraktorer, homeopater och naturopater.

2) The Bureau of Chemistry, bytte namn till Food and Drug Administration (FDA) 1913, samma år som Rockefeller Foundation grundades och ingick parterskap med FDA för att tillsammans stänga ner alla icke-allopatiska utövare.

– Avskaffandet av Naturopatisk Medicin –

Det slutliga målet var att stänga ner all den befintliga icke-allopatiska konkurrensen och skapa ett medicinskt monopol.

För att uppnå detta använde Rockefeller sitt inflytande som tvingade regeringen att förstöra all naturlig konkurrens med hjälp av Food and Drug Administration (FDA). Ursprungligen startade FDA som ”Division of Chemistry”, senare ”Bureau of Chemistry” innan det blev FDA. Som av en ren tillfällighet döptes det om 1913, samtidigt som Rockefeller Foundation bildades för att dölja sina kopplingar med dom kemiska och farmaceutiska industrierna. FDA: s verkliga uppgift är att ge juridisk immunitet till företag som tillverkar livsmedel med giftiga kemikalier, samt för att skydda läkemedelsföretagen genom FDA: s ”godkännandeprocess”. Detta partnerskap var och är fortfarande idag ett mycket effektivt och skoningslöst verktyg som många alternativa utövare redan har upptäckt. Detta är också anledningen till att så många naturliga cancerkliniker har flyttat till Mexiko.

– Profitera på Människan från Vaggan till Graven –

Efter att ha eliminerat all konkurrens och säkerställt det oändliga utbudet av giftiga kemikalier till sina fabriksanläggningar som producerar receptbelagda mediciner, tillsammans med ett globalt nätverk av försäljningsställen, samt att kontrollera alla läkarskolor och utbildningstjänster, återstod det bara att skapa en ”hållbar” strategi för patenterade receptbelagda mediciner.

Denna strategi bygger på det faktum att alla giftiga kemiska receptbelagda mediciner har ”biverkningar” som kräver ytterligare droger, liksom två viktiga saker:

1) Det går inte att tjäna några pengar på döda, botade eller friskörklarade människor.

2) Det idealiska är alltid att ha kroniskt sjuka människor på receptbelagda mediciner för resten av livet.

– Monopol för Modern Medicin –

Detta avslutar hur Rockefellers skapade monopolet för farmaceutisk ”modern allopatisk skolmedicin”, som i huvudsak fokuserar på mycket lönsamma kemiskt toxiska receptbelagda mediciner, och kemoterapi som alla har biverkningar som kräver ännu mera droger. Alla är dom utformade för att göra dig beroende av dessa mediciner under hela din livstid. De är inte bara giftiga, utan de har allvarliga långtidseffekter för din hälsa och välbefinnande.

– Sammanfattning –

Trots monopolet på konventionell Rockefellermedicin har det blivit mycket tydligt under dom senaste åren att ”Standardvården” för cancerbehandling med hjälp av kemoterapi, strålning och kirurgi är ineffektiv, giftig och tämligen barbarisk, och i många fall själva dödsorsaken.

Det finns två skilda världar när det gäller cancerbehandlingar som de flesta inte känner till, en som läkemedelsföretagen inte vill att du ska veta om, som nämnts ovan. Det är mycket viktigt att du är medveten om dessa alternativ innan du fattar beslut om vilken cancerbehandling du vill välja. Du bör inte låta någon tvinga dig till någon behandling som säger att det är brådskande att starta omedelbart innan du har haft tid att göra lite forskning och ta kontroll över ditt eget läkningsprogram. Cancer tar flera år att utveckla, och i dom flesta fall finns det ingen omedelbar brådska. Mycket få människor dör av tumören men från spridningen av cancer till organen.

Kom ihåg att ”Cancer” är en MYCKET lukrativ verksamhet som genererar alltför stora vinster till utövarna, och därför måste de sälja sina produkter och tjänster för att leva precis som vilket annat företag som helst. Som du har läst ovan driver läkemedelsbolagen dessutom cancerindustrin väldigt aggressivt och skoningslöst med fokus på vinster, utan någon medkänsla eller sympati för människors liv.

– Allopatisk vs Naturopatisk –

Att välja rätt cancerbehandling är ett viktigt beslutet som varje cancerpatient måste fatta, vilket kommer att ha en djupgående effekt på resultatet av din behandling, ofta är det skillnaden mellan liv och död.

Här är en sammanfattning av dom två mycket olika alternativen som finns tillgängliga för dig:

1) Rockefellers konventionella ”moderna skolmedicin”, mer känd som ”standardiserad cancerbehandling” som nämns ovan – bestående av ”kirurgi, strålning och giftig kemoterapi”. Dessa behandlingar påstås kunna vara mellan 3-6 procent effektiva av de officiella kontrollorganen för onkologi i de flesta avancerade länder runt om i världen. Det är inte särskilt bra för de andra 94 % som dör av sjukdomen eller i dom flesta fallen dör av den toxiska behandlingen. Det är intressant att notera att på dom flesta flaskorna med Kemoterapi finns det en varning om att kemo är ”cancerframkallande” …Ojdå ??? vilket betyder att det orsakar cancer. All kemo är också mycket giftig och farlig, och senapsgasen måste hanteras enligt mycket strikta bestämmelser med korrekt skyddsutrustning.

Kom ihåg att kroppens fantastiska självläkande immunsystem är det ENDA som kan läka din kropp. Men för detta måste den vara i ett något alkaliskt tillstånd vilket kemoterapi som är mycket surt motverkar, och ger dig mycket liten chans att läka när det förstör ditt immunsystem. Dessutom, tvingar man fram användningen av denna typ av vårdstandard för cancerbehandling via FDA som har i uppdrag att aggressivt bekämpa och förstöra alla andra naturliga alternativa terapier, och stänga ner alla alternativa utövare.

2) Det andra mindre kända alternativet är den naturliga cancerbehandlingen som har en bredare holistisk syn på läkningen av kroppen, och i första hand fokusera på orsaken istället för symptomen genom att använda naturliga giftfria tillskott, superfood, örter och eteriska oljor. Väl beprövade metoder som fokuserar på att rena kroppen från alla giftiga kemikalier och ge viktiga näringsämnen åt alla biljoner celler som utgör kroppens alla komponenter.

Helt självklara saker som krävs för att prestera optimalt och möjliggöra Immunsystemet att bekämpa sjukdom, självläka och hålla kroppen frisk och stark. Även om alternativa utövare som tillhandahåller dessa tjänster enligt lag inte får hävda effektivitet eller framgång, finns det mycket vetenskaplig forskning att alternativa behandlingar visar sig vara effektiva i 60-90 procent av fallen.

Ett mycket bättre alternativ än standardiserad cancerbehandling.

 

Annons