Image result for vaccinera

skriven av en läkare
2020-02-03

https://www.facebook.com/groups/280953261973054/permalink/2696687547066268/

”När jag växte upp på 70-talet så vaccinerade man inte mot barnsjukdomar. Det fanns vaccin mot t ex mässlingen, men det ingick ej i det allmänna vaccinationsprogrammet. Jag hade alla barnsjukdomar inkl. mässlingen, liksom ”alla andra”. Känner inte till någon som fick allvarliga men eller dog p g a dessa barnsjukdomar.

Som läkare vet jag förstås att det alltid finns de som faller utanför ramarna, d v s dör av banala sjukdomar. Dock är det oerhört sällsynt med dödsfall p g a barnsjukdomar, och de som drabbas är ff. a. de som bor i U-länder och vissa med svåra immunbristsjukdomar, e t c. Emellertid är ALLA infektioner (inkl. vanliga förkylningar) livshotande för denna grupp av personer.

Det är lustigt att det plötsligt är så allvarligt med barnsjukdomar. När jag pluggade medicin så var det ingen som pratade om hur ”farligt” det t ex är med mässlingen, hur viktigt det är med vaccination mot barnsjukdomar, e t c. Sedan dess har det blivit jättefarligt, och alla är rädda för dessa sjukdomar, vilka är ofarliga och banala för nästan alla.. Ja, det finns de som drabbas av barnsjukdomar som vuxna och därmed blir jättesjuka, men det är ju precis därför man ”ska” ha dessa sjukdomar som barn!

Att vaccinera medför inte per automatik att man blir immun. Vaccin medför ett antikroppssvar, vilket ej bevisar att personen ifråga är immun.. Det är för övrigt ingen som vet hur länge vaccinskydd varar, d v s när/om det fungerar.. Dessutom kan kan drabbas av en atypisk form av t ex mässlingen som vaccinerad, vilket kan var mer allvarligt än vanlig mässling. Det är beklagligt att någon som t ex Bennys mamma drabbas av vattkoppor som vuxen och dör till följd av detta:( Dock är det viktigt att komma ihåg att det alltid finns personer som dör av ovanliga orsaker. Har träffat på personer som har dött inom ett dygn p g a mindre sårskada i ett finger, samt de som har dött av förkylning. Ytterst ovanligt, men sådant händer, liksom hjärtstopp i unga år, mm.

För övrigt är det nästan ingen läkare som kan så mycket om vacciner och ev, långtidsbiverkningar. Man får ej lära sig något om detta på utbildningen, tyvärr.. Själv såg jag det som en förmån att vi erbjöds gratis Hepatit A+B – vaccination under utbildningen, så jag valde att ta emot detta vaccin. Kort tid efter andra sprutan så drabbades jag av konstiga hudutslag, fläckvis håravfall, svår trötthet, episkerit i ögon.. Efter en tid sökte jag läkare för detta. Biopsi och blodprov visade att jag hade drabbats av den kroniska autoimmuna sjukdomen Lupus. Mina blodplättar (trombocyter) var också kraftigt sänkta. Har sedermera fått veta att just Lupus inkl. lågt trombocytvärde är en av de komplikationer som man kan få av just detta vaccin.

Kan inte ens med ord säga hur jag ångrar att jag mottog detta vaccin. Hade hellre drabbats av hepatit än Lupus, d v s om man nu tvingades välja. De förstnämnda läker i princip alltid ut utan men. Lupus är en kronisk sjukdom som är mycket svår att bli av med… Ingen läser ju bipacksedlar innan vaccination.

Mitt råd är: Läs bipacksedlar! Läs på fakta, kolla statistik. Läs ”Vacciner: Risker och skador”.Denna bok innehåller referenser till studier, mm också. Kolla på Linda Karlströms föredrag. (http://www.vaccin.me)Linda har själv en dotter som drabbades av TBC på grund av vaccin mot TBC…Hon reser runt och föreläser om vacciner, presenterar fakta, statistik mm som lätt kan kollas upp (myndigheternas egen statistik…). Anna Wahlgrens son dog av difteri trots att han var vaccinerad mot detta. Det finns för övrigt inga randomiserade dubbelblindstudier som verifierar att vaccin faktiskt fungerar, eller är säkra..

Den största polioepidemin i USA orsakades av just poliovaccinet, vilket t om Salk (som var upphovsman till vaccin) erkände.. Polio och smittkoppor finns fortfarande, men diagnoskriterier mm har ändrats… Stora mässlingsutbrott har förekommit i populationer där nästan 100% av befolkningen har varit vaccinerade..

Jag är ingen ”expert” när det gäller vacciner, men kan ärligt säga att jag vet mer om vacciner än de flesta som har pluggat medicin här i vårt land.. Tyvärr, måste jag säga.. Det finns säkert vacciner som är mindre dåliga och vice versa, men kan inte komma på något vaccin som är bevisat säkert och bra. Stelkramp är oerhört ovanligt, och de flesta läkare får aldrig se ett enda fall. Vad jag vet så har ingen dött av stelkramp de senaste decennierna, trots att många ej har vaccinationsskydd. För övrigt så kan stelkramp behandlas om man har en sådan extrem otur att man skulle drabbas av detta. Ingen lär missa om de drabbas av stelkramp…

Influensavaccin är ju bevisat värdelöst för 97% av befolkningen. Dessutom vet vi inte vilka skador man kan få av vaccin på sikt..

Ang. autism: Så klart finns det andra orsaker till detta, liksom autoimmuna sjukdomar, e t c. Dock finns det korrelation mellan antal/sort vaccin och denna diagnos, även om korrelation och kausalitet inte är samma sak. Wakefield har för övrigt inte ”erkänt” något forskningsfusk vad jag vet.. Han är för övrigt inte den ende personen som har hittat samband mellan t ex autism och vacciner…

Kan inte råda någon ang. om de ska ta vaccin eller inte, men tycker att det är skrämmande att så många uttalar sig utan att ens läsa bipacksedel eller kolla på faktisk statistik… Det är ”normalt” att bli sjuk, och det är ju faktiskt dödstal/ risk för men som är det intressanta-inte incidens!

För övrigt kan vi inte vaccinera oss mot alla risker eller mot döden… Vi kan alla dö när som helst och av vad som helst…”

Annons