kmr-logo

Det Komplementärmedicinska Riksförbundet (KMR) skickade den 27 oktober in sitt remissyttrande till Socialdepartementet angående Kjell Asplunds KAM-utredning. Utredningen lade fram ett lagförslag som allvarligt  kommer att begränsa alternativmedicinarnas rätt att behandla olika sjukdomar i botande syfte, vilket KMR vände sig emot. KMR:s remissyttrande publicerades dock inte på Regeringens hemsida trots att KMR är remissinstans. KMR har kämpat för att få Socialdepartementet att publicera yttrandet men förgäves. Nu JO-anmäls Socialdepartementets tjänsteman av KMR för hanteringen.

Läs mer på länken nedan:

https://www.thenhf.se/kam-utredningen-komplementarmedicinska-riksforbundet-jo-anmaler-socialdepartementet/?fbclid=IwAR2q-Uxu-Dcw82ITtRYzEW-DuLOFzTs85Vg_ctlLXVjeV5uRD33TQerthak

Annons