17.2.2008

Sammanställt av Gunnar Lindgren, veckobrev
http://www.kostdemokrati.se/gunnarlindgren/

1. Hushåll

Föroreningar: folie, tvålull, plastbitar (inkl tillsatser), smitta, potatisnematoder, jord, rost och korrosionsprodukter.

Slitage (t ex ftalater) från golvbeläggning, skor och målade ytor.

Tvätt av textilier: klororganiska föreningar från ”Klorin”, flamskyddsmedel, perflourerade substanser, biocider (t ex silver, org tennföreningar och triclosan), pigment (t ex tungmetaller i tryckfärger) samt olika tvättmedel.

Från toalettstolar, men även från slakterier och sjukhus: nedspolade läkemedel, östrogen från p-piller, sukralos, läkemedelsrester från värktabletter, blodtryckssänkande och lugnande medel, rester av cellgifter, labprover, radioaktivitet från cancerbehandling, SARS, salmonella, Ehec, MRSA, inälvsparasiter, maskägg, cystor och sporer, biocider (t ex natriumhypoklorit)

Metaller m m från avfallskvarnar

Kemikalieanvändning: tvättmedel, avkalkningsmedel, maskindiskmedel, blankmedel,rengöringsmedel, fläckborttagningsmedel, mattshampo, mässingsputsmedel, skumdämpare, ammoniak, sköljmedel, bensin, golvpolish, polishborttagningsmedel, aceton, insektsmedel, ugnsrengöringsmedel, impregneringsmedel, grillrengöringsmedel, plastgolvsrengöringsmedel, ugnssvärta, fönsterspray, möbelpolish, propplösningsmedel, teakolja, soda, silverputsmedel, torkmedel, kopparpasta, penseltvättmedel, konstnärsfärger, desinfektionsmedel, rostborttagningsmedel, limtextilfärg, hårfärg, WC-rengöringsmedel, WC-spolning, strykspray, stärkspray, kosmetika, möbelshampo, biocider som vanlig tillsats i vattenlösliga produkter.

II. Större industrier

Processvatten från industrin, t ex den tunga kemiska basindustrin Akzo Nobel i Bohus. Allt processvatten till avloppet, annars förorenas dricksvattnet i Göteborg.

III. Mindre näringsidkare

Bensinmackar: petroleumprodukter, olja, glykol, underredsmassa, avfettningsmedel m m

Biltvätt: tensider, vaxer, oljefilm, förbränningsstoft, avfettningsmedel, metallfragment

Bilverkstäder: olja, avfettningsmedel, glykol

Mekaniska verkstäder: skäroljor, fettlösningsmedel

Laboratorier, sjukhus, skolor, industri: många gifter, t ex cyanider

Kemtvättar: tvättmedel, rester av lösningsmedel

Fotolaboratorier: framkallningsvätskor, silver etc

Måleri- och lackeringsfirmor: vatten från sprutboxar

Textilföretag: färger, biocider, flamskyddsmedel

Förbränningsstationer: slaggvatten och scrubbervatten

Tryckerier: lösningsmedel, kemikalier

Tanktvätt: tensider, lösningsmedel, kemikalierester

Sotare: sot och tjära från ångsotning och vattensotning, tillsatser

Tandläkare: kvicksilver och silver

Hårvård: kemikalier, blekmedel

Röntgenavdelningar: framkallningsvätskor (Ej datasystem)

Obduktion: smittämnen, biocider som natriumhypoklorit

SJ: lösningsmedel från loktvätt m m

Vattenverk: hydroxidslam

Mätningar: Radioaktivitet

Överallt: tvättmedel, tensider

IV. Dagvatten

Bilism: förbränningsstoft, dioxin, PAH, olja, petroleumprodukter, additiv, bly, rost, underredsmassa, asbest (bromsband), gummi, dubbar, HAoljor, biocider i däck (tiram), glykol, asfalt, spolarvätska, rengöringsmedel, korroderade legeringsmetaller och sällsynta riskmetaller.

Parker: biocider

Fåglar, råttor etc: parasitägg. smitta

Tak, byggnader, vägar, gator, torg: vägsalt, färgpigment, t ex titan (alla målade ytor), järn, koppar, zink, kadmium, aluminium, krom, nickel (allt korroderat), stoft, nedfall (t ex PCB, dioxiner, PAH, flamskyddsmedel, ftalater, asfalt, radioaktivitet)

Fogmassor: PCB

Fasadtvätt: rengöringsmedel, smuts

Klotterbekämpning: lösningsmedel

Industriplaner: kemikalier

Bensinstationer: petroleumprodukter

Flygplatser: glykol, urea (avfrostning), förbränningsrester, kadmium från flygplan

V. Avfallsupplag

Från avfallsupplagen kommer alla typer av föroreningar via anslutet lakvatten. Antalet upplag och mängden avfall ökar oavbrutet. Även substanser som varit förbjudna i många år återfinns i avfallsmassorna.

VI. Kranvattnet

Kranvattnet ger upphov till bl a klorerade ämnen (t ex trihalometaner) p g a kloreringen, rester från ledningsnätet (koppar, nickel, krom, järn samt kadmium från gammalt kadmiumlod) men också zink och kadmium från offeranoder i varmvattenberedare. Till detta kommer de naturliga mängder metaller som finns i dricksvatten, som dock koncentreras i slam.

VII. Processkemikalier vid reningsverken

Här används bl a polyakrylamid inkluderande akrylamid, föreningar av järn, aluminium eller kalk för fosforfällning. Natriumhypoklorit för desinfektion.

VIII. Nyligen diskuterade ämnen i avlopp

Prioner (BSE)

Östrogen från p-piller

Hormonimiterande ämnen

Läkemedelsrester från värktabletter, blodtryckssänkande och lugnande medel

Substanser som orsakar antibiotikaresistens

Riskmetaller från datorer och elektronik

Sukralos

Triclosan

Organiska tennföreningar

HA-oljor i bildäck

Bromerade flamskyddsmedel

Perflourerade substanser
Organiska kiselföreningar
Nanopartiklar
Syntetiska myskämnen
Bisfenol A


Annons