https://swebbtv.se/w/4J42GZe3oFZwyW2bhKEinm

SVERIGE GRANSKAS DELGER

Ass professor, läkaren doktor Björn Hammarskjöld delger riksdagsledamoten Elsa Widding en skrivelse av denna dag 2023-04-29, du får del av denna.

Elsa Widding — Bästa riksdagsledamoten Elsa Widding! Tack för en fin föreläsning på SwebbTV ! Delgivning av skrivelse från Björn Hammarskjöld 2023 04 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/04/29/elsa-widding-basta-riksdagsledamoten-elsa-widding-tack-for-en-fin-forelasning-pa-swebbtv-delgivning-av-skrivelse-fran- bjorn-hammarskjöld-2023-04-29/

Skrivelsen finner du också här nedan denna kommunicering.

Dessutom får du del av den bifogade filen med riksdagsledamöternas alla epostadresser.

Kommer SWEBBTV delge om denna skrivelse från ass professor, läkaren doktor Björn Hammarskjöld eller kommer Mikael Willgert fortsätta att ”censurera” ass professor läkaren Björn Hammarskjöld?

Tänk om de 2 tidigare ”censurerade” intervjuerna, som gjordes av den förträffliga tidigare anställda på SWEBBTV grävande journalisten Jesper Johansson med ass professor doktorn doktor Björn Hammarskjöld den 1 december 2022 komma SWEBBTV tittarna till del.

Alltså det vore rätt och riktigt, för annars är Mikael Willgert  och SWEBBTV som synes en del av tystnads- och beskyddarkulturen som uppbär skattemedel för verksamheten inom SWEBBTV.

Alltså då utifrån att det fanns inga som helst skäl

  • att ”censurera” dessa intervjuerna, då de var enligt säker källa redigerade utifrån Willgerts ”klagomål” och ”synpunkter”.

Det kan vara läge,

  • att nationen Sveriges Folk och Barn delger riksdagen detsamma som professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld delgivit riksdagsledamoten Elsa Widding,
  • till alla riksdagsledamöterna.

Alltså har ni alla nu alla epostadresser till riksdagens alla ledamöter möjligheten och kan sprida vidare i alla era nätverk, det återstår att se om det finns någon ryggrad och samhällsansvar kvar i nationen Sveriges Folk och Barn och delgivna denna delgivning.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ kanaler /sverigegranskas

Sverige

e-post voulf56@gmail.com  

e-post eueeshealthcare@gmail.com

e-post voulf5610@gmail.com

telefon 070-357 46 59 ( internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56


Från: Björn Hammarskjöld <bjorn@hammarskjold.nu>
Skickat: den 29 april 2023 18:56
Till: elsa.widding@riksdagen.se
Ämne: Din underbara föreläsning på SwebbTV

Bästa riksdagsledamoten Elsa Widding!

Tack för en fin föreläsning på SwebbTV!

Dina definitioner är perfekta!

”Vetenskap är att ifrågasätta det för givet tagna. 
Propaganda är att befästa det för givet tagna
Sunt förnuft är att kritiskt granska det för givet tagna”

Källa: Elsa Widding

Du framhäver förtjänstfullt att det finns olika Lots och Batcher med olika innehåll.

Om innehållet avviker på något sätt från vad som står i produktresumén för ett läkemedel är det enligt lag en läkemedelsförfalskning som inte får ges till individer. Läser man den svenska Läkemedelslagen

https://lagen.nu/2015:315 2 kapitlet 1 § 4 st.

Förfalskat läkemedel Varje humanläkemedel med en oriktig beteckning som avser dess
  – identitet, inbegripet förpackning och märkning, namn eller sammansättning av beståndsdelar, inbegripet hjälpämnen, och dessa beståndsdelars styrka,
  – ursprung, inbegripet tillverkare, tillverkningsland, ursprungsland, innehavare av godkännande för försäljning, eller
  – historia, inbegripet register och handlingar från användning av distributionskanaler.
  Med förfalskat läkemedel avses inte humanläkemedel med en oriktig beteckning till följd av oavsiktliga kvalitetsdefekter.

Då är varje Lot och Batch ett nytt läkemedel som ska genomgå förnyad prövning från rad 1 i tillståndsprövningen med Fas 1, Fas 2, och Fas 3. Tar normalt 5-10 år.

Vet du om att Sverige har köpt PCR-tester under 2017, 2018 och 2019 för 2 500 USDM (20-25 GSEK)? Innan SARS-CoV-2 definieras 2020 enligt WHO. Men det fanns patent. . . . Hur visste man hos svenska myndigheter att det skulle poppa fram SARS-CoV-2 upp till tre år senare?dagliga preliminära dödsfalldagliga preliminära dödsfall.

Vet du om att regeringen kommer överens med ideella organisationen SKR att regionerna skulle få 1 500 SEK för varje PCR-test vid misstänkt Covid-19? Detta från 2020 fram till och med 2021, under 2022 fick regionerna ”bara” 1 100 SEK per PCR-test vid misstänkt Covid-19 och under 2023 får regionerna ingen ersättning alls. Men regionerna har av den snälla farbror Staten fått omkring 20 000 MSEK plus omkring 30 000 MSEK. Varifrån plockades dessa halva hundratal miljarder?

Testerna har inte räddat ett enda liv.

Detta trots att staten har satt sammanlagt omkring 50 000-60 000 MSEK för att bara testa alla invånare. Det motsvarar kostnaden för fem till sex ”normalstora” regioners hela årsbudget.

Men det har tagits 20 miljoner tester till ingen nytta annan än att skrämma befolkningen till underkastelse.

Regering och riksdag synes troget ha följt narrningarna helt och fullt och beslutar om Lag (2021:4) som strider mot RF (2:19, 12:10) och EU-rätten. Sverige har högtidligt lovat att respektera EUSGR då Reinfeldt skrev under Lissabonavtalet 2009-12-01. Då var Sverige ordförandeland i EU liksom nu.

Så hela PCR-testerna synes vara ett uppenbart bedrägeri för att skrämma och tvinga befolkningen att injicera sig med ett inte tidigare använt och experimentellt förberedelse som inte har varit sig effektivitets- eller säkerhetstest.

Ur teoretisk synpunkt är ingredienserna rent farliga

1. Katjoniska lipider (fettsyror) är positivt laddade för att dra till sig negativt laddat RNA och negativt laddade cellmembraner. Katjoniska lipider förstör funktionen i normala cellmembraner och den påverkade cellen riskerar att dö.

2. modRNA är byggt på lab med hemligstämplad sekvens (företagshemlighet) där basen uridin är utbytt mot pseudouridin som kroppen inte känner igen vilket kan leda till felläsning vid översättning från modRNA till protein.
modRNA har svårt att bryta ner på grund av pseudouridinet varför många proteinmolekyler görs under lång tid.

3. modRNA är fragmenterat på grund av att man använder ultraljud för att göra nanopartiklar av de katjoniska lipiderna. Fragmenterat modRNA kan då göra skräpproteiner av vissa fragment och småsnuttar av modRNA kan utgöra siRNA (small interfering RNA) som kan styra både DNA och RNA i cellerna på ett okontrollerat sätt som förstör cellernas och kroppens funktion

Så dessa injektioner uppfyller definitionen av en biovapen

Litet mer definitioner

Det talas öppet från myndigheter och pressen hela tiden om rådande Narrativ. Äldre ord med samma innebörd är Manus eller Manuskript.

Ordet Narrativ berättar vad som handlar om: sagoberättande eller att narras eller propaganda. Ett självmarkerande uttryck när ögon, öron och hjärna är öppna och receptiva

Etikettering av individer med annan åsikt synes spegla etikettgivarens egna åsikt om sig själv

Eller som jag fick lära mig på småskolans skolgård: ”Den som sa det den var det”

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Vänligen,

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
Fd överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
10 års labberfarenhet av mässlingsvirus, RNA, och DNA klipp- och klistra 1966-1990

070-385 09 33


Annons