Både New York Times och Nature tar nu upp förhållandet att vid cancer så bär också patienten på en rik flora av bland annat Mikrosvampar. Detta att efter det i september månad publicerats flera artiklar om detta.  Dessa artiklar bekräftar därmed det arbete som Erik Enby utförde med början för 30 år sedan.
Svensk media däremot verkar med undantag för Newsvoice och Frihetsveriges hemsida + Linus Noremalms Hälsopanel  inte ha uppmärksammat detta.
Den sammanfattning jag gjort här får fritt användas – om inte annat för att hedra minnet av Erik Enby.
MVH  Ingemar Ljungqvist     Dr Sc  vetenskapsjournalist  tel 018 25 70 79

Annons