2022-10-22

I programmet med Lars Bern kommenterar vi Pfizerchefens erkännande om att deras vaccin inte skyddar mot smitta och att man i hastigheten inte har hunnit göra kliniska tester. Detta är något som Swebbtv avslöjade redan i mars 2021. Då avslöjade vi att vaccinerna rullas ut på lösa grunder utan rapporterade kliniska tester och det är något som nu alltså bekräftas även av Pfizer.

I vetenskapsprogrammet med Lars Bern och f.d. överläkaren från Sahlgrenska, Sture Blomberg, kommenteras information som är mycket skrämmande och som kommer från balsamerare i USA och Storbrit

Sture Blomberg och Lars Bern samtalar med Mikael Willgert om de makabra blodproppar som funnits i vaccinerade människor som dött. Sture Blomberg är f.d. överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och är docent samt specialist i anestesi och intensivvård. Han är högt meriterad och har mycket stor erfarenhet.

I detta program diskuteras runt de märkliga fynd funna av balsamerare i USA. I USA är praktiken att balsamera kroppar vanliga då man presenterar den avlidne synligt vid begravningsproceduren. I dessa fall går balsameringen till så att blodet pumpas ut ur ett blodkärl vid ljumsken medan en balsameringsvätska istället pumpas in. Detta är en ren rutinåtgärd utförd av balsamerare och tar ca två timmar. På senare tid har dock ett antal balsamerare slagit larm om ett anmärkningsvärt fenomen. Det visar sig att något har hindrat utpumpningen av blod och cirkulationen av balsameringsvätska. Balsamerarna undersökte vad problemet var och fann enorma maskliknande blodproppar i blodådrorna. Enligt två balsamerare finns denna typ av blodproppar i 80 % av de avlidna som tagit vaccin, men inte hos de ovaccinerade.

Orsaken till bildningen av dessa vita, hårda, gummiliknande proppar är inte helt klarlagd ännu. Flera forskare menar att det rör sig om Amyloid, vilket är proteinmolekyler i blodplasman, t. ex. fibrinogen, som fortlöpande klistrar sig fast vid varandra, tills slutligen hela blodkärlet blir blockerat och blodtillföseln till olika organ upphör. Sture Blomberg har skrivit en artikel på sin blogg: https://trovetandeochvetenskap.se/ som närmare beskriver hur skapandet av dessa blodproppar kan gå till.

Sture Blomberg berättar att han fick veta om dessa blodproppar genom en artikel i The epoch times. I denna artikel hänvisas till en till en kemisk analys som har utförts på prover från en av dessa blodproppar. Som jämförelse utfördes även samma analys på blod från en ovaccinerad person. De slutsatser som kan dras av den analysen är att blodpropparna i själva verket inte förefaller vara just blodproppar, utan proppar av annat material. Analysen visar nämligen att olika specifika ämnen som t.ex. järn och magnesium och kalium finns i alldeles för liten utsträckning för att det skulle kunna vara en vanlig blodpropp.

Sammantaget så argumenterar Sture Blomberg och Lars Bern för vaccinernas farlighet och att vaccineringarna omedelbart bör upphöra

 

Tack för att du följer oss. Tveka inte att ladda ner vår app som gör det enklare att få upp och följa våra program. Önskar dig en fortsatt trevlig helg!

Mikael.

 

Pfizer ljög – Vaccinet skyddar inte mot smitta – Lars Bern i Fjärde Statsmakten 148

 

Annons