Publicerat 2022-04-11
Ulf Bittner

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se

Om SKOLMEDICINENS och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins BIOVAPEN mot mänskligheten som DÖDAR generellt och systematiskt, MÅSTE SES VIDEO, ca 60 minuter, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

PLANDEMIN FORTSÄTTER MEN DESS URSPRUNG ÄR FORTFARANDE ETT ONDSKEFULLT MYSTERIUM

Hur blev världen sjuk, hur spreds Covid egentligen och berättade den satanistiska eliten för världen om detta biovapen i förväg? 

Se videon, som på RUMBLE redan setts i skrivande stund av 429,732 visningar, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är watch-water.jpg

https://rumble.com/v10mnew-live-world-premiere-watch-the-water.html

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

WHO ÄR INTE SVENSK LAGSTIFTARE

Kom dessutom ihåg att det inte finns någon legal/laglig definition av vare sig vaccin eller pandemi i svensk lagstiftning, således bekräftat att fullständigt rättsosäkert godtycke och skönmässiga egna bedömningar gäller fullt ut, VILKET STRIDER EMOT REGERINGSFORMEN/ SVENSK GRUNDLAG,  dvs. inget stöd alls i svensk lagstiftning, citat

 

Från: Granström, Anna [mailto:Anna.Granstrom@socialstyrelsen.se]
Skickat: den 18 januari 2021 07:48
Till: voulf5610@gmail.com
Kopia: Djurström, Stefan
Ämne: Svarsbrev – dnr 3.2-1063/2021

Hej Ulf,

Jag har fått i uppdrag att besvara de frågor du ställde till Stefan Djurström. Jag bifogar den tjänsteanteckningen. Observera att tjänsteanteckningen efter att den skapades har fått diarienummer 1063/2021, vilket du också ska ha fått meddelande om.

 1.Vad är definitionen av pandemi i Svensk lagstiftning?

 Pandemi har en samstämmig definition men specificeras såvitt jag vet inte i något specifikt lagrum.

 WHO skriver:

 ”A pandemic is the worldwide spread of a new disease”.  Översatt till svenska: ”Definitionen av en pandemi är ett sjukdomsutbrott som sprider sig över stora delar av världen” (Så sammanfattade även Lena Hallengren i skrift den 5 februari 2020).

Det är en definition Socialstyrelsen instämmer i, såväl som Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten beskriver pandemi på följande sätt:

”En pandemi innebär en omfattande spridning av en helt ny typ av virus som sannolikt kommer att påverka stora delar av vårt samhälle”.

WHO avgör när det pågår en pandemi, och WHO meddelande den 11 mars 2020 att covid-19 var (och är ännu) en pandemi.

 2.Vad är definitionen av vaccin i Svensk lagstiftning?

Smittskyddslagen reglerar att regionerna ska erbjuda vaccinationer mot smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridning av dessa sjukdomar i befolkningen.

Dock känner jag inte till att det står en definition av ordet vaccin i något specifikt lagrum, men det råder inga delade uppfattningar om vad ett vaccin är såvitt jag känner till.

Vaccin är ett preparat som till­förs kroppen för immunisering.

 Vänliga hälsningar

Anna
Anna Granström Jurist

SOCIALSTYRELSEN
Rättsavdelningen

Enheten för förvaltningsjuridik
106 30 Stockholm
Växel 075-247 30 00

www.socialstyrelsen.se

Slut citat

Läs mer här, Sveriges regering med flera känner till detta

SVERIGES REGERING REGERINGEN BÖR SÄKERSTÄLLA ETT PRESS MEDDELANDE, TILL BUDSKAPET FASTNAT FÖR EVIGT COVID-19 ”VACCINET” INTE ETT VACCIN DET ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/01/28/sveriges-regering-regeringen-bor-sakerstalla-ett-press-meddelande-till-budskapet-fastnat-for-evigt-covid-19-vaccinet-inte-ett-vaccin-det-ar-ett-genetiskt-experiment/

Annons